Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 ​​​​​​​Dr. Kamil Furtun’u aramızdan ayrılışının 5. yılında sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2020
2 TTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin subjektif kriterler içeren ve akademik değerlere aykırı kadro ilanının iptal edilmesini istedi 29.05.2020
3 COVID-19 araştırmalarında “izin” değil, bilimsel yöntem ve etik ilkeler esas olmalıdır. “Türkiye’nin ilk korona raporu” denilen temelsiz iddialara değil, ülkemizin bilimsel birikimine yakışan yayınlara ihtiyacımız var! 27.05.2020
4 Dünya Sağlık Örgütü bir klinik araştırmasının hidroksiklorokin kolunu yan etkileri dikkate alarak durdurdu! Türkiye’nin hidroksiklorokin kullanan binlerce hastaya ilişkin verileri ne durumda? 27.05.2020
5 TTB’nin salgın döneminde zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili taleplerine yönelik mevzuat değişikliği yapıldı 23.05.2020
6 Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve TTB-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu “COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler” Konulu Toplantı Düzenledi 21.05.2020
7 Avrupa Hekim Örgütleri, COVID-19 pandemisine karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik saldırıları kınadı 20.05.2020
8 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2020
9 Uluslararası hekim örgütlerinden Dünya Sağlık Örgütü’ne destek çağrısı 18.05.2020
10 COVID-19 Pandemisinde Yeniden Açılma Sürecinde Elektif Cerrahiler 18.05.2020
11 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2020
12 Sağlık çalışanında COVID-19 tanısı işe bağlı hastalıktır; ilgili düzenlemeler buna göre yapılmalıdır 15.05.2020
13 Bilimsel araştırmalar geleceğe ışıktır; kısıtlanamaz! 15.05.2020
14 Seçim sistemlerine müdahale demokrasi ile bağdaşmaz 15.05.2020
15 TTB’den COVID-19 Pandemisi İkinci Ay Raporu: Süreç şeffaf yönetilmiyor! 14.05.2020
16 TTB ve TPD Salgın Döneminde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı Anketi 13.05.2020
17 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 12.05.2020
18 TTB Merkez Konseyi’nden Beyaz TV hakkında RTÜK’e başvuru 11.05.2020
19 Türk Tabipleri Birliği Etik Bildirgeleri yayımlandı 08.05.2020
20 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden Açıklama: Pandemi Döneminde Kadın Sağlık Çalışanları Korunmalı ve Kadın Sağlığı İhmal Edilmemelidir 07.05.2020
21 COVID-19 Pandemisinde beklenen çare Tabip Odalarının seçim sistemini değiştirmek olabilir mi? 06.05.2020
22 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü 05.05.2020
23 “Normalleştirme” adımları epidemiyoloji biliminin gereklerine göre atılmalıdır, halkın ve sağlık çalışanlarının sağlığı korunmalıdır! 05.05.2020
24 Sağlık Bakanlığı; “Özel Hastaneler Sağlık Personelini Ücretsiz İzne Çıkartamaz” 04.05.2020
25 İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan COVID-19 Vaka Yönetim Rehberi 04.05.2020
26 Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 Rehberi’ndeki Radyolojik Görüntüleme Önerileri Gözden Geçirilmelidir 04.05.2020
27 İstanbul Sözleşmesi’nin standartları her zaman uygulanmalıdır 02.05.2020
28 DİSK yöneticileri serbest bırakıldı. Yeni bir düzen için birlikte mücadeleye devam! 01.05.2020
29 COVID-19’dan hastalanan sağlık çalışanlarının hakları korunamıyorsa hiç kimsenin hak talep edebilmesi mümkün olmayacak demektir! 30.04.2020
30 Sağlık meslek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması: Emeğimize sahip çıkıyor, yaşasın 1 Mayıs diyoruz! 30.04.2020
31 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığı reddediyoruz 30.04.2020
32 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan Aile Sağlığı Merkezi Çalışanları İçin Rehber 29.04.2020
33 TTB, COVID-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması istenen cep telefonu uygulamalarını kişisel verilerin korunması yönünden değerlendirdi 29.04.2020
34 COVID-19 Salgını Hakkında Bilimsel Araştırmalarda; Haklar, Yetkiler, Görevler 28.04.2020
35 ​​​​​​​Ayrımcılık Salgınla Mücadeleye ve Topluma Zarar Verir 27.04.2020
36 Şanlıurfa Tabip Odası Yöneticileri serbest bırakıldı 27.04.2020
37 TTB’den İşyerinde Pandemiye Hazırlık Rehberi 27.04.2020
38 Aşı Haftasında Türk Tabipleri Birliği’nden kamuoyuna; Aşılar herkes için yararlıdır! Her yıl milyonlarca kişiyi ölümden korumaktadır 27.04.2020
39 Bu şartlarda hekimlik yapılamaz, sağlık hizmeti sunulamaz! Nasıl ki COVID-19 virüsünü yenmeyi başaracaksak, “sağlıkta şiddeti” ülkemizin gündeminden çıkarmayı başaracağız… 27.04.2020
40 COVID-19 Tanısı veya Tedavisi Alan Sağlık Çalışanlarının Hastalıklarının Meslek Hastalığı Olarak Kabul Edilmesi Bir Haktır 27.04.2020
41 Dünya Tabipler Birliği’nden sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara kınama 27.04.2020
42 Dr. Erdinç Şahin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Çok üzgünüz! 23.04.2020
43 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcileri: Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin Uygulanması Devletin ve Toplumun Sorumluluğudur! Çocuk Hakkı İhlalleri Son Bulsun 23.04.2020
44 COVID-19 tanısı almış sağlık çalışanlarının sayısı artıyor. Hükümeti önlem almaya davet ediyoruz! 22.04.2020
45 Hekimlerin ulaşım sorunu çözülmelidir 21.04.2020
46 Kronik hastalık nedeniyle zorunlu izin kullanan sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin kesilmesi hukuka aykırıdır 21.04.2020
47 Sağlık çalışanlarının korunması için acil eylem çağrısı 21.04.2020
48 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı’ndan hekimlere destek ve teşekkür mesajı 21.04.2020
49 Kadına ve sağlıkçıya yönelik şiddetin mazereti olamaz 20.04.2020
50 Özel sektördeki sağlık çalışanlarının en çok ihtiyaç duyuldukları bu dönemde ücretsiz izne zorlanması evrensel hukuka, Anayasa’ya ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemiyle ilgili düzenlemelerine aykırıdır 20.04.2020
51 ​​​​​​​Zonguldak ilinde hastalanıp Covıd-19 tedavisi gören sağlık çalışanları suçlu, öyle mi? 18.04.2020
52 17 Nisan “Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü” bütün illerde ve büyük bir katılımla gerçekleştirildi 17.04.2020
53 COVID-19 salgınını durduracak, sağlıkta şiddeti ortadan kaldıracağız! 17.04.2020
54 Zorunlu olmayan üretim durdurulsun, işyeri hekimlerinin can güvenliği sağlansın, kişisel koruyucu ekipmanları Çalışma Bakanlığı tarafından sağlansın 16.04.2020
55 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’li kadınlardan açıklama: Kadına yönelik şiddete son 16.04.2020
56 Toplum ve Hekim’in 42 yıllık arşivi internette 16.04.2020
57 “Sağlıkta Şiddet Yasası” Türk Tabipleri Birliği’nin Kazanımıdır! 15.04.2020
58 TTB Merkez Konseyi, 6. haftaya girilen COVID-19 salgın sürecinde son gelişmeleri değerlendirdi 15.04.2020
59 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na uyarılar 13.04.2020
60 Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor 13.04.2020
61 Avrupa Parlamentosu, Türkiye’den COVID-19 mücadelesinde hapistekilerin ayrım gözetmeksizin tahliye edilmesini istedi 13.04.2020
62 Pandemi sürecinde iş yoğunluğu artan sağlık çalışanlarının görev dağılımı adaletli ve eşit şekilde yapılmalıdır 13.04.2020
63 Ayrılışları yapılamayan devlet hizmeti yükümlüleri hak kaybına uğratılmamalıdır 13.04.2020
64 Pandemi dolayısıyla artan iş yükü için planlı ve adaletli bir işbölümü yapılmalı, asistan hekimlerin talepleri dikkate alınmalıdır 13.04.2020
65 Ek ödemede hekimler arasında ayrım haksızlıktır 11.04.2020
66 COVID-19 birimlerinde görevlendirilen hekimlerin mesleki faaliyetleri, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamındadır 11.04.2020
67 Aile hekimliğinde COVID-19 salgın yönetiminde sorunları büyüyor 11.04.2020
68 “Sağlık sisteminde reform ne için yapılmalı?” sorusuna yanıtınız; “Halkın sağlığını korumak için” ise: ”SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI” SALGINLA MÜCADELEDE BAŞARISIZDIR! 10.04.2020
69 COVID-19 Hastalarına Yönelik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı 09.04.2020
70 Sağlıkta şiddetle ilgili 8 Nisan 2020 günü TBMM’ye sunulan Kanun teklifi hakkında TTB Görüş ve Önerileri 09.04.2020
71 Tıp fakültesi son sınıf eğitiminde yaratılan kargaşa giderilmeli, öğrencilerin mağdur olmaları önlenmelidir 09.04.2020
72 Sağlık Bakanlığı COVID-19 ölümlerini Dünya Sağlık Örgütü kodlarına göre raporlamıyor 08.04.2020
73 BM Uzmanı: COVID-19-Sağlık hizmeti sunan kahramanlar korunmalı 07.04.2020
74 Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılanmalı 07.04.2020
75 Adaletli ve eşitlikçi infaz değişikliği yasası; cezaevlerinde kalanların sağlık ve yaşam hakkı için elzemdir 06.04.2020
76 Türkiye Psikiyatri Derneği “Sağlık Çalışanlarına Destek Hattı” oluşturdu 06.04.2020
77 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Kadın Temsilcilerinden açıklama: Pandemi sürecinde bedenimize ve emeğimize yönelik oluşan bu yeni sömürü biçimine asla rıza göstermiyoruz! 06.04.2020
78 ​​​​​​​TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan korunma ve maske kullanımına yönelik öneriler 05.04.2020
79 Özel Kuruluşlarda ve Muayenehanelerde Çalışan Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Mağdur Olmaları Önlenmelidir 05.04.2020
80 Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü 04.04.2020
81 7 Acil Önlem İmzacıları Hükümeti Bu Önlemleri Almaya Çağırıyor! 04.04.2020
82 COVID-19: Hekimlerin (Sağlık Çalışanlarının) hak ve yükümlülükleri, Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlukları 03.04.2020
83 Pandemi koşullarında sağlık çalışanlarının iş güvenceleri 03.04.2020
84 COVID-19 salgınında yitirdiğimiz hocamız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun anısına saygıyla 03.04.2020
85 Sağlık çalışanlarının COVID-19 nedeniyle ölmesini istemiyoruz! 02.04.2020
86 Sağlık Uygulama Tebliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmalı, kamu ve özelde sağlık hizmetleri ücretsiz sunulmalıdır 01.04.2020
87 TTB, pandemi sürecinde Zorunlu Mesleki Sigorta Uygulamasının nasıl sürdürüleceğinin açıklanmasını istedi 01.04.2020
88 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine İlişkin TTB COVID-19 İzleme Grubu Görüşü 01.04.2020
89 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan güncel gelişmeler doğrultusunda bulaş ve korunma yollarına ilişkin bilgi notu 01.04.2020
90 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin yedi acil önlem metni imzaya açıldı 31.03.2020
91 Bilgi edinme haktır! Bilginin paylaşılmasının engellenmesi girişimlerini sakıncalı buluyoruz! 31.03.2020
92 Müge Anlı’nın “hekime şiddeti” özendirici ifadeleri RTÜK’e taşındı 31.03.2020
93 TTB Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi anketinde ikinci hafta sonuçları:  Çalışma koşullarındaki olumsuzluklar sürüyor, sağlık çalışanlarının riski artıyor! 31.03.2020
94 Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha Meclisi çalışmalarına Tabip Odası temsilcileri dâhil edilmelidir! 30.03.2020
95 Sağlık çalışanında Covid-19 tanısı iş kazası veya meslek hastalığıdır 30.03.2020
96 Salgında başarı, bulaşı-hastalanmayı önlemektir; mücadelede doğru yöntem epidemiyoloji bilimine uymaktır! 30.03.2020
97 TTB Merkez Konseyi’nden Sağlık Bakanı’na açık mektup 27.03.2020
98 Tüm yurttaşların su gereksinimi ücretsiz olarak karşılanmalıdır! 27.03.2020
99 COVID-19 verileri resmi kanallardan ve ayrıntılı olarak verilmelidir! Klinik ve radyolojik olarak COVID-19 tanısı alan hastalar aksi kanıtlanıncaya kadar COVID-19 kabul edilerek gerekli önlemler alınmalıdır! 26.03.2020
100 COVID-19 pandemisiyle ilgili hekim işgücü düzenlemelerinde TTB’nin görüşü alınmalıdır 26.03.2020
101 Hekimlerin önceliği para değildir 25.03.2020
102 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan tüm yurttaşlar yalnız kamuda değil, özelde de izinli sayılmalıdır 25.03.2020
103 İşyeri hekimlerinin düzenleyebildikleri rapor süresi uzatılmalıdır 25.03.2020
104 Herkesin bildiği sır değildir! Devlet Üniversite Hastanelerimiz, değil salgınla mücadele olağan sağlık hizmeti vermekte bile zorlanmaktadır! 24.03.2020
105 TTB Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi anketinin ön raporu açıklandı 24.03.2020
106 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Hüküme’e acil çağrı: Halkın sesine kulak verin, yaşamsal talepleri karşılayın! 23.03.2020
107 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na: Sağlık çalışanlarının koruyucu malzeme eksiklikleri hızla giderilmelidir 23.03.2020
108 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na; COVID-19 pandemisine ilişkin acil yanıtı beklenen sorular   22.03.2020
109 Dünya Tabipler Birliği Başkanı’ndan tüm hekimlere mesaj 21.03.2020
110 TTB UDEK, Koronavirüs’e ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla web-sitesi hazırladı 20.03.2020
111 TTB ve TTB UDEK COVID-19 pandemisi ile ilgili gelişmeleri değerlendirdi:  Covid-19 salgınına akıl ve bilim yol gösteriyor, gösterecek 20.03.2020
112 TTB’den sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin risk değerlendirmesi için anket 20.03.2020
113 Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Sorumluluğunu Yerine Getiren Dr. Güle Çınar’ın Yanındadır 19.03.2020
114 Sağlık Bakanlığı personel izinlerine yönelik genelgesini revize etti 18.03.2020
115 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık çalışanlarını koruyucu önlemlerin artırılmasını ve sağlık kurumlarındaki hizmetin yeniden planlanmasını istedi 18.03.2020
116 Kuşkulu ya da teyit edilmiş COVID-19 hastalarıyla ilgilenen sağlıkçılar için DSÖ’den öneriler 17.03.2020
117 DSÖ’den Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları - Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Rehberi 16.03.2020
118 Koronavirüs salgınına karşı önlemler sıklaştırılmalı, hazırlıklar hızlandırılmalı 16.03.2020
119 TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan sağlık personelini Koronavirüs’e karşı koruyacak önlemlerin artırılmasını istedi 16.03.2020
120 TTB’den Adalet Bakanlığı’na Koronavirüs ile ilgili yazı 16.03.2020
121 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart Mesajı 13.03.2020
122 Sağlık meslek örgütleri temsilcileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü 13.03.2020
123 1. Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu ertelendi  13.03.2020
124 ​​​​​​​Koronavirüs’ten korunmada sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara öneriler 13.03.2020
125 Biyometrik kimlik doğrulama uygulaması askıya alındı 13.03.2020
126 Sağlık kurumlarında avuç içi izi alınarak kimlik tespiti uygulamaları durdurulmalı 12.03.2020
127 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Büyük Beyaz Miting, Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından düzenleyicileri tarafından iptal edildi 11.03.2020
128 Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunmaya İlişkin Bilgi Notu 11.03.2020
129 WMA ve CPME’den Erdoğan ve Mitsotakis’e mektup: Sınırdaki insani krize ilişkin acil ortak tutum alınmalı 10.03.2020
130 Yeni koronavirüs enfeksiyonunu teşhis edebiliyor muyuz? Olası bir salgına hazır mıyız? 09.03.2020
131 Edirne’de mültecilerin durumu ve TTB İzlem Raporu 06.03.2020
132 Cinsiyet körü, eşitlikçi olmayan sağlık ve bilim politikalarına son! 06.03.2020
133 Dünya Sağlık Meslekleri Birliği’nden koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik destek çağrısı 05.03.2020
134 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 04.03.2020
135 Yeni Koronavirüs için tanı testi olanakları yaygınlaştırılmalıdır 02.03.2020
136 Sağlık meslek örgütlerinin temsilcileri “15 Mart Büyük Beyaz Miting” öncesinde milletvekilleri ve basın mensuplarıyla biraraya geldi 29.02.2020
137 Uluslararası Hukukçular Komisyonu: TTB Merkez Konseyi üyelerinin ifade özgürlüğü hakkı ihlal edildi 28.02.2020
138 TTB COVID-19 İzleme Grubu’ndan Türkiye’de Koronavirüs’un son durumuna ilişkin basın toplantısı 28.02.2020
139 Çok üzgünüz! Aklın, sağduyunun ve barışın egemen olmasını diliyoruz! 28.02.2020
140 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 26.02.2020
141 Kadınların Sağlık İhtiyacı Görmezden Gelinemez, Ertelenemez 25.02.2020
142 Kapımızdaki koronavirüs tehlikesine karşı önlemler artırılmalı, sağlık kuruluşlarındaki koruyucu ekipman eksiklikleri giderilmelidir 23.02.2020
143 İran’da Coronavirus vakası görülmesiyle ilgili TTB açıklaması 21.02.2020
144 CPME, TTB ile ilgili dava sürecini AP’de gerçekleştirilen toplantının gündemine taşıdı 20.02.2020
145 TTB, Kanal İstanbul Projesi ”ÇED Olumlu” kararının iptali için dava açtı 18.02.2020
146 Açlık grevlerine neden olan sorunlar insan onurunu koruyarak çözülmelidir! 14.02.2020
147 Sağlık Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun TTB Genel Sekreteri’ne ceza vermesini kınıyoruz! 12.02.2020
148 TTB Heyeti Dr. Selçuk Mızraklı’nın yargılandığı davayı izledi 11.02.2020
149 Sağlık çalışanları, görevi başında saldırıya uğrayan Dr. Kadir Songür’e destek için İzmir Adliyesi’ndeydi 11.02.2020
150 “Antidemokratik Uygulamalara Karşı Hekimler Buluşuyor” forumu gerçekleştirildi 10.02.2020
151 TTB’den Hükümet’e ve Sağlık Bakanlığı’na çağrı 07.02.2020
152 TTB ve SES’den Elazığ Depremi Sonrası Birinci Hafta Gözlem Raporu 07.02.2020
153 Van Bahçesaray’da çığ faciasi 05.02.2020
154 Tabip Odaları Bölge Toplantıları yapıldı 04.02.2020
155 Dünya Sağlık Örgütü Yeni Koronavirüs ile ilgili en çok sorulan soruları yanıtladı 03.02.2020
156 15 Mart’ta, Ankara’da Büyük Beyaz Miting’de buluşuyoruz! 31.01.2020
157 TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun 30. Yılı 30.01.2020
158 Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi açıklandı 28.01.2020
159 Sağlık meslek örgütü temsilcileri Kılıçdaroğlu’nu 15 Mart’ta gerçekleştirilecek Büyük Beyaz Miting’e davet etti 28.01.2020
160 Sivrice Depremi Hakkında TTB’nin İlk Değerlendirmesi 25.01.2020
161 Yeni coronavirus (2019-ncov) hakkında bilgi notu 24.01.2020
162 Çocuğun cinsel istismarı affedilemez! 23.01.2020
163 ”Aile Hekimliğinde Anne- Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı” Şanlıurfa’da gerçekleştirildi 21.01.2020
164 Sağlıkta şiddete karşı yapılan tüm eylemler değerlidir 20.01.2020
165 Tüm Türkiye’de “Sağlıkta Şiddet Durdurulmalıdır” açıklamaları gerçekleştirildi 20.01.2020
166 Dr. Ali Özyurt sonsuzluğa uğurlandı 20.01.2020
167 Dr. Ali Özyurt’u kaybettik 16.01.2020
168 Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınavı hakkında TTB’nin sorusunu yanıtladı 15.01.2020
169 Sağlık Bakanlığı “Dormofol” ile ilgili acil açıklama yapmalıdır 14.01.2020
170 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü “Boşluklara Doğru İlerleyelim” adlı eseriyle Didem Gülçin Erdem’in… 13.01.2020
171 TTB’nin 11 Ocak-17 Nisan eylem takvimi, tabip odaları temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısıyla açıklandı 11.01.2020
172 Dr. Selma Güngör’ün “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması dolayısıyla aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesi hukuka aykırı bulundu 08.01.2020
173 Sağlık Hizmetine Ulaşmak İçin Nüfus Cüzdanı Yeterli Olmalıdır 08.01.2020
174 TTB Merkez Konseyi, AYM’nin güvenlik soruşturması uygulamasını iptal eden kararının uygulanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha yazı gönderdi 07.01.2020
175 Toplum ve Hekim’den İklim Krizi ve Sağlık dosyası! 06.01.2020
176 VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 21-23 Şubat 2020’de, İzmir’de yapılacak 06.01.2020
177 TTB’den “Türkiye’nin Sağlığı-2019” Raporu 03.01.2020
178 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 31.12.2019
179 2019 yılının son günlerinde yine şiddet yine ölüm... 30.12.2019
180 TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 27.12.2019
181 2020 Yılı TTB İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri belirlendi 24.12.2019
182 TTB Heyeti, Aile ve Çalışma Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili ile görüştü 23.12.2019
183 TTB HUV 2020 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 23.12.2019
184 “Güvenlik Soruşturması” kanun düzenlemesinin TBMM’de geri çekilmesi yetmez! 21.12.2019
185 Dünya Tabipler Birliği: Hekimin meslek etiği yükümlülükleri yasal yükümlülüklerden önce gelir 20.12.2019
186 Tıbbın kaynağı fetvalar değil, bilimsel bilgidir! 20.12.2019
187 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Güvenlik soruşturması düzenlemesi vatandaşlar arasında ayrımcılığın yasalaşmasıdır 20.12.2019
188 AYM’nin iptal ettiği güvenlik soruşturması uygulaması yeni bir düzenleme ile geri getirilmek isteniyor 18.12.2019
189 Sağlık çalışanları güvenlik soruşturmalarına karşı eylemde: Çalışma hakkımız engellenemez! 18.12.2019
190 Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Sempozyumu 27-29 Mart 2020 tarihlerinde Bursa’da yapılacak 17.12.2019
191 Sağlık Bakanlığı’ndan, 450 gün süresi dolduğu halde mesleklerine başlayamayan hekimlerin durumu hakkında yazı 16.12.2019
192 Meslekte Öz-Düzenleme ile İlgili DTB Madrid Bildirgesi güncellendi 13.12.2019
193 Sağlık insangücü eğitiminde planlama kaçınılmazdır: Plansız yeni fakültelerin açılmasına son... 13.12.2019
194 25. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da yapıldı 12.12.2019
195 Aile Hekimliğinde Anne-Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı 11-12 Ocak 2020’de 12.12.2019
196 Prof. Dr. Gürcan Altun bir kez daha beraat etti 12.12.2019
197 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Derya Etem serbest bırakılsın! 11.12.2019
198 Şanlıurfa’da hekim ve sağlık çalışanlarının izin ve tayinlerini askıya alan uygulama kaldırıldı 10.12.2019
199 BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul ve ilanının 71. yıldönümü olan 10 Aralık 2019 günü bir kez daha hatırlatıyoruz; İNSAN ELİYLE GERÇEKLEŞEN HER “KÖTÜCÜL” DURUM ÖNLENEBİLİR 10.12.2019
200 Sadece yasama-yürütme ve yargı elitlerine değil; 82 milyonun her bir ferdine, eşit, nitelikli, erişilebilir, ücretsiz, ihtiyacı kadar sağlık hizmeti 10.12.2019
201 TTB’den Sağlık Bakanlığı ve YÖK Başkanlığı’na yazı: Meslek icrasındaki hukuksuz yasak son bulsun! 09.12.2019
202 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 06.12.2019
203 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarına ilişkin AYM kararı uygulanmalı, devlet hak kayıplarını geriye dönük olarak tazmin etmelidir 05.12.2019
204 Dünya Tabipler Birliği’nin sağlık çalışanlarına yönelen şiddetle ilgili açıklaması 04.12.2019
205 Özel sağlık kuruluşlarında çalışacak yabancı uyruklu hekimler için Tabip Odası üyeliği zorunlu 04.12.2019
206 Özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptali istendi 04.12.2019
207 Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını iptal etti 29.11.2019
208 Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması başladı 29.11.2019
209 Tütün Kontrolünde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu 30 Kasım-1 Aralık’ta İstanbul’da 28.11.2019
210 ​​​​​​​TTB Üyelik İşlemleri Yönergesi yürürlüğe girdi 27.11.2019
211 TTB’den şehir hastanelerindeki usulsüzlüklere yol açanlar hakkında suç duyurusu 27.11.2019
212 Mirabel Kardeşlerden Dr. Aynur Dağdemir’e… Kadına yönelik şiddetin her türüne karşı çıkıyoruz! 25.11.2019
213 TTB Olağanüstü 71. Büyük Kongresi’nde TTB Etik Bildirgeleri görüşüldü 25.11.2019
214 Toplumun yaşam ve sağlık hakkını tehlikeye atıyorsunuz 25.11.2019
215 Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez! 25.11.2019
216 TTB Genel Yönetim Kurulu: Hekimlik yapmak istiyoruz! 25.11.2019
217 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu sunumlarını izleyebilirsiniz 22.11.2019
218 Aşı karşıtlarının iddiaları ve gerçekler 21.11.2019
219 Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz 19.11.2019
220 Raporlar, Sağlık Bakanlığı’nın yorumlarından farklı bir Türkiye’yi yansıtıyor 15.11.2019
221 Şehir Hastaneleri İçin Kamu-Özel Ortaklığı Modelinden Vazgeçmek: Doğrudur, Ancak Yeterli Değildir 14.11.2019
222 Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu 17 Kasım’da İstanbul’da 13.11.2019
223 Termik santrallere havamızı kirletme izni verilemez! 13.11.2019
224 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu yapıldı 11.11.2019
225 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2019
226 Farklılıklarla bir arada olabilmek birey ve toplum sağlığına iyi gelir 09.11.2019
227 Dr. İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri yapıldı 08.11.2019
228 7. Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi yapıldı 07.11.2019
229 Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler Sempozyumu 9 Kasım’da İstanbul’da   04.11.2019
230 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülleri, Prof. Dr. Nusret Fişek’i anma etkinliğinde sahiplerini buldu 01.11.2019
231 Sağlık Bakanlığı’nı uyarıyoruz: Grip aşısının yokluğu halk sağlığını tehdit etmektedir 01.11.2019
232 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu 23-26 Ekim 2019’da Tiflis’te  gerçekleştirildi 31.10.2019
233 Dr. Yaşar Ulutaş aile hekimliği görevine iade edilsin 30.10.2019
234 Nitelikli sağlık hizmetini rakamlara feda eden anlayış ivedilikle çözülmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur 28.10.2019
235 Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun 28.10.2019
236 TTB, 450 gün süreyle çalışmaları engellenen hekimlerin, süre dolduktan sonra hemen çalışmaya başlayabilmeleri konusunda Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi 25.10.2019
237 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.10.2019
238 Sağlıkta şiddeti körükleyen, ilaca erişimi kısıtlayıcı uygulamalardan vazgeçilmelidir 21.10.2019
239 Dr. Füsun Sayek anıldı 21.10.2019
240 İzmir Sağlık Platformu, İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayını kınadı 17.10.2019
241 Sağlıkta şiddet hız kesmiyor! Sağlık Bakanlığı ne yapıyor? 17.10.2019
242 Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması Sonuç Bildirgesi açıklandı 16.10.2019
243 Dr. Füsun Sayek’i sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz 16.10.2019
244 31. Gezici Eğitim Semineri başladı 15.10.2019
245 Mersin’de Sağlıkta Performans Çalıştayı gerçekleştirildi 15.10.2019
246 Dr. Kaan Erol toprağa verildi 12.10.2019
247 Dr. Kaan Erol’u cinayete kurban verdik 11.10.2019
248 10 Ekim Katliamı anması gerçekleştirildi: Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2019
249 İşyeri hekimlerinin kayıtlı oldukları işyerlerine gitmeleri gerekir 10.10.2019
250 ​​​​​​​“Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” rapor kargaşasını artıracak 10.10.2019
251 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Bu toprakların ihtiyacı adalet, demokrasi ve barıştır 10.10.2019
252 Dr. Füsun Sayek’i anma etkinliği 18 Ekim saat 18.30’da TTB’de 08.10.2019
253 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu kitaplaştırıldı 08.10.2019
254 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılı dolayısıyla Ankara Garı önünde yapılacak anmaya davet 08.10.2019
255 TTB tarafından gündeme getirilen 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesi hakkındaki yasa teklifi CHP Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap tarafından TBMM’ye sunuldu 04.10.2019
256 TTB, Sayıştay Raporu’nda aşı ile ilgili yer alan bulgulara ilişkin görüşünü açıkladı 04.10.2019
257 10 Ekim Katliamı’nın 4. yılında DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Derneği’nden ortak anma etkinliği 04.10.2019
258 TTB: “Yargı paketi” öncelikle yargılamalardaki haksızlıkları ve hukuksuzlukları gidermeli; 15 yıl özelde çalışmış hekimlere de “hususi pasaport” verilmesinde hakkaniyetli olunmalıdır!   01.10.2019
259 Aile hekimlerinin hukuki hakları tartışıldı 01.10.2019
260 Demokrasi, seçme ve seçilme hakkı vazgeçilmezdir! 30.09.2019
261 TTB Merkez Konseyi Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı Denetim Raporu’nu değerlendirdi 27.09.2019
262 TTB’den Tabip Odalarına: Hekimlerin silahlı çatışmalardaki görevleri uluslararası belgelerle düzenlenmiştir 20.09.2019
263 İdlib’de ve dünyanın bütün çatışma alanlarında hastanelere yönelik saldırılar durdurulmalıdır! 19.09.2019
264 Uluslararası sağlık örgütlerinden ortak metin: Tıp eğitiminde ilaç şirketlerinin etkisi önlenmelidir 18.09.2019
265 TTB Heyeti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti 16.09.2019
266 TTB olarak “İklim G(ö)revine” hazırız! 16.09.2019
267 Genç bir meslektaşımız daha sessiz bir çığlık atarak aramızdan ayrıldı 16.09.2019
268 Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıyı lanetliyoruz 13.09.2019
269 TTB Heyeti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü 13.09.2019
270 e-Nabız çöktü! 13.09.2019
271 Aslolan hekimliktir! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tepkiler üzerine, küretaj yaptıran kadınların listesine yönelik talebini geri çekti 12.09.2019
272 Mesleğimizi-hekimliği açık artırmada satışa çıkaranları affetmeyeceğiz! 12.09.2019
273 Darbelere ve her türlü antidemokratik, hukuksuz rejime karşıyız 12.09.2019
274 2019 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuruları başladı 11.09.2019
275 Sınırsız sağlık verisi talep edilemez, binlerce kadının özel bilgisi masaya serilemez! 10.09.2019
276 Dr. Selma Güngör aile hekimliği görevine iade edilsin 10.09.2019
277 TTB: Dr. Canan Kaftancıoğlu yalnız bırakılmayacak 09.09.2019
278 Bafra’da hekime şiddet 06.09.2019
279 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokratik bir ülke, herkes için adalet! 03.09.2019
280 Meslek odaları ve birliklerinin ihtiyacı seçim sistemine müdahale değil, üyelerimizin sorunlarının çözümüne dair adımlar atılmasıdır 03.09.2019
281 Çocuklarımıza Barış İçinde Bir Ülke ve Dünya Bırakmak İçin Savaş Politikalarına Geçit Vermeyeceğiz! 31.08.2019
282 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun 29.08.2019
283 Toplum ve Hekim’den Gıda ve Sağlık Dosyası 28.08.2019
284 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü jüri üyeleri belirlendi 28.08.2019
285 Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Aile hekimlerini hangi hukuki gerekçelerle, yasal dayanakla, hangi vicdanla işinden ettiniz? 27.08.2019
286 Doğayı ve yaşamı savunuyoruz! Kaz Dağları Türkiye’dir! 26.08.2019
287 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: Kayyumun olduğu bir ülkede demokrasiden söz edilemez! 26.08.2019
288 Türkiye, hava kirliliği ve erken ölümlere sebep olan kükürtdioksit (SO2) emisyonlarında ilk 10’da 22.08.2019
289 Başasistanlık sınavı hakkında 20.08.2019
290 Demokrasi ve seçilmişlere saygı ülkede “sağlık” göstergesidir! 19.08.2019
291 17 Ağustos’ta Vardık! Hep Var Olmaya Devam Edeceğiz... 17.08.2019
292 TTB ve Tabip Odalarından Çanakkale Kaz Dağları Kirazlı Altın Madeninde Su ve Vicdan Nöbeti 10.08.2019
293 TTB’den Kanada Tabipler Birliği’ne Kaz Dağları için mektup 08.08.2019
294 Nükleer Çözüm Değil, Tehdittir! 06.08.2019
295 Mesleki Sorumluluklarını Yerine Getirdikleri İçin Tutuklanan Sağlık Çalışanları Derhal Serbest Bırakılsın! 06.08.2019
296 TTB, üniversite hastanelerine gönderdiği yazı ile uzman doktorların nöbet ücretlerinin ödenmesini istedi 06.08.2019
297 Şehir hastanelerinde çalışan hekimlerin hizmetlerin denetiminde görevlendirilmesi hukuka aykırıdır 05.08.2019
298 Anayasa Mahkemesi’nden Nöbet Ücreti Kararı 02.08.2019
299 KESK’e saldırmak, kamu emekçilerinin ücret artışı ve haklarının korunması talebine saldırmaktır! 01.08.2019
300 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın ölümünün 1. yılında mezarı başında anıldı 31.07.2019
301 Çanakkale’de çevre talanına hayır! 30.07.2019
302 Anayasa Mahkemesi: Barış Akademisyenleri ifade özgürlüğü haklarını kullandı 27.07.2019
303 İdare, hukuka aykırı işlem nedeniyle mahrum kalınan döner sermaye ek ödemesini yapmak zorundadır 26.07.2019
304 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; Temel Hak ve Özgürlükleri Esas Almalı, Mahremiyeti Korumalıdır 24.07.2019
305 Bursa Şehir (dışında) Hastanesi Açıldı! 23.07.2019
306 SGK, kişisel sağlık verilerini paylaşacak! 17.07.2019
307 Halk sağlığı, insan hakları, emek ve barışın savunucusu Dr. İlhan Diken “Onurumuzdur’’ 17.07.2019
308 Baskılar, soruşturmalar bizi yıldıramaz! 13.07.2019
309 Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi 12.07.2019
310 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Türkiye’de Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri Raporu 11.07.2019
311 7 yıldır süren tıp ve sağlık öğrencilerinin yargılandığı dava beraatle sonuçlandı 05.07.2019
312 Madımak Katliamı’nı Unutmadık! 02.07.2019
313 Sağlık çalışanlarının KHK’lar ve güvenlik soruşturmaları nedeniyle uğradığı hak gaspları sonlandırılmalıdır 01.07.2019
314 TTB’den 26 Haziran İşkence Görenlerle Dayanışma Günü açıklaması 26.06.2019
315 TTB 70. Büyük Kongresi geniş katılım ve destekle gerçekleştirildi 22.06.2019
316 TTB Heyeti Diyarbakır İl Sağlık Müdürü ile görüştü 21.06.2019
317 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 20.06.2019
318 TTB’den 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü açıklaması 20.06.2019
319 TTB 70. Büyük Kongresi öncesinde DTB’den Türkiye’deki hekimlere destek mektubu 19.06.2019
320 TTB, FEMS’in düzenlediği Avrupalı Kadın Hekimlerin Yaşamı ve İşi başlıklı konferansa katıldı 19.06.2019
321 Toplum ve Hekim’den “Kapitalizmin Krizinde Kadın ve Sağlık” sayısı   19.06.2019
322 Tababet İçin Adalet! Adalet talebi olan tüm kesimleri TTB 70. Büyük Kongresi’ne davet ediyoruz 17.06.2019
323 Etik ilkeler hukukun, hekim bağımsızlığı yargı kararlarının üzerindedir 13.06.2019
324 Siz de hekimlerle “göz teması kurun” Sayın Bakan 10.06.2019
325 TTB’den 5 Haziran Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2019
326 Yurttaşların Sağlık Bilgilerinin Üçüncü Kişilere Aktarılması Yasaya Aykırıdır, Etik Dışıdır ve Kabul Edilemez! 03.06.2019
327 Çocuğun cinsel istismarı suçtur, sağlık çalışanları bu suçu bildirmekle yükümlüdür 31.05.2019
328 Dr. Kamil Furtun’u sevgi ve özlemle anıyoruz 29.05.2019
329 Açlık grevlerinin sonlandırılması özenli tıbbi yaklaşım gerektirmektedir 28.05.2019
330 Açlık grevi sonlandıktan sonra beslenme ve tedavi için özet algoritma 26.05.2019
331 TTB, Kars’ta Yerel Yönetimler ve Sağlık Çalıştayı’na katıldı 22.05.2019
332 DTB ve CPME, dünya hükümetlerini TTB yöneticilerine yönelik hapis cezalarını kınamaya çağırdı 21.05.2019
333 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 21.05.2019
334 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu’ndan Elazığ Şehir Hastanesi değerlendirmesi 20.05.2019
335 Hekimler mesleki uygulamalarının dışında da yaşam ve sağlık hakkına saygı duymalı, şiddetten uzak durmalıdır 20.05.2019
336 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun 18.05.2019
337 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı saygı ve özlemle anıyoruz 18.05.2019
338 TTB’den Cezaevi, Açlık Grevi-İzolasyon ve Hekimlik Sempozyumu 17.05.2019
339 Açlık Grevleri Sürerken TTB Olarak Bir Kez Daha Hatırlatıyoruz! 17.05.2019
340 KHK’lılara eziyete son verin 17.05.2019
341 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: İşçiler Mezarda, Sorumlular Dışarıda Adalet İstiyoruz! 14.05.2019
342 TTB Yüksek Onur Kurulu’ndan açıklama: TTB Merkez Konseyi üyeleri onurumuzdur! 14.05.2019
343 TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verilen bir ülkede haktan, hukuktan ve adaletten söz edilemez! 14.05.2019
344 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan Göçün Sağlık Boyutu ve Göçmenlerin Sağlığı Kursu 13.05.2019
345 Dünya Hemşireler Günü kutlu olsun 13.05.2019
346 Sağlıkta şiddette yeni aşama! 12.05.2019
347 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB’ye destek ziyareti 09.05.2019
348 DİSK-KESK-TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: Demokrasilerde halkın iradesine saygı duymayanlara yer yoktur 07.05.2019
349 İnsan Hakları İçin Doktorlar’dan TTB Davası ile ilgili karara tepki: Korkunç bir yargı yanlışı 06.05.2019
350 WMA ve CPME’den TTB Merkez Konseyi üyelerine ”hapis cezası”na kınama  03.05.2019
351 TTB davasında utanç verici karar: Barış isteyen TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası verildi 03.05.2019
352 WMA ve CPME’den karar duruşması öncesinde TTB’ye destek: Onurlu duruşunuzu destekliyoruz 02.05.2019
353 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlardaydık 02.05.2019
354 Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve iyi hekimlik için 1 Mayıs’ta alanlara 30.04.2019
355 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na icap nöbeti çağrısı 30.04.2019
356 Hekimlerin uzmanlık eğitimini ve çalışma hakkını engellemekten vazgeçin! 30.04.2019
357 Fiziksel saldırıyı olumlamak ne hekimlik değerleriyle ne de insani değerlerle bağdaşır 29.04.2019
358 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar Öneriler Konferansı 29.04.2019
359 Çernobil faciasının yıldönümünde TTB’den açıklama 26.04.2019
360 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
361 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 22.04.2019
362 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2019 Yılı başvuru süreci başladı 22.04.2019
363 YÖK’ün “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” hakkında TTB Etik Kurulu görüşü 22.04.2019
364 Emek ve meslek örgütlerinin örgütlenmelerindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı 22.04.2019
365 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı kınıyoruz 21.04.2019
366 Kanser taramalarında sorunlar giderilemiyor 19.04.2019
367 Sağlıkta şiddete sessiz kalma! 17.04.2019
368 RTÜK’ten Zalim İstanbul dizisi için idari yaptırım kararı 15.04.2019
369 DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den 1 Mayıs açıklaması 10.04.2019
370 Kamusal sorumluluk gereği şiddeti özendirici ya da kanıksatıcı yayın yapılamaz! 09.04.2019
371 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
372 Herkese, her yerde sağlık! 08.04.2019
373 Asistan hekimlerin hakları var! 05.04.2019
374 TTB’den BEYAZ EYLEM çağrısı: 3 Nisan’da İzmir’de, 17 Nisan’da tüm Türkiye’de “GöREV”deyiz! 02.04.2019
375 İzmir’de hekime şiddet protesto edildi, Sağlık Bakanı’nın istifası istendi 01.04.2019
376 17 Mart yürüyüşüne ilişkin yanlış habere TTB’den yalanlama 29.03.2019
377 Mesleki özerklik imtiyaz değil, çalışma hakkıdır 28.03.2019
378 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den açlık grevlerine ilişkin ortak açıklama 28.03.2019
379 TTB Kadın Hekim Olmak Çalıştayı Sonuç Raporu açıklandı 26.03.2019
380 TTB’den yerel yönetimler bildirgesi: Sağlıklı toplumu önceleyen yerel yönetimlere gereksinimimiz var 25.03.2019
381 Dr. Ata Soyer anıldı 22.03.2019
382 Herkese yeterli ve sağlıklı su ücretsiz olarak sağlanmalıdır! 22.03.2019
383 WMA ve CPME temsilcilerinden TTB’ye destek açıklaması: TTB’nin açıklamasının arkasındayız! 20.03.2019
384 TTB Davası 3 Mayıs’a ertelendi 20.03.2019
385 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” diyen TTB Merkez Konseyi üyeleri yargılanıyor… Hekimler Savaşa Sessiz Kalamaz! 19.03.2019
386 Büyük Hekim Yürüyüşü İstanbul’da gerçekleştirildi... Yılmıyoruz, bıkmıyoruz, korkmuyoruz! 18.03.2019
387 Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Temsilcileri’nden Panel: ”Mesleki Bağımsızlık ve Barış Savunusu” 18.03.2019
388 Hekimlerin 100. Yıl Bildirgesi... 100 Yıllık Başlangıç, Mücadeleye Devam! 17.03.2019
389 14 Mart Haftası etkinlikleri… Bursa’da “İyi Hekimlik ve Mesleki Sorumluluklar” konferansı 16.03.2019
390 Toplum ve Hekim’den Mesleki Bağımsızlık ve Meslek Örgütünün Özerkliği dosyası 15.03.2019
391 Irkçı Saldırıyı Lanetliyoruz 15.03.2019
392 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden eş zamanlı Hekim Yürüyüşü 14.03.2019
393 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart mesajı 13.03.2019
394 Katmerlenen sorunlar sağlık çalışanlarının geleceğini belirsizleştiriyor 13.03.2019
395 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri… Tekirdağ’da Tıp Haftası etkinlikleri başladı 13.03.2019
396 14 Mart Haftası etkinlikleri… Karadeniz Tabip Odaları’ndan Büyük Hekim Yürüyüşü’ne davet 12.03.2019
397 ​​​​​​​Karanlık gider Gezi kalır! 11.03.2019
398 Tıp Haftası programı ve 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü duyuruldu 11.03.2019
399 14 Mart Haftası etkinlikleri… 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı 11.03.2019
400 14 Mart Haftası etkinlikleri… Balıkesir’de Tıbbiyeli Hikmet anıldı 11.03.2019
401 Vardık, Varız, Var Olacağız! 07.03.2019
402 “Yeni İnsan Hakları Eylem Planı” Hakkında Yazılı Görüş Raporu 07.03.2019
403 Barış Akademisyenlerinin Hukuk Dışı Yargılama Süreci Ülkemiz Adına Bir Utanç Tablosudur 06.03.2019
404 Uludağ Üniversitesi’nde akademisyenlere baskıya tepki 06.03.2019
405 Güney İlleri Tabip Odaları toplantısı Mersin’de yapıldı 04.03.2019
406 Kifayetsiz düzenlemeler sağlıkta şiddeti durduramıyor 28.02.2019
407 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması Antalya’da gerçekleştirildi 27.02.2019
408 14 Mart’a giderken TTB’den şehir hastaneleri değerlendirmesi 23.02.2019
409 Uluslararası standartta bir insan hakları politikası için ısrarcıyız 20.02.2019
410 TTB ve TMMOB’nin Ulusal Beslenme Konseyi’nden çıkarılması kabul edilemez! 15.02.2019
411 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 11.02.2019
412 “Sigara İçme Odaları” Tütün Bağımlılığıyla Mücadeleyi Zayıflatacak Bir Öneridir 09.02.2019
413 Sağlık Torba Yasası’nın çeşitli maddelerinin iptali için AYM’ye başvuruldu 08.02.2019
414 YDUS başvuru tarihinden sonra yapılan hukuki değişikliklerin, sınava girenleri kapsamadığı açıklanmalıdır! 05.02.2019
415 TTB, Sağlık Bakanlığı’ndan Beyaz Kod verilerini istedi 05.02.2019
416 TTB’den Bülent Şık’a destek 05.02.2019
417 TTB’den Ulusal Beslenme Konseyi’ne katkı teklifi 04.02.2019
418 Yüz yıldır ülkemize, mesleğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz 01.02.2019
419 Santrallerin iki yıl daha halk sağlığını tehdit etmesine izin vermeyin! 31.01.2019
420 Şükrü Erbaş’ın konuk olduğu TTB Edebiyat Matinelerinin üçüncüsü İzmir’de gerçekleştirildi 30.01.2019
421 Hasta Hakları Kurulları’nda Tabip Odası temsilcisi yer alacak 29.01.2019
422 Türkiye’de kızamık vakalarının artışına dikkat çekiyoruz! 29.01.2019
423 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’dan “İnsan Hakları ve Hekim Sorumluluğu” dersi 25.01.2019
424 TTB ve Tabip Odalarının Tıbbi Etik ve Deontolojiyi Koruma Sorumluluğu kitabı yayımlandı 24.01.2019
425 Şehir hastanelerinin Türkiye’deki durumu Dünya Tabipler Birliği dergisinde yer aldı 22.01.2019
426 Uluslararası tütün firması yöneticisinin Ticaret Bakanlığı’na atanması kabul edilemez 18.01.2019
427 TTB ve İTO’dan vatandaşlara uyarı: Sağlığınızla ilgili bilim dışı yönlendirmelere kanmayın 16.01.2019
428 Nüfusun tamamına sağlıklı şebeke suyu sağlanmalıdır 15.01.2019
429 Açlık grevlerinde hekim tutumu Dünya Tabipler Birliği ve TTB’nin belirlediği evrensel ilkelere uygun olmalıdır 14.01.2019
430 Yan Dal Uzmanlık Sınavı Bilgi Notu 11.01.2019
431 Hekimlik Mesleğinin Kötü Amaçlarla Kullanılmasına Önce Hekimler İzin Vermez! 11.01.2019
432 Toplum ve Hekim’in yeni sayısı yayımlandı 08.01.2019
433 TTB-HUV katsayısı özel sektördeki sağlık hizmetlerinde ve hekim ücretlerinde dikkate alınmalıdır 08.01.2019
434 Tıpta Uzmanlık Sınavı kamusal hizmettir. Çok yüksek olan sınav giriş ücretleri azaltılmalıdır 06.01.2019
435 Bütün emekli hekimlere ilave ödeme yapılmalıdır 04.01.2019
436 Sağlık Bakanlığı’nın 5 ilde yürüttüğü Çevresel Kirlilik Araştırması Sonuç Raporu ne oldu? 03.01.2019
437 2018 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 03.01.2019
438 Behçet Aysan ve Metin Altıok Şiir Ödülleri Töreni İstanbul’da yapıldı 02.01.2019
439 Cizre’de sağlık koridoru açma çabasıyla yola çıkan 14 sağlık emekçisi beraat etti 02.01.2019
440 TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yeni yıl mesajı 30.12.2018
441 İyi hekimlikten ve barış talebimizden vazgeçmeyeceğiz! 28.12.2018
442 TTB, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 5. Genel Kurulu’na katıldı 26.12.2018
443 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 26.12.2018
444 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarını kınadı 21.12.2018
445 Dünya Tabipler Birliği (DTB), barış imzacısı hekimlere verilen hapis cezalarının kendilerinde şok etkisi yarattığını açıkladı 21.12.2018
446 Prof. Dr. R. Şebnem Korur Fincancı’ya Hapis Cezası Kabul Edilemez! 20.12.2018
447 TTB’nin 2019 Yılı Bütçe Değerlendirmesi 20.12.2018
448 Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri – Sözleşmeler Çalıştayı İstanbul’da gerçekleştirildi 17.12.2018
449 Yeni sözleşme dönemi öncesi aile hekimleri taleplerini açıkladı 17.12.2018
450 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı yapıldı 17.12.2018
451 Gerçeklere, hukuka bağlı adalet toplumların oksijenidir 15.12.2018
452 Tren kazalarında Avrupa Birliği’ne göre 9,3 kat daha fazla ölüyoruz! 14.12.2018
453 Caydırıcı yasal düzenlemeler yapılmıyor ve sağlıkta şiddetin tırmanmasına göz yumuluyor 13.12.2018
454 TTB Heyeti CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştü 12.12.2018
455 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 11.12.2018
456 İkamet genelgesinin iptali için dava açıldı 11.12.2018
457 Barış ve hekimlik değerleri için 27 Aralık’ta Ankara Adliyesi’ndeyiz 10.12.2018
458 TTB’den 10 Aralık İnsan Hakları Günü açıklaması 10.12.2018
459 Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği düzenlemenin benzeri ”30 Dakika Genelgesi” ile yeniden dayatılıyor 08.12.2018
460 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
461 Hekime saldırı için fırsat kollayan sorumsuz yayıncılık ile mücadelemizi sürdüreceğiz! 05.12.2018
462 TTB Biyoetik, Medikal Etik ve Sağlık Hukuku Konferansı’na katıldı 05.12.2018
463 Sağlık Torba Yasası yayımlandı 05.12.2018
464 Taksim Dayanışması: GEZİ ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır! 04.12.2018
465 Hekimleri Hedef Gösteren, Haber Niteliği Taşımayan Yanlış Açıklama 03.12.2018
466 Danıştay Kişisel Sağlık Verileri’nin Toplanmasına Dair Yönetmeliğin yürütmesini bir kez daha durdurdu  03.12.2018
467 Bilgisizliğin ve hayal ürünü gerekçelerin hekimliği yıpratmasına izin vermeyeceğiz 02.12.2018
468 1 Aralık Dünya AIDS Günü - Bilmek ve Korkmamak 01.12.2018
469 TTB GYK Sonuç Bildirgesi açıklandı 30.11.2018
470 Diyarbakır’da Hekimlerle Buluşma 29.11.2018
471 Toplum ve Hekim Dergisi’nin 40 Yıl Etkinlikleri gerçekleştirildi 29.11.2018
472 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Refik Durbaş’ın 28.11.2018
473 SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden ve beraberinde gözaltına alınan KESK’e bağlı sendika üye ve yöneticileri derhal serbest bırakılmalıdır! 26.11.2018
474 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 24.11.2018
475 TTB İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Kolu’ndan Zonguldak’taki maden kazasıyla ilgili ön inceleme raporu 23.11.2018
476 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Yaşar Ulutaş bir an önce görevine iade edilmelidir! 20.11.2018
477 Sağlıkta Mobbing, Mobbingde Sağlık Sempozyumu gerçekleştirildi 19.11.2018
478 Dr. Aynur Dağdemir’i saygıyla anıyoruz 19.11.2018
479 Torba Yasa ne getiriyor, ne götürüyor? 16.11.2018
480 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nin sonuç bildirgesi açıklandı 16.11.2018
481 1. Küresel Hava Kirliliği ve Sağlık Konferansı Cenevre’de gerçekleştirildi 15.11.2018
482 Eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı sağlık meslek örgütlerince düzenlenen kampanyada toplanan imzalar TBMM’ye teslim edildi 15.11.2018
483 30. Gezici Eğitim Semineri Trakya’da gerçekleştirildi 15.11.2018
484 TTB, hekimlerin insan olarak haklarının korunabilmesi için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu 14.11.2018
485 Mesleğimize ve çalışma hakkımıza sahip çıkıyoruz! 14.11.2018
486 UEMO’dan TTB’ye destek mesajı 14.11.2018
487 Sağlık Torba Yasası aile hekimlerinin de haklarını kısıtlıyor 14.11.2018
488 TTB Merkez Konseyi ve 60 Tabip Odası’ndan milletvekillerine mektup: Hekimler 5. maddeyi istemiyor! 13.11.2018
489 Dr. Mihriban Yıldırım ve Dr. Onur Erden serbest bırakıldı! 13.11.2018
490 Eğitim ve çalışma hakkımız engellenemez! 12.11.2018
491 Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin TTB görüşü 12.11.2018
492 Aşı konusunda yaşanan tereddütler, aşı reddi ve aşı karşıtlığı konusunda TTB Etik Kurulu görüşü 12.11.2018
493 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2018
494 Dünya Tabipler Birliği’nden 5. madde açıklaması: Utanç verici! 08.11.2018
495 11 Kasım Pazar günü, saat 13.00’de, Ankara Kuğulu Park’ta buluşuyoruz! 08.11.2018
496 Hekimlerin çalışma hakkını gasp eden düzenlemeye DTB ve CPME’den tepki 08.11.2018
497 “Sağlık Torba Yasası”nda 5. madde görüşmelerine tekrar başlandı 07.11.2018
498 Plastik çöp ithalatı derhal durdurulmalıdır! 06.11.2018
499 Dünya Tabipler Birliği ‘Sağlık Torba Yasası’ ile ilgili gelişmeleri izliyor 06.11.2018
500 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 06.11.2018
501 Bu kaçıncı kaza? 06.11.2018
502 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi geri çekilsin! 05.11.2018
503 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 02.11.2018
504 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında Bilgi Notu 31.10.2018
505 Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırı bu kez Hükümet’ten geldi! 31.10.2018
506 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 30.10.2018
507 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun 28.10.2018
508 ​Sendikalar, meslek ve demokratik kitle örgütlerinden krize karşı ortak deklarasyon 28.10.2018
509 TTB Merkez Konseyi’nin Sağlıkta Şiddet Yasası’na ilişkin TBMM temasları sürüyor 28.10.2018
510 KESK’in yanındayız 27.10.2018
511 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği - Skopi Sempozyumu yapıldı 24.10.2018
512 TTB Aile Hekimliği Kolu önümüzdeki döneme ait programını belirledi 24.10.2018
513 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den Flormar işçilerine destek ziyareti 24.10.2018
514 STED Fotoğraf Yarışması başvuru süresi başladı 23.10.2018
515 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız! 23.10.2018
516 Yeni dönem Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 22.10.2018
517 TTB hekim saygınlığını zedeleyen müfredat için Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştü 19.10.2018
518 TTB’nin Sağlıkta Şiddet Yasası önerisi TBMM Başkanlığı’na sunuldu 18.10.2018
519 Sağlıkta şiddete karşı mücadeleye devam 18.10.2018
520 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi 18.10.2018
521 TTB Heyeti, TBMM Başkanvekili Levent Gök ile görüştü 17.10.2018
522 Hekimlerden Sağlıkta Şiddete Karşı Kararlılık Deklarasyonu 17.10.2018
523 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2018
524 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu toplandı 16.10.2018
525 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 16.10.2018
526 TTB, Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’na katıldı 15.10.2018
527 Hekimlik değerlerinden ve toplumun sağlık hakkından vazgeçilemez! 12.10.2018
528 Hekimler Sağlıkta Şiddet Yasası için Türkiye çapında nöbet eylemlerine başladı 11.10.2018
529 Artık Yeter! Sağlıkta Şiddet Yasası’nı İstiyoruz; Hemen Şimdi! 09.10.2018
530 TTB, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ders kitaplarındaki sağlıkla ilgili yanlış ve sorunlu içeriklerin çıkarılmasını istedi 09.10.2018
531 TTB Merkez Konseyi sağlıkta şiddete yönelik eylem planını açıkladı 06.10.2018
532 Güvenlik soruşturmaları kaldırılmalı, yeni mezun hekimler mesleklerini yapabilmelidir 06.10.2018
533 Başka acılar yaşamak istemiyoruz! 05.10.2018
534 TTB Merkez Konseyi Sağlıkta Şiddet Yasası için TBMM’de… 04.10.2018
535 TTB Merkez Konseyi TBMM’de… 04.10.2018
536 Hekimler sağlık alanında şiddete isyan ediyor: Kaçımızın ölmesini bekliyorsunuz? 03.10.2018
537 Dr. Fikret Hacıosman’ı kaybettik, Türkiye sağlık camiasına ve tüm hekimlere başsağlığı diliyoruz 02.10.2018
538 Yaşamsal önemdeki ilaç ve malzemelerin temini için gerekli önlemler bir an önce alınmalıdır 02.10.2018
539 Şair Arjen Ari Onur Ödülü TTB’ye Verildi 01.10.2018
540 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan ortak mücadele çağrısı: Krizin bedelini ödemeyeceğiz! 26.09.2018
541 TTB Etik Kurulu ”Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı”na ilişkin görüşünü açıkladı 24.09.2018
542 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı gerçekleştirildi 22.09.2018
543 Dr. Kamil Furtun cinayetinde ihmali olduğu iddia edilen hastane yöneticilerinin yargılandığı dava başladı 20.09.2018
544 Sağlık meslek örgütlerinden eksik fiili hizmet zammı düzenlemesine karşı ortak mücadele kararı 20.09.2018
545 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu toplandı 20.09.2018
546 Bölge Tabip Odaları Toplantıları başladı 20.09.2018
547 Sağlık çalışanlarının mesleki sorumlulukları yerine getirmesi yargılanamaz! 19.09.2018
548 2018-2020 dönemi TTB PHK Yürütme Kurulu belirlendi 17.09.2018
549 Sekiz yaşında bir çocuğu kaybettik… Nedenini öğrenmek istiyoruz! 17.09.2018
550 Üçüncü havalimanı işçileri çalışma koşullarına isyan ediyorlar 16.09.2018
551 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den gözaltına alınan 3. havalimanı işçilerinin durumu ve talepleriyle ilgili ortak açıklama 15.09.2018
552 Güvenli besine ulaşma hakkımız devlet tarafından güvenceye alınmalıdır 13.09.2018
553 TTB Merkez Konseyi Meclis Başkanı Yıldırım’dan randevu istedi 11.09.2018
554 TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu 11.09.2018
555 Popülist bir politika: Aile hekimliğinde “check-up” uygulaması 10.09.2018
556 Öncelik çevre ve halkın sağlığı olmalı 03.09.2018
557 Barış’ı, özgürlüğü ve eşitliği bu topraklarda kökleşmiş bir ağaç haline getireceğimize söz veriyoruz! 31.08.2018
558 “Kuralın batsın doktor hanım!” makalesi için tekzip kararı alındı 30.08.2018
559 Füsun Sayek etkinlikleri kapsamında “Sağlıklı Beslenme ve Çocuklarda Obezite” konulu TTB oturumu gerçekleştirildi 30.08.2018
560 ​30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun! 29.08.2018
561 Hastanelerde kimsenin can güvenliği yok 29.08.2018
562 2018 Türkiyesi’nde Şarbon Karantinası 28.08.2018
563 Bilirkişilik Temel Eğitimleri için başvuru süresi başladı 28.08.2018
564 MWIA, Türkiye’de hekimlere karşı yürütülen kampanyaya son verilmesi talebini destekliyor 25.08.2018
565 Tercan’da 5 ölüm: Bireysel silahlanma gecikmeksizin kontrol altına alınmalıdır! 18.08.2018
566 17 Ağustos 1999’u unutmayacağız! 17.08.2018
567 Yaşatırken Ölmek istemiyoruz! 14.08.2018
568 ‘Göç’ Sayısı Çıktı! 14.08.2018
569 TTB, Sağlık Alanında Yaşanan Şiddet İle İlgili Sağlık Bakanlığı’na ilettiği Randevu Talebine Yanıt Bekliyor! 13.08.2018
570 Avrupa Doktorlar Daimi Komitesi’nden (CPME) TTB’ye destek 10.08.2018
571 Dünya Tabipler Birliği’nden TTB’ye destek 10.08.2018
572 KESK-DİSK-TMMOB-TTB’den CHP’ye Ziyaret 10.08.2018
573 DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Sağlık Bakanlığı Anayasal Yetkilerini Aşıyor! 09.08.2018
574 İşyeri Hekimlerinin Bilgileri TTB’ye Verilmelidir 08.08.2018
575 Ege Bölgesi Tabip Odaları’ndan Medyaya Çağrı: Hekimlere ve Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Özendiren Yayınlardan Vazgeçin! 07.08.2018
576 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edildi 07.08.2018
577 “Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz! 04.08.2018
578 Kötülüğünüzün Farkındayız… İyi Hekimlikten Asla Vazgeçmeyeceğiz! 02.08.2018
579 Yaşamı Savunmaya Devam Etmeliyiz 01.08.2018
580 TTB Giresun’da açıklama yaptı: Hekimlerin Hastayı Görmeden İlaç Yazması Suçtur! 01.08.2018
581 Eski SES Genel Başkanlarından Dr. Köksal Aydın’ı Kaybettik 01.08.2018
582 TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı 30.07.2018
583 Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edilsin, Linç Kampanyası Sona Ersin! 30.07.2018
584 Giresun’da Yaşanan Üzücü Olay Hakkında Kamuoyu Duyurusu 29.07.2018
585 TTB’nin Sağlıkta Şiddete Karşı Bildirgesi Şanlıurfa’da Açıklandı 28.07.2018
586 Sağlıkta Şiddete Karşı TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri Şanlıurfa’da Buluşuyor 27.07.2018
587 Bedelli Askerlikten Yararlanacak Aile Hekimlerinin Sözleşmeleri Feshedilemez! 27.07.2018
588 Aile Hekimlerinin Bedelli Askerlikle İlgili İzin Sorunları Çözülüyor 27.07.2018
589 Torba Yasa Neler Getiriyor? 27.07.2018
590 TTB’den Tabip Odalarına Teşekkür… Mücadeleye ve Dayanışmaya Devam! 27.07.2018
591 Özel Hekimlik Kolu Olağan Genel Toplantısı Yapıldı 25.07.2018
592 TTB’den Yunanistan Tabipler Birliği’ne ‘Geçmiş Olsun’ Mesajı 25.07.2018
593 Emekli Hekim Maaşları ve Fiili Hizmet Süresi Zammına İlişkin Beş Talebimiz Var! 23.07.2018
594 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Ülke Genelinde Protesto Edildi “ARTIK YETER! SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN” 20.07.2018
595 TTB UDEK: Sağlıkta Şiddet Sona Ersin 20.07.2018
596 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Özgürlüğüne Kavuştu! 19.07.2018
597 CPME, Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun serbest bırakılması talebiyle Cumhurbaşkanı’na mektup gönderdi 19.07.2018
598 ‘Hamzaoğlu’ Okuma Tiyatrosu Ankara’da Sahnelendi 19.07.2018
599 TTB’den Tüm Hekimlere Çağrı! 19.07.2018
600 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuru Süresi Uzatıldı 18.07.2018
601 Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’a Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz! Sağlıkta Şiddet Yasası Bir An Önce Çıkarılmalıdır! 18.07.2018
602 Çocuk Gebeliklerin Bildirimi Zorunludur 18.07.2018
603 TTB ve ATO’dan Ortak Açıklama “Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Yaşamını Halkın Sağlığına Adamış Bilim İnsanıdır. Serbest Bırakılsın!” 17.07.2018
604 Milletvekilleri İbrahim Kaboğlu ve Ahmet Şık’tan TTB Toplum Hekim Dergisi Editörü Onur Hamzaoğlu İçin Özgürlük Çağrısı 16.07.2018
605 Mahkeme kararı: İşyeri hekimlerinin bilgileri TTB ile paylaşılmalıdır 13.07.2018
606 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Halis Yerlikaya serbest bırakıldı 11.07.2018
607 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Halis Yerlikaya Serbest Bırakılsın 11.07.2018
608 Haksız ve hukuksuz ihraçlara karşı çıkıyoruz! 10.07.2018
609 Soma Davası’nda karar duruşması ertelendi 09.07.2018
610 Bir Daha Yaşanmasın! 09.07.2018
611 Toplum çocuklarına sahip çıkmalıdır 06.07.2018
612 e-Reçete zorunluluğunun iptali istendi 05.07.2018
613 Türk Dişhekimleri Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 05.07.2018
614 TTB’den Türk Eczacılar Birliği’ne Dayanışma Mesajı 04.07.2018
615 KESK Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
616 ÖDP Heyeti TTB’ni ziyaret etti 03.07.2018
617 ”Süresiz Sağlık Kurulu” Raporu Hakkında Sağlık Bakanlığı Kamuoyunu Aydınlatmalıdır! 03.07.2018
618 Madımak’ın Ateşi İçimizi Yakmaya Devam Ediyor 02.07.2018
619 Görevden alma davasında karar verildi; TTB görevini sürdürecek! 29.06.2018
620 2018-2020 TTB Merkez Konseyi görevi devraldı 29.06.2018
621 Mülkiyeliler Birliği Heyeti TTB’yi ziyaret etti 26.06.2018
622 Keyfi uygulamalar son bulsun! 24.06.2018
623 Önce insan, önce güven 24.06.2018
624 TTB Heyeti Şanlıurfa ve Suruç’ta İncelemelerde Bulundu 23.06.2018
625 Sağlıkta Şiddete Karşı Ege Üniversitesi Hastanesi’nde ‘Görev Etkinliği’ Yapıldı 22.06.2018
626 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir? 22.06.2018
627 TTB eski Merkez Konseyi üyesi Dr. İlhan Diken anıldı 22.06.2018
628 Türk Eczacıları Birliği’nden TTB Merkez Konseyi’ne ziyaret 21.06.2018
629 Türkiye’de Sağlıkta Kamu Özel Ortaklığı: Şehir Hastaneleri kitabı çıktı 21.06.2018
630 Mülteciliği Ortaya Çıkaran Koşullara Son Verilsin 21.06.2018
631 Ege Üniversitesi’ni güvenlik önlemlerini yeterli hale getirmeye, yasa yapıcıları Sağlıkta Şiddet Yasası önerimizi yasalaştırmaya çağırıyoruz! 19.06.2018
632 TTB, kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yapılan Malatya FTR Hastanesi’ne ilişkin ÇSED araştırması kapsamındaki görüşünü firmaya iletti 19.06.2018
633 TTB Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü jüri üyeleri belirlendi 19.06.2018
634 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 18.06.2018
635 Hastaneler hasta, hekim ve sağlık çalışanları için güvenli hale getirilsin! 18.06.2018
636 Şimdi de İzmir ve Samsun: Sağlık kuruluşlarında sağlıkçılar şiddetten korunamıyor! 18.06.2018
637 Aday olamayan hekimler görevlerine derhal dönebilmelidir 18.06.2018
638 Hastanelerin güvenliği sağlansın 14.06.2018
639 Çocuk işçiliği yasaklanmalıdır! 12.06.2018
640 TTB 69. Büyük Kongresi tamamlandı 11.06.2018
641 TTB 69. Büyük Kongresi başladı 08.06.2018
642 Hava kirliliği sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor 05.06.2018
643 TTB’ye Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü 04.06.2018
644 Hemşire Rezzan en-Neccar’ın Gazze’de sağlık hizmeti sunarken öldürülmesi bir insanlık suçudur! 04.06.2018
645 Çevre ve insan sağlığı için mücadelemiz sürecek 02.06.2018
646 Aydınlık bir gelecek için sağlık alanına ilişkin taleplerimiz 31.05.2018
647 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü: Sağlığı Seçin, Tütünü Değil! 31.05.2018
648 Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti. 31.05.2018
649 Toplum ve Hekim’den “Aşı Karşıtlığı” sayısı 29.05.2018
650 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2018
651 Hekimler yönetsel baskılarla fazla hasta bakmaya zorlanmamalıdır 28.05.2018
652 İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenleme yeni iş kazaları ve işçi cinayetlerine zemin hazırlıyor 28.05.2018
653 Acil Ambulans Hizmetlerinin Sunumu Engellenerek İnsan Yaşamı Tehlikeye Atılamaz! 27.05.2018
654 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce TTB’yi ziyaret etti 26.05.2018
655 Sevinç Özgüner Anma ve Ödül Töreni yapıldı 25.05.2018
656 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” yapıldı 21.05.2018
657 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 19.05.2018
658 Haklarımızı Kullanırken, Görevimizi Yaparken Cezalandırılmamız Kabul Edilemez 18.05.2018
659 Sağlık Bakanı’nı hekimlik görevlerini hatırlamaya davet ediyoruz 16.05.2018
660 Filistin Halkına Karşı Gerçekleştirilen Katliamı Lanetliyoruz 15.05.2018
661 Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz! 12.05.2018
662 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi uzatıldı 11.05.2018
663 Şişli Etfal EAH taşınmasın, yerinde dönüşsün 10.05.2018
664 İzmir’de hekime şiddet 10.05.2018
665 Bölünme kararına itirazlar büyüyor: İstanbul Üniversitesi’nde açık hava dersi 08.05.2018
666 Yatağa bağlı seçmenlere tıbbi rapor verilmesi hakkında bilgilendirme 08.05.2018
667 Daha ne bekliyorsunuz! Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu derhal serbest bırakılmalıdır! 03.05.2018
668 TBMM’ye sesleniyoruz: Tasarıyı geri çekin! 02.05.2018
669 TTB, Dünya Tabipler Birliği Konsey toplantısına katıldı 02.05.2018
670 Genç hekimlerin mesleklerini yapmalarının önündeki engeller bir an önce kaldırılmalıdır 30.04.2018
671 Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin Dayanışma Ödülü TTB’ye verildi 27.04.2018
672 Çernobil Kazasının 32. yıldönümünde bir kez daha uyarıyoruz: Nükleer santrallerden vazgeçin… 25.04.2018
673 Danıştay: İşyeri hekimlerinin yetkilendirilmesinde tabip odası onayı gereklidir! 25.04.2018
674 Yok edilmek istenen İstanbul Üniversitesi’dir! Birlikte durduralım! 24.04.2018
675 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun! 22.04.2018
676 TTB’nin aşı konusunda hazırladığı yasa değişikliği önerisi TBMM’ye sunuldu 20.04.2018
677 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurul toplantısı Brüksel’de gerçekleştirildi 17.04.2018
678 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz. Bu şiddet sona ERSİN! 17.04.2018
679 TTB Nusret Fişek Ödülleri 2018 başvuru dönemi başlıyor 16.04.2018
680 Sağlık meslek örgütlerinden “Şeker Fabrikalarının Özelleştirilmesinin Halk Sağlığına Etkileri” paneli 15.04.2018
681 Toplum ve Hekim’den yeni sayı! 13.04.2018
682 TTB Başkanlarından çağrı: Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’na özgürlük 11.04.2018
683 Güzel günler için 1 Mayıs’a! 10.04.2018
684 GOP Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yangını Hata ve İhmallerin Bir Sonucudur! 10.04.2018
685 Aşı Candır, Hayat Kurtarır: Sağlık Bakanlığı’nı aşılama konusunda göreve davet ediyoruz! 05.04.2018
686 Sağlıkta şiddet tüm hızıyla sürüyor 28.03.2018
687 ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi uyarıyor, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı destekliyor 23.03.2018
688 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu için çağrı 23.03.2018
689 2018 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi başladı 21.03.2018
690 Dr. Mehmet Şerif Demir serbest bırakılmalıdır! 21.03.2018
691 Adana Tabip Odası’ndan “Sağlıkta Tükenmişlik Sendromu” paneli 20.03.2018
692 Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor Çalıştayı Raporu açıklandı 20.03.2018
693 Günden güne kirlenen ve yitirilen doğal su kaynakları korunmalı; mümkünse geri kazanılmalıdır! 20.03.2018
694 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Başkanı Dr. Jacques de Haller: Hekimler savaş karşısında sessiz kalamaz! 19.03.2018
695 40 yılı geride bırakan Toplum ve Hekim Dergisi’nden yeni sayı 19.03.2018
696 İyi hekimliği savunmakta kararlıyız! 19.03.2018
697 Diyarbakır Tabip Odası’ndan TTB Merkez Konseyi’ne ödül 19.03.2018
698 Dr. Ata Soyer’i anıyoruz 18.03.2018
699 Olağanüstü halin doğrudan etkilediği hekimlerin durumuna ilişkin açıklamalar 16.03.2018
700 Şehir hastaneleri için Anayasaya aykırı denetim ihalesine çıkıldı 15.03.2018
701 14 Mart’ta 4 acil talep! 15.03.2018
702 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2018
703 Türkiye’nin dört bir yanından hekimler Ankara’da buluştu 12.03.2018
704 11 Mart’ta Ankara’dayız! 08.03.2018
705 Her günümüz 8 Mart, her günümüz mücadele! 08.03.2018
706 Kişisel verilerin paylaşımı sağlık turizminde de durduruldu 07.03.2018
707 Sağlık çalışanlarının acil talepleri var! 07.03.2018
708 Sağlıkta taşeronlaşmaya Danıştay freni 06.03.2018
709 Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir! 06.03.2018
710 Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden vazgeçilmelidir! 06.03.2018
711 Kamu Hastane Birlikleri: Ne Dediler, Ne Oldu? 05.03.2018
712 Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine ilişkin Değişiklik Önerileri Raporu açıklandı 05.03.2018
713 Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı 05.03.2018
714 Güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayan hekimler görevlerine başlatılmalıdır! 03.03.2018
715 “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” çalıştayı yapıldı 03.03.2018
716 TTB, e-Nabız sisteminde hekimlerin puanlanması uygulamasının kaldırılmasını istedi 27.02.2018
717 Aile hekimliğinde ne dediler, ne oldu? 26.02.2018
718 Kadınların sağlık hakkı için “ataerkil sisteme hayır!” 26.02.2018
719 TTB STED Fotoğraf Yarışması sonuçlandı 23.02.2018
720 14 Mart Etkinlik Programını başlatan TTB’den Genel Sağlık Sigortası açıklaması 19.02.2018
721 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu bir an önce özgürlüğüne kavuşmalıdır! 17.02.2018
722 TTB Merkez Konseyi 14 Mart Etkinlik Programını açıkladı 16.02.2018
723 Adana Tabip Odası ile Adana’daki sendika ve meslek örgütlerinden açıklama: Dr. Yaşar Ulutaş görevine iade edilmelidir! 13.02.2018
724 TTB Merkez Konseyi üyeleri görevlerine iade edilmelidir! 13.02.2018
725 12 Aralık 2017 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedaviye Dair Yönetmelik değişikliğinin iptali istendi 13.02.2018
726 The Lancet, TTB’nin ”barış istediği için gözaltına alındığını” yazdı 12.02.2018
727 Düz paket uygulaması tütün kontrolü için önemli bir adımdır! 12.02.2018
728 Yaşlılık, yaşamın olağan ve deneyim açısından en zengin dönemidir! 12.02.2018
729 Acil sağlık hizmetleri ”ulaşılabilir” olmaktan çıkartılıyor! 12.02.2018
730 “Tedavi Hizmetlerinde Gizli Özelleştirme: Şehir Hastaneleri Çalıştayı”nın raporu açıklandı 12.02.2018
731 Ege Bölge Tabip Odalarından ortak bildiri: Odalarımıza ve birliğimize sahip çıkıyoruz! 12.02.2018
732 Prof. Dr. Raşit Tükel ve Prof. Dr. Taner Gören görevlerine döndüler 12.02.2018
733 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu serbest bırakılmalıdır 10.02.2018
734 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü Dolayısıyla TTB’den açıklama 09.02.2018
735 TTB Merkez Konseyi’nden açıklama 07.02.2018
736 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı 05.02.2018
737 Edirne’de kadın hekime şiddete TTB’den tepki 05.02.2018
738 Noam Chomsky: TTB’yi korumak için her türlü önlem alınmalı! 05.02.2018
739 TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 04.02.2018
740 TTB Merkez Konseyi’ne yönelik gözaltılar Lancet ve BMJ’de 03.02.2018
741 Adıyaman, Gökalp ve Horasan serbest bırakıldı 03.02.2018
742 35 Tabip Odası’ndan ortak talep: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın 02.02.2018
743 Uluslararası hekim ve insan hakları örgütlerinden hükümete kınama, TTB’ye destek yağıyor 02.02.2018
744 Uluslararası hekim örgütlerinin yöneticilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup 02.02.2018
745 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 01.02.2018
746 TTB’ye yurt içinde büyük destek 01.02.2018
747 TTB Yüksek Onur Kurulu: TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakılsın! 31.01.2018
748 Avrupa Hekimler Daimi Komitesi Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınadı 31.01.2018
749 Dünya Tabipler Birliği’nden Açıklama: ”TTB yöneticilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz” 31.01.2018
750 TTB Merkez Konseyi Üyelerinin Gözaltı Sürecine İlişkin Bilgi Notu 30.01.2018
751 Türk Tabipleri Birliği’nden Kamuoyuna Açıklama 26.01.2018
752 Birinci Basamakta Spora Katılım Belgesi Hazırlama Rehberi Yayımlandı 25.01.2018
753 Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iletişim bilgileri rehber uygulamalarını durdurdu 25.01.2018
754 Bilimsel özerklik, liyakat ve nesnellik olmadan akademi olmaz... 24.01.2018
755 Savaş bir halk sağlığı sorunudur! 24.01.2018
756 Devlet Politikaları Çocukların Haklarına İhanet Etmemelidir! 23.01.2018
757 İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı’yla Görüşme 22.01.2018
758 TTB’den Şehir Hastaneleri Çalıştayı 22.01.2018
759 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimlerine devam ediyor 19.01.2018
760 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: AKP’li 15 yılın bilançosu 17.01.2018
761 İşyeri hekimliği belgelerinin hazırlanmasının gecikmesi sorunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü ile görüşüldü 17.01.2018
762 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 15.01.2018
763 Su ve Sağlıkla İlgili DTB Bildirgesi güncellendi 15.01.2018
764 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Birlikte Kullanım Protokolü’nün gizli tutulmasına yargı son verdi 12.01.2018
765 TTB Heyeti Adana Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti 12.01.2018
766 Taşeron sağlık işçilerinin kadroya geçirilmesi sürecinde eşitsizlik, haksızlık ve adaletsizliğe izin vermeyeceğiz! 05.01.2018
767 Çocuk yaşta evliliği özendiren, çocukları istismar etmeye yönelik söylem ve girişimlere son verilmelidir! 04.01.2018
768 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 17 Şubat’ta 04.01.2018
769 Aşı yaşamdır. Toplum sağlığı riske atılamaz! 02.01.2018
770 Evde sağlık hizmetlerinde kişisel veri paylaşımına ilişkin düzenleme iptal edildi 02.01.2018
771 DTB’nin Tıp Eğitimi Üzerine Tutum Belgesi güncellendi 02.01.2018
772 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Raşit Tükel’in Yeni Yıl Mesajı 29.12.2017
773 Şehir hastanelerindeki çipli takibe son verilmelidir 27.12.2017
774 Aile hekimlerinin izinleri konulu genel yazıların yürütmesi durduruldu 27.12.2017
775 ​Marmara Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 25.12.2017
776 TTB ve HEAL’den Sağlık Etki Değerlendirmesi Kursu 25.12.2017
777 Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ayrımsız, koşulsuz kadro! 22.12.2017
778 TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni gerçekleştirildi 22.12.2017
779 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne ziyaret 21.12.2017
780 TTB STED Fotoğraf Yarışması – 2017 için son başvuru tarihi 31 Ocak 21.12.2017
781 Mardin’de Şehir Hastaneleri Paneli yapıldı 21.12.2017
782 TTB, 27. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi toplantısına katıldı 21.12.2017
783 Doğu ve Güneydoğu Bölge Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 20.12.2017
784 ​TTB Behçet Aysan Şiir Ödül Töreni 21 Aralık’ta 19.12.2017
785 TTB HUV 2018 Yılı Katsayı Listesi belirlendi 19.12.2017
786 Okul Servis Araçları Yönetmeliği Yeniden Ele Alınmalıdır 15.12.2017
787 Geleneksel, alternatif, tamamlayıcı sağlık uygulamaları toplum sağlığını tehdit ediyor! 15.12.2017
788 Kanuni Sultan Süleyman EAH Başhekimi ile asistan hekim sorunları görüşüldü 15.12.2017
789 ”İnsan Hakları İhlalleri ve Cezaevlerinin Durumu” paneli düzenlendi 13.12.2017
790 23. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Ankara’da gerçekleştirildi 13.12.2017
791 Doğum bildiriminde beyan doğruluğunun araştırılması aile hekimlerinin görevi değildir! 08.12.2017
792 Emek ve demokrasi güçleri OHAL’i sorguluyor! 08.12.2017
793 DTB’den Meslekte Zorbalık ve Tacizle İlgili Tutum Belgesi 05.12.2017
794 Barış talebini yargılamak ortak geleceğimizi yargılamaktır! 04.12.2017
795 TTB 9. Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’ne katıldı 04.12.2017
796 TTB’den eczacılıkta fitofarmasi uzmanlığının iptali için dava 01.12.2017
797 TTB’den 1 Aralık Dünya AIDS Günü açıklaması 01.12.2017
798 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız 01.12.2017
799 TTB Merkez Konseyi Sağlık Bakanı Demircan ile görüştü 30.11.2017
800 Şehir Hastaneleri Manisa Tabip Odası’nca düzenlenen panelde ele alındı 30.11.2017
801 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi Toplantısına katıldı 30.11.2017
802 TTB Halk Sağlığı Kolu Gezici Eğitim Semineri başladı 28.11.2017
803 Adana’da emek ve meslek örgütü temsilcilerinin yargılandığı davaya TTB’den destek 28.11.2017
804 Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı Sonuç Bildirgesi açıklandı 27.11.2017
805 SUSMUYORUZ, MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 25.11.2017
806 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi 24.11.2017
807 Şehir Hastanelerini tartışmaya devam ediyoruz 24.11.2017
808 Kişisel Sağlık Verileri Yönetmeliğinde Kozmetik Düzeltme 24.11.2017
809 Nuriye Gülmen serbest bırakılmalı, Nuriye ve Semih işlerine iade edilmelidirler! 24.11.2017
810 ’Film icabı’ bile olsa hekime şiddet haklı gösterilemez! 24.11.2017
811 Geciken TUS sonuçlarına TTB’den çözüm önerisi 24.11.2017
812 Silahlı çatışmalarla ilgili DTB Tutum Belgesi kabul edildi 23.11.2017
813 Akkuyu Nükleer Güç Santrali ÇED Raporu’na ilişkin dava görüldü 22.11.2017
814 10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da 21.11.2017
815 Ata Soyer 21. Halk Sağlığı Güz Okulu gerçekleştirildi 21.11.2017
816 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları iş kazası olarak bildirilmelidir 21.11.2017
817 Akkuyu ÇED raporu için açılan itiraz davası 22 Kasım’da 20.11.2017
818 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 20.11.2017
819 TTB, COP23 toplantısına katıldı 20.11.2017
820 Sevgili Aynur, Hep Aklımızdasın... 19.11.2017
821 Şehir Hastaneleri gündemli ilk toplantı Maltepe’de yapıldı 17.11.2017
822 Eş mazeretinde başa dönüldü 15.11.2017
823 Hekimlik Andı güncellendi 15.11.2017
824 Hekimler kazandı, Sağlık Bakanlığı kaybetti! 14.11.2017
825 Karadeniz Tabip Odaları Bölge Toplantısı yapıldı 14.11.2017
826 “Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz Çalıştayı” İstanbul’da gerçekleşti 14.11.2017
827 Güney İlleri Tabip Odaları Toplantısı yapıldı 13.11.2017
828 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursları 10.11.2017
829 Kaza değil cinayet… 10.11.2017
830 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2017
831 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Sağlık Turizmi 09.11.2017
832 İşe Giriş Raporlarında Aile Hekimlerinin Sorumlulukları başlıklı broşür yayımlandı 08.11.2017
833 Sağlık Hizmetlerine Erişim üzerine DTB Tutum Belgesi yayımlandı 07.11.2017
834 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 03.11.2017
835 OHAL değil, demokrasi istiyoruz! 03.11.2017
836 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB temsilcilerinden Deniz Baykal’a ziyaret 02.11.2017
837 TUS sonuçlarının açıklanmasının gecikmesine hekimlerden yoğun tepki 02.11.2017
838 Ölümüne çalışmak, çalışırken ölmek istemiyoruz! 02.11.2017
839 “Önce Zarar Verme” İlkesi ile Başladığımız Beyaz Önlüklü Hayatımıza “Önce Zarar Görme” ile Devam Etmek İstemiyoruz! 02.11.2017
840 Prof. Dr. Nusret Fişek’i anıyoruz 01.11.2017
841 Tutuklu ve hükümlülerin muayenelerinde İstanbul Protokolü uygulanmalıdır 31.10.2017
842 TTB, Avrupa Genç Doktorlar toplantısına katıldı 31.10.2017
843 ’Salgınlar ve Pandemiler Üzerine DTB Bildirgesi’ kabul edildi 31.10.2017
844 Bu acılar artık yaşanmasın... Hekimlerin çalışma koşulları acilen düzeltilmelidir! 30.10.2017
845 TTB’den Savaş, Göç ve Sağlık Çalıştayı 30.10.2017
846 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 27.10.2017
847 Samsun Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri konferansı 26.10.2017
848 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Şırnak Maden Faciası Raporu 26.10.2017
849 TTB Bilirkişilik Temel Eğitimi Kurs Programı açıklandı 25.10.2017
850 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı VI. Ulusal Kongresi Gerçekleşti 24.10.2017
851 Dünya Tabipler Birliği Malta Bildirgesini güncelledi 23.10.2017
852 Güvenlik soruşturmaları ve geciken atamalarla sağlık çalışanlarının anayasal hakları ve halkın sağlık hakkı engelleniyor 23.10.2017
853 Hastaların tedavi süreçlerine ilişkin onam alınmadan yapılan açıklamalar ve paylaşımlar hasta hakları ve etik kurallar açısından sakıncalıdır 21.10.2017
854 Dr. Mihriban Yıldırım beraat etti 20.10.2017
855 Dünya Tabipleri Birliği İstanbul’da yapılması planlanan Genel Kurul toplantısını erteledi 20.10.2017
856 Polonya’da asistan hekimler ağır çalışma koşulları ve sağlığa bütçeden ayrılan payın düşüklüğü nedeniyle açlık grevinde 20.10.2017
857 Bilirkişilik Temel Eğitimi hazırlıkları sürüyor  19.10.2017
858 Artık yeter! İşçi cinayetleri yaşansın istemiyoruz... 18.10.2017
859 Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi 18.10.2017
860 TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz 18.10.2017
861 Kış saatine geçilmemesi toplum sağlığını olumsuz etkiliyor! 18.10.2017
862 Dr. Füsun Sayek anıldı 16.10.2017
863 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 16.10.2017
864 Kadın sağlığı tehdit altında! 16.10.2017
865 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik kadro ilanı atama ilkelerine aykırıdır 13.10.2017
866 TTB UDEK üyesi derneklerden açıklama: Sağlıklı bir gelecek için tütüne de, nikotine de karşı çıkalım! 13.10.2017
867 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 12.10.2017
868 TTB Merkez Konseyi, SGK tarafından düzenlenen ’Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Forumu’na katıldı 11.10.2017
869 10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız! 10.10.2017
870 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet iş kazası olarak bildirilmelidir 09.10.2017
871 Şehir Hastanelerinin Denetimini Özelleştiren Yönetmelik Hükmünün Yürütmesi Durduruldu 09.10.2017
872 Eskişehir-Bilecik Tabip Odası’ndan Şehir Hastaneleri Paneli 09.10.2017
873 Güvenlik soruşturması bekleyen hekimlerin hakları ve hukuki dayanakları 07.10.2017
874 İhraç edilen tıpta uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimlerine devam edebilmelidir 07.10.2017
875 Türk Tabipleri Birliği Bilirkişilik Temel Eğitimi verecek 05.10.2017
876 2016 yılı Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nin yürütmesi durduruldu 04.10.2017
877 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan açıklama: Aile hekimliğinde sorunlar artıyor 01.10.2017
878 Yine Sağlıkta Şiddet! Kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz 28.09.2017
879 Meslek örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerden Kimya Mühendisleri Odası’na destek 27.09.2017
880 Toplum ve Hekim’den ’Doğa İçin Mücadele’ dosyası 27.09.2017
881 TMMOB ve Kimya Mühendisleri Odası’nın yanındayız 27.09.2017
882 TTB ve TPD’den ortak açıklama: Hatun Tuğluk’un cenazesine yapılan saldırıyı kınıyoruz 22.09.2017
883 Özel Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Sistemi Kaldırılmalıdır! 21.09.2017
884 Adana Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığına devredilmelidir! 20.09.2017
885 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Sezai Sarıoğlu’nun 19.09.2017
886 Yan Dal Uzmanları Ana Dalda Hekimlik Yapabilmelidir! 19.09.2017
887 TTB ve TMMOB’den Siirt’teki kimyasal gaz zehirlenmesi olayına ilişkin inceleme raporu 18.09.2017
888 Sağlık turizmi yönetmeliğinin iptali istendi 14.09.2017
889 Sağlıkta şiddete İzmir’de protesto 12.09.2017
890 10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü Açıklaması 10.09.2017
891 Adana’da ‘Şehir Hastanesi Uygulaması Ne Getiriyor? Ne Götürüyor?’ paneli 10.09.2017
892 Emin Özdemir’i kaybettik 02.09.2017
893 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 29.08.2017
894 Dr. Süleyman Koyunsever Yalnız Değildir! 27.08.2017
895 Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Korkutan İhmal! 26.08.2017
896 Sağlık alanında OHAL KHK’si ile yeni düzenlemeler 26.08.2017
897 İşyeri Hekimi Ahmet Tellioğlu’nun İşçi Sağlığı Mücadelesi TBMM’ye Taşındı 24.08.2017
898 TTB’den Hendek’te mevsimlik tarım işçilerinin kazasına ilişkin gözlem ve değerlendirme 22.08.2017
899 Sosyal medyada dolaşan sahipsiz yasa taslakları üzerine açıklama 22.08.2017
900 Huzur içinde uyu sevgili Muhittin! 22.08.2017
901 TTB, TİHV, ATUD ve TPD Temsilcileri Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi Şapatan Köyü’nde İncelemelerde Bulundu 18.08.2017
902 TTB’den hekimlere ’Hizmet Puanlama Değerlendirme Projesi’ hakkında uyarı 17.08.2017
903 TTB’den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’yla ilgili duyuru 14.08.2017
904 Cinsel suç hükümlülerini zorla tedavi eden yönetmeliğe yürütmeyi durdurma 11.08.2017
905 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den Gülmen ve Özakça’nın durumuna ilişkin açıklama 11.08.2017
906 TTB ve Samsun Tabip Odası’ndan kadın hekime şiddete tepki 09.08.2017
907 TTB Merkez Konseyi Van’da OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 07.08.2017
908 Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir! 07.08.2017
909 Toplum ve Hekim’den ’Korku’ dosyası 07.08.2017
910 AİHM’in Gülmen ve Özakça’nın tahliye talebine red kararı vermesine tepki 03.08.2017
911 Isparta Şehir Hastanesi Sağlık Bakanlığı’na devredilmelidir! 02.08.2017
912 Ek Ödeme Yönetmeliği Davasında Karar Verildi 02.08.2017
913 ATO-TİHV-SES: Esra Özakça Açlık Grevinde Kritik Günlerde 01.08.2017
914 Mültecilerin Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetlerine Erişimi, Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri’nin gündeminde 01.08.2017
915 Füsun Sayek XI. Sağlık ve Kültür Etkinlikleri - 2017 01.08.2017
916 TTB’den Muğla’da KHK ile ihraç edilen hekim ve sağlık çalışanlarına destek 30.07.2017
917 Türkiye’de akademisyenlere ve hekimlere yönelik hak ihlalleri Lancet’te 28.07.2017
918 İyi hekimlik yargılanamaz! 27.07.2017
919 DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den ortak açıklama: OHAL değil, demokrasi ve adalet istiyoruz! 26.07.2017
920 Sağlıkta Şiddet Hız Kesmiyor! Adres bu defa Yüksek İhtisas Hastanesi 25.07.2017
921 TTB’den OHAL Komisyonu’na başvuru için bilgi notu 24.07.2017
922 TTB, OHAL sürecinde sağlık hakkı ihlallerini değerlendirdi 21.07.2017
923 ATO-TTB: ’Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen kamu emekçileri için adalet’ 19.07.2017
924 TRT Çocuk Dergisi’ndeki hekimlere yönelik haksız ifadeler için düzeltme ve özür talebi 17.07.2017
925 Kamudan Haksız Hukuksuz İhraçlar Kabul Edilemez! 15.07.2017
926 MESAP (Mersin Sağlık Platformu) Temel Atma Töreni Yapıldı 13.07.2017
927 Hekime fiziki şiddet uygulayan sanıklara hapis cezası 13.07.2017
928 TTB Özel Hekimlik Kolu Genel Toplantısı ve Kol Yürütme Kurulu Üyeleri Seçimi Yapıldı 11.07.2017
929 Sayın Bakanı Mecburi Hizmetini Yapmaya Davet Ediyoruz 07.07.2017
930 TTB, Gülmen ve Özakça’yı muayene talebini yineledi 07.07.2017
931 Sağlık Bakanlığı resen atamaların gerekçesini açıklamalıdır 05.07.2017
932 TTB Nusret Fişek Halk Sağliği Hizmet Ödülü Jüri Üyeleri Belirlendi 04.07.2017
933 Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Görevden Uzaklaştırılan Meslektaşlarımızın Yanındayız! 29.06.2017
934 Mecburi hizmet kurası için başvuru tarihi ertelenmelidir 28.06.2017
935 Hekimler Adalet Yürüyüşü’ne katıldı 23.06.2017
936 Siyasal iktidar iş cinayetlerine davetiye çıkartıyor 21.06.2017
937 Bugün 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü 20.06.2017
938 Manisa’daki salgın ciddi bir gıda güvenliği sorunudur! 19.06.2017
939 Türk Tabipleri Birliği’ne Adanmış Bir Ömür: Dr. Şükrü Güner 19.06.2017
940 Dr. İlhan Diken anıldı 19.06.2017
941 Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin kadro ilanı iptal edilmelidir 15.06.2017
942 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Konusunda TTB Görüşü 14.06.2017
943 TTB Büyük Kongresi’nde OHAL ve KHK’lere karşı mücadele, dayanışma ve toplumsal cinsiyet eşitliği vurgusu öne çıktı 14.06.2017
944 Hapishanelerdeki çocukların yaşam hakkından endişe duyuyoruz 14.06.2017
945 Mahkeme, vekaleten eğitim görevlisi görevlendirmelerini hukuka aykırı buldu! 13.06.2017
946 Balıkesir’de II. Basamak Sağlık Hizmetlerinde Yaşanan Hukuksal Sorunlar Paneli 12.06.2017
947 TTB 68. Büyük Kongresi toplandı 10.06.2017
948 TTB 68. Büyük Kongresi (seçimsiz) 10 Haziran’da 09.06.2017
949 ATO’dan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık durumlarına ilişkin açıklama 08.06.2017
950 Trabzon’da dolgu alana şehir hastanesi yapmak için Kıyı Kanunu değiştiriliyor 07.06.2017
951 TTB Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları başlıyor 07.06.2017
952 Hekimlerin acı günü 07.06.2017
953 Sağlıkta şiddetin ardı arkası kesilmiyor... 07.06.2017
954 TTB’den Dünya Çevre Günü açıklaması 05.06.2017
955 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. 05.06.2017
956 Bakanlık, Danıştay kararını uygulamamak için Yönetmelik değiştirdi 05.06.2017
957 STED’den 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü Özel Sayısı 02.06.2017
958 İşyeri Hekimlerinin bilgilerini TTB ile paylaşmayan Bakanlığa dava açıldı 02.06.2017
959 Resmi tatillerde poliklinik hizmetlerine provizyon verilmesin 02.06.2017
960 Sağlıkta Dönüşüm Programı Sağlık Çalışanlarının Yaşamına Mâl Oluyor! 01.06.2017
961 Dr. Berilgen’in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi Diyarbakır’da protesto edildi 31.05.2017
962 Dr. Kamil Furtun anıldı 29.05.2017
963 Askerin sağlığı hangi kuruma emanet? 29.05.2017
964 Akademi, Sanat, Barış Her Yerde... 29.05.2017
965 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı 29.05.2017
966 Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 29.05.2017
967 Toplum ve Hekim’den ’Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları’ dosyası 26.05.2017
968 SGK Başkan Yardımcısı TTB’yi ziyaret etti 25.05.2017
969 İstanbul Tabip Odası, Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu Genel Kurulu’na katıldı 25.05.2017
970 Sağlıkta Şiddet Can Almaya Devam Ediyor! 25.05.2017
971 Sağlıkta şiddet tablosunda değişen bir şey yok! 23.05.2017
972 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu, Avrupalı Genç Hekimler Daimi Çalışma Grubu toplantısına katıldı 22.05.2017
973 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2017
974 Sigortacının avukatına vekalet verme zorunluluğu durduruldu! 18.05.2017
975 Aile Hekimliği’nde yeni yönetmelik, yeni sorunlar... 18.05.2017
976 Prof. Dr. Mehmet Zencir ve Doç. Dr. Nergül Çördük’ü meslektaşları, hastaları ve öğrencileri uğurladı 18.05.2017
977 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 18.05.2017
978 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 2017 Yılı başvuru süreci başladı 17.05.2017
979 Balıkesir’de Hekim Meclisi toplandı 16.05.2017
980 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
981 TTB Şehir Hastaneleri İzleme Grubu kuruldu 15.05.2017
982 TTB Heyeti, Konya’da silahlı saldırı sonucu yaralanan Dr. Aliye Avcı’yı ziyaret etti 15.05.2017
983 301 madenci katliamın üçüncü yılında Soma’da anıldı 13.05.2017
984 Sağlık meslek örgütlerinden Gülmen ve Özakça için çağrı 12.05.2017
985 TTB’nin Dünya Hemşireler Günü Mesajı 12.05.2017
986 TTB, Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi toplantısına katıldı 10.05.2017
987 Barış talebi yargılanamaz, tabip odası susturulamaz! 09.05.2017
988 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den CHP’ye ziyaret 08.05.2017
989 Yaşamsal riski olan hasta mahpuslar tahliye edilmelidir! 08.05.2017
990 Diyarbakır’da hekim ihraçlarına tepki 08.05.2017
991 10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz’a ertelendi 08.05.2017
992 Danıştay eş durumu mazeretinden yararlanmada ölçüsüz kısıtlamayı durdurdu 04.05.2017
993 Döner Sermaye Yasa Tasarısı ve ?Sağlık Reformu? Türkiye Deneyimleri toplantısı Lefkoşa’da gerçekleştirildi 04.05.2017
994 Trabzon’a şehir hastanesi değil, iyi planlama gerekli 04.05.2017
995 2017 Nisan TUS tercihleriyle ilgili ÖSYM’den açıklama talebi 03.05.2017
996 10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu 28.04.2017
997 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan ’Bağışıklama Haftası’ mesajı 27.04.2017
998 HAYIR’ını al da gel: Emek, barış, demokrasi için yaşasın 1 Mayıs! 26.04.2017
999 Çernobil’in 31. yıldönümünde nükleer santrale bir kez daha hayır! 26.04.2017
1000 TTB-TÖK Ege Bölge Okulu etkinliği yapıldı 26.04.2017
1001 Dr. Serdar Küni hakkında tahliye kararı 25.04.2017
1002 Aile hekimlerinden ’ikinci faz’ için uyarılar 25.04.2017
1003 TTB Emekli Hekimler Kolu toplandı 25.04.2017
1004 Dünya Tabipler Birliği 206. Konsey Toplantısı 25.04.2017
1005 Mecburi hizmet atamaları acilen yapılsın, hekim atamalarında güvenlik soruşturmalarına son verilsin! 24.04.2017
1006 Kişisel sağlık verilerinin SGK tarafından paylaşılması durduruldu! 24.04.2017
1007 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 23.04.2017
1008 Danıştay aile birliği kararı verdi 20.04.2017
1009 Dünya Tabipler Birliği’nden Dr. Serdar Küni’ye destek 20.04.2017
1010 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya insan hakları ödülü 19.04.2017
1011 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
1012 Açlık grevi yapanların yeniden beslenmeye geçişinde dikkat edilmesi gerekenler 19.04.2017
1013 ’Mecburi Hizmet Uygulamasında Sorular ve Yanıtlar’ güncellendi 13.04.2017
1014 Bursa Tabip Odası’ndan ’Şehir Hastaneleri’ paneli 13.04.2017
1015 Dr. Bedri Bilge’yi kaybettik 13.04.2017
1016 Dr. Mihriban Yıldırım’ın davasına başlandı 11.04.2017
1017 Kamu Özel Ortaklığı yolsuzluk, yolsuzluk yoksulluk yaratır 10.04.2017
1018 Dizide hekime yönelik tehdit sahnesi için RTÜK’e başvuru 05.04.2017
1019 Meslektaşları Dr. Hüseyin Ağır’ı andı 05.04.2017
1020 Asistan Hekimler Günü Hayır’lara vesile olacak 05.04.2017
1021 İdlib’deki Kimyasal Silah Kullanımını Kınıyoruz! 05.04.2017
1022 Mecburi hizmet yükümlüsü hekimler bir an önce görevlerine başlamalıdır 04.04.2017
1023 TÖK Çukurova Bölge Okulu yapıldı 04.04.2017
1024 İnsan Yaşamının Korunması ve Yaşamın Sağlıklı Sürdürülmesi En Temel Mesleki Sorumluluğumuzdur! 03.04.2017
1025 Katledilişinin haftasında tüm sağlık kurumlarında Dr. Hüseyin Ağır’ı anıyoruz 03.04.2017
1026 Sessiz kalmayacağız, alışmayacağız! 02.04.2017
1027 Dr. Hüseyin Ağır’ı sonsuzluğa uğurladık 31.03.2017
1028 Dr. Mustafa Erdem evinin önünde darp ve tehdit edildi 30.03.2017
1029 Elektronik ortamlarda yaygınlaşan etik ihlallere karşı TTB’den kılavuz 30.03.2017
1030 Sağlığa Giden Yol Barıştan Geçer 30.03.2017
1031 Dr. Hüseyin Ağır’ı uğradığı silahlı saldırı sonucu yitirdik 29.03.2017
1032 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarına Dair Yönetmelik’teki değişikliğin yürütmesi durduruldu 29.03.2017
1033 TTB’den YÖK’e doçentlik başvuruları hakkında yazı 28.03.2017
1034 TTB Merkez Konseyi Dr. Serdar Küni’nin duruşmasına katıldı 24.03.2017
1035 Provokasyonlara karşı TMMOB’nin yanındayız 24.03.2017
1036 Diyarbakır Tabip Odası Barış Dostluk Demokrasi Ödülü Dr. Serdar Küni ve Aslı Erdoğan’a verildi 24.03.2017
1037 Toplumsal sağlığımız için referandumda HAYIR diyoruz! 24.03.2017
1038 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü başvuru süresi 1 Mayıs’a uzatıldı 23.03.2017
1039 Şiddetin Toplumsal, Bireysel ve Sosyolojik Boyutu paneli yapıldı 22.03.2017
1040 Sularımız kirleniyor, atık suların yüzde 80’i arıtılmıyor! 22.03.2017
1041 Şehir hastanelerinde çalışan hekimler mutsuz 21.03.2017
1042 Urfa’da hekim buluşması gerçekleştirildi 20.03.2017
1043 Hekimler ve sağlık çalışanlarından umut ve coşku dolu yürüyüş 20.03.2017
1044 Dr. Ata Soyer anıldı 20.03.2017
1045 Gaziantep’te Sağlıkta Şiddet Sonra Ersin açıklaması 17.03.2017
1046 ’14 Mart’ta 4 Talep’ TBMM’den duyuruldu 15.03.2017
1047 14 Mart yeni bir başlangıcın ilk adımı olsun! 14.03.2017
1048 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı 14.03.2017
1049 Şehir hastaneleri: Nereden baksan tutarsız, nereden baksan saçma! 13.03.2017
1050 TTB Merkez Konseyi Başkanı’ndan 14 Mart mesajı 13.03.2017
1051 Hekim Buluşmaları 11 Mart’ta Muğla’da gerçekleştirildi 13.03.2017
1052 Asistan hekimlerin talepleri var! 13.03.2017
1053 Danıştay’dan mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin durumuna ilişkin karar 13.03.2017
1054 ’Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı’nın sonuç raporu kitaplaştırıldı 10.03.2017
1055 Kocaeli’de hekim buluşması gerçekleştirildi 10.03.2017
1056 Çalışırken ölmek, öldürülmek istemiyoruz! Sağlıkta şiddet sona ersin! 09.03.2017
1057 8 Mart Kadın Grevi’ne destek 08.03.2017
1058 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’ndan 8 Mart Açıklaması 08.03.2017
1059 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri başladı 07.03.2017
1060 TTB Merkez Konseyi İzmir’de hekimlerle buluştu 07.03.2017
1061 Her gün 8 Mart! 07.03.2017
1062 Sağlıkta şiddet sona ersin! 06.03.2017
1063 TTB Halk Sağlığı Kolu’ndan asbest ve sağlık etkileri üzerine açıklama 06.03.2017
1064 Hekim buluşmaları Hatay’da sürdü 06.03.2017
1065 Panel: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 06.03.2017
1066 TTB Merkez Konseyi Adana’da hekimlerle buluştu 06.03.2017
1067 Samsun’da hekimlerle buluşma 03.03.2017
1068 Sağlıklı et ve et ürünlerinin temini konusunda açıklama 03.03.2017
1069 Sağlık emek ve meslek örgütleri, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmaları için ek düzenlemeler istedi 03.03.2017
1070 Şehir Hastaneleri Kimin Sağlığı İçin? 02.03.2017
1071 TTB Merkez Konseyi Van’da hekimlerle buluştu 02.03.2017
1072 TTB Kamu İhraçları Komisyonu kuruldu 01.03.2017
1073 Çalışma Koşullarımızın ve Özlük Haklarımızın İyileştirilmesini Talep Ediyoruz! 28.02.2017
1074 Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz Yasalaşsın! 28.02.2017
1075 Tabip odaları ’5 dakikada muayeneye hayır’ dedi! 28.02.2017
1076 Diyarbakır Tabip Odası etkinliğinde hekimlerle buluşma 28.02.2017
1077 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
1078 ’Hasta-Hekim İlişkisinde Fizik Muayenenin Önemi Paneli’ yapıldı 23.02.2017
1079 Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de hekimlerle buluşma 22.02.2017
1080 Prof. Dr. Özdemir Aktan geçici olarak uğurlandı 21.02.2017
1081 Eskişehir’li hekimler TTB’nin 14 Mart taleplerine sahip çıkıyor 21.02.2017
1082 14 Mart programı kapsamında ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ etkinlikleri başlatıldı 20.02.2017
1083 STED Fotoğraf Yarışması Büyük Ödülü ?Mısır Öğütme?ye? 20.02.2017
1084 Dizide hekime yönelik şiddet sahnesine RTÜK’ten para cezası 20.02.2017
1085 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
1086 Genç bir hekimin ölümüne neden olan OHAL bir an önce kaldırılmalıdır! 19.02.2017
1087 Basın Konseyi’nden Yeni Akit gazetesine kınama 17.02.2017
1088 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 15.02.2017
1089 Balıkesirli hekimler, 14 Mart taleplerine sahip çıkıyorlar 14.02.2017
1090 Bursa Tabip Odası’nda hekimlerle buluşma 14.02.2017
1091 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ihraçlar protesto edildi: ’Hocama dokunma!’ 13.02.2017
1092 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 13.02.2017
1093 Söyleyecek sözümüz, büyütecek umudumuz var... Referandumda HAYIR diyoruz! 10.02.2017
1094 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan referandum açıklaması 09.02.2017
1095 Aktan ve Kaptanoğlu’nun ihracı kabul edilemez. Akademinin onuru olan hocalarımızın yanındayız! 08.02.2017
1096 Sağlık Bakanlığı’ndan Eksik Bilgi ve Yanlış Öngörüyle Kamuoyunu Yanıltıcı Bir Analiz 07.02.2017
1097 10 Ekim Davası’nın ikinci duruşması 6-10 Şubat’ta yapılacak 03.02.2017
1098 Mersin’de sağlık örgütleri ’Şehir Hastaneleri Ardındaki Gerçekler’i açıkladı 03.02.2017
1099 TTB Aile Hekimliği Kolu: Görevimiz toplum sağlığı; telefon nöbeti değil! 03.02.2017
1100 Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır 02.02.2017
1101 Muayenehaneler fiyat tarifesi onayı kapsamında değil 01.02.2017
1102 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifeleri için Sağlık Bakanlığı onayına gerek yok! 31.01.2017
1103 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 31.01.2017
1104 OHAL Süresinde İşten Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız Çalıştayı yapıldı 29.01.2017
1105 Ticarileşme, Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 27.01.2017
1106 TTB Heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı ile görüştü 26.01.2017
1107 TTB Heyeti Sağlık Bakanı Akdağ ile görüştü 26.01.2017
1108 Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma ödülü için başvurular başladı 19.01.2017
1109 OHAL SÜRECİNDE İŞTEN ATILAN HEKİMLER: KURUMSAL VE MESLEKİ SORUMLULUKLARIMIZ 19.01.2017
1110 Kazdağı hepimizin! Takipteyiz! 16.01.2017
1111 Prof. Dr. Gürhan Fişek’i kaybettik 14.01.2017
1112 Tarihe not düşüyoruz! 13.01.2017
1113 2016 TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü Başvuruları Başladı 12.01.2017
1114 Meslek örgütleri ve çevre derneklerinden Çırpılar Termik Santrali Projesi’ne itiraz 11.01.2017
1115 Danıştay Halk Sağlığı Merkezleri’nin kurulmasını öngören genelgenin yürütmesini durdurdu 10.01.2017
1116 Türk Tabipleri Birliği Hekimliğin Sesidir! 09.01.2017
1117 Haksız ve hukuksuz olarak ihraç edilen meslektaşlarımız görevlerine iade edilsin! 08.01.2017
1118 Başka Acılar Yaşamak İstemiyoruz! 06.01.2017
1119 Dr. Mihriban Yıldırım bir an önce göreve iade edilmelidir! 05.01.2017
1120 Korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz! 04.01.2017
1121 Yeni Akit Basın Özgürlüğünü İstismar Etmiştir 03.01.2017
1122 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kampüs Projesi hakkında TTB görüşü 02.01.2017
1123 Olağanüstü Hâl’de Çalışma Kısıtlamaları 02.01.2017
1124 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 02.01.2017
1125 Psikososyal Dayanışma Ağı İstanbul’dan açıklama 02.01.2017
1126 Türk Tabipleri Birliği Başkanı’nın Yeni Yıl Mesajı 31.12.2016
1127 Dr. Engin Tonguç yaşamını yitirdi 30.12.2016
1128 Mecburi hizmet atamaları yapılsın! 29.12.2016
1129 İhraç edilen asistan hekimler eğitimlerine devam edebilmelidir! 28.12.2016
1130 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu yeni dönem çalışmalarına başladı 28.12.2016
1131 Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı 27.12.2016
1132 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi 26.12.2016
1133 Yine şiddet ve bir hekimin serzenişi 23.12.2016
1134 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan Beşiktaş ve Kayseri Saldırılarından Etkilenenlere Psikososyal Destek Açıklaması 23.12.2016
1135 Ruh Sağlığı Sorunları Ruh Sağlığı Profesyonellerince Ele Alınmalıdır 23.12.2016
1136 Mahkûmlarda beden aramalarıyla ilgili DTB açıklaması 21.12.2016
1137 TTB’den Rusya Tabipler Birliği’ne taziye mesajı 21.12.2016
1138 TTB’den ’Emekçi Yürüyüşü’ne destek 21.12.2016
1139 Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Görünüm 19.12.2016
1140 Kayseri Katliamını Lanetliyoruz. Karanlığa Teslim Olmayacağız! 17.12.2016
1141 İhraç edilen hekimler özel sağlık kuruluşlarında çalışabilirler 16.12.2016
1142 Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesini güncelledi 14.12.2016
1143 Toplum ve Hekim’den yeni sayı 14.12.2016
1144 Sağlık bilgilerimiz korunmalıdır 13.12.2016
1145 Sağlıkta şiddeti özendirici yayınlara karşı TTB’den uyarı 13.12.2016
1146 TTB HUV 2017 katsayı listesi belirlendi 12.12.2016
1147 TTB’den uzmanlık derneklerine OHAL’de dernek faaliyetlerine ilişkin yazı 12.12.2016
1148 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-4 12.12.2016
1149 TTB ve İstanbul Tabip Odası heyeti yaralıları ziyaret etti 11.12.2016
1150 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 11.12.2016
1151 Anayasa Mahkemesi: Merkezi idare üniversite yönetiminde yer alamaz! 09.12.2016
1152 Şirvan Maden Faciası Ön İnceleme Raporu açıklandı 09.12.2016
1153 Akkuyu’da bilirkisi incelemesi yeniden yapıldı 09.12.2016
1154 DTB’den Sağlık Veritabanları ve Biyobankalarla İlgili Etik Kaygılar Üzerine Bildirge 08.12.2016
1155 Birinci Basamak Sağlık Örgütleri Toplantısı yapıldı 08.12.2016
1156 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ihraç edilen akademisyenlere TTB’den destek 07.12.2016
1157 Bölge Tabip Odaları Diyarbakır’da buluştu 06.12.2016
1158 Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi’nden elektronik sigara açıklaması 06.12.2016
1159 Edebiyat Matineleri - Bursa 06.12.2016
1160 Prof. Dr. Özdemir Aktan The Lancet’e Türkiye’deki sağlık ortamını değerlendirdi 06.12.2016
1161 Prof. Dr. Feride Aksu Tanık WMJ’de göçte kadınları ele aldı 06.12.2016
1162 TİCARİLEŞME, SAĞLIK HİZMETLERİ VE AKADEMİK ÖZGÜRLÜK 06.12.2016
1163 TTB Sürücü ve Adaylarında Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı yapıldı 05.12.2016
1164 Bir sağlıkta şiddet vakası da Adana’dan... 05.12.2016
1165 Sağlıkta şiddet dinmiyor... 05.12.2016
1166 ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Benan Koyuncu görevine geri döndü 04.12.2016
1167 Hekimler ve Halk Sağlığıyla İlgili DTB Açıklaması 02.12.2016
1168 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Aladağ açıklaması 02.12.2016
1169 XXII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 02.12.2016
1170 Tıp Dünyası gazetesinin yeni sayısı çıktı 01.12.2016
1171 2016 Yılında İnsan Hakları İhlalleri ve Hekimlik 01.12.2016
1172 Dr. Melike Erdem’i unutturmayacağız! 30.11.2016
1173 Medikolegal Açıdan İyi Hekimlik Sempozyumu 30.11.2016
1174 TTB’den Küba Büyükelçiliği’ne başsağlığı mesajı 30.11.2016
1175 Çocuk İstismar ve İhmaliyle ilgili DTB Açıklaması 30.11.2016
1176 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 29.11.2016
1177 TTB, Dünya Tabipler Birliği’nce güncellenen ?Hekimlik Andı?nı tıp fakültelerine önerdi 29.11.2016
1178 OHAL sağlığa zararlıdır! 29.11.2016
1179 Meslek örgütünün özgürlük talebi hukuka uygundur 29.11.2016
1180 Eşit haklar ve özgürlük isteğimize yönelen şiddete hayır diyoruz! 25.11.2016
1181 Yine şiddet? Dr. Yiğit Kıvılcım bir hasta tarafından darp edildi 25.11.2016
1182 İyi hekimlik değerleri kazandı! 25.11.2016
1183 Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları Çalıştayı 25.11.2016
1184 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB heyetinden Sirvan ziyareti 24.11.2016
1185 Karadeniz İlleri Tabip Odaları Toplantısı Samsun’da yapıldı. 24.11.2016
1186 Artık yeter, cadı avı bitsin! 24.11.2016
1187 TTB Avrupalı Hekimler Daimi Komitesi Genel Kurulu’na katıldı 22.11.2016
1188 Toplum ve Hekim uluslararası dergi indeksi Index Copernicus listesinde! 22.11.2016
1189 Tıp dünyası liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı’na hekimlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu 22.11.2016
1190 Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 22.11.2016
1191 Dr. Aynur Dağdemir anıldı 20.11.2016
1192 Tecavüzcüleri değil, çocukları koruyun! 18.11.2016
1193 Sevgili Aynur, Söz Veriyoruz; Bu Şiddet Sona Erecek 18.11.2016
1194 Özel Hastanelerde Kısmi Çalışmayı Engelleyen Kadro Genelgesine İptal Davası 18.11.2016
1195 GİTO Toplantısı Adana’da yapıldı 18.11.2016
1196 TTB Heyeti ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir ile görüştü 17.11.2016
1197 Aile hekimlerine bugüne kadar verilen nöbet cezaları iptal edildi 17.11.2016
1198 Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi uzmanlık dallarıyla ilgili TTB görüşü 17.11.2016
1199 Temel tıp bilimlerinde tıpta uzmanlık eğitiminden vazgeçilemez 17.11.2016
1200 Uludağ Üniversitesi’nde neler oluyor? 17.11.2016
1201 DTB fosil yakıtlardan vazgeçilmesini istedi 17.11.2016
1202 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 16.11.2016
1203 Yine sağlıkta şiddet, yine Samsun! 16.11.2016
1204 TTB, COP22’ye gözlemci olarak katıldı 15.11.2016
1205 İç Anadolu Tabip Odaları Toplantısı Eskişehir’de yapıldı 15.11.2016
1206 Tıp Dünyası’nın yeni sayısı çıktı 15.11.2016
1207 Suriye’de Sağlık Tesislerinin ve Personelinin Korunmasıyla ilgili DTB Kararı 14.11.2016
1208 Adalet ve özgürlük için uluslararası buluşma 14.11.2016
1209 Gözaltına Alınan SES Yönetici ve Üyeleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır! 10.11.2016
1210 Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz 09.11.2016
1211 Prof. Dr. Nusret Fişek anıldı 09.11.2016
1212 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi sonuç bildirgesi açıklandı 08.11.2016
1213 TTB-HUV tarifesi mevzuata girdi 08.11.2016
1214 Ambulansların bombalı saldırılarda kullanılmasını kınıyoruz! 07.11.2016
1215 TTB ve TİHV Heyeti Cizre ve Mardin’e ziyaret gerçekleştirdi 04.11.2016
1216 Özel hastaneler yönetmeliği değişikliklerine karşı iptal davası 04.11.2016
1217 TTB TÖK’ten KHK’ler ile ilgili açıklama 03.11.2016
1218 Prof. Dr. Nusret Fişek anılıyor 03.11.2016
1219 KHK’lerle sağlık çalışanlarının ihraç edilmesi kabul edilemez! 02.11.2016
1220 Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı 2017-2019 Çalıştayları tamamlandı 02.11.2016
1221 Elektrik ve İnternet Kesintileri Sağlık Hakkı İhlallerine Neden Oluyor! 02.11.2016
1222 ATO ve SES’den sağlık alanındaki ihraçlara tepki 01.11.2016
1223 TUS sonuçları bir an önce açıklanmalıdır 01.11.2016
1224 Aile hekimleri sözleşme taleplerini belirledi 01.11.2016
1225 Emek ve meslek örgütleri Cumhuriyet için dayanışma nöbetinde 31.10.2016
1226 Demokrasi İçin Hekim ve Sağlıkçılar Buluşuyor 31.10.2016
1227 Cadı avı devam ediyor! Kamudan bir gecede yapılan hukuksuz ihraçları kabul etmiyoruz! 30.10.2016
1228 TTB’nin göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergesi DTB Genel Kurulu’nda kabul edildi 28.10.2016
1229 Musul’daki sülfürdioksit kirliliği hızla Türkiye’ye doğru ilerliyor! 28.10.2016
1230 TTB’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı 28.10.2016
1231 Sağlık ve Çevre Birliği (HEAL) Yıllık Toplantısı ve Çalıştayı 27.10.2016
1232 Zorunlu aşı sorunu; yeniden 27.10.2016
1233 Hekimlerin iradesine, örgütlülüğümüze, mücadelemize sahip çıkıyoruz! 27.10.2016
1234 DTB’den ’Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik İle İlgili Tutum Belgesi’ 27.10.2016
1235 26 Ekim Hasta Hakları Günü 26.10.2016
1236 Gülhane’nin devri iptal edilmelidir! 25.10.2016
1237 TTB Heyeti KTTB Genel Kurulu’na katıldı 25.10.2016
1238 TTB ve ATO’dan Dr. Selçuk Erez ve Dr. Benan Koyuncu’ya destek 25.10.2016
1239 2019 Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu, TTB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacak 24.10.2016
1240 Sakarya’da radyoaktif madde ile ilgili iddialar incelenmelidir! 24.10.2016
1241 Askeri kadrolara kura ile sivil hekim atanamaz! 24.10.2016
1242 TTB Heyeti 6639 Sayılı Yasa ile ilgili olarak AYM’ye görüş sundu 20.10.2016
1243 Hekimleri mağdur eden, ayrımcı düzenlemeye dava açıldı 20.10.2016
1244 Prof. Dr. Bahar Gökler’e Uluslararası Bilim İnsanı Ödülü 19.10.2016
1245 Prof. Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2016
1246 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel WMA Genel Kurulu’nda 19.10.2016
1247 Dr. Füsun Sayek anıldı 19.10.2016
1248 TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu seçimleri yapıldı 18.10.2016
1249 Dr. Füsun Sayek’i anma toplantısı 18 Ekim’de... 18.10.2016
1250 KESK’in 15 Ekim Mitingi’ne TTB’den destek 17.10.2016
1251 TTB Edebiyat Matinesi 22 Ekim’de Ankara’da... 17.10.2016
1252 Yeni Hepatit C salgınları olmasın! 17.10.2016
1253 TTB GYK: Dr. Benan Koyuncu’nun görevden alınması kabul edilemez! 17.10.2016
1254 TTB Merkez Konseyi Başkanı Tükel’den aile hekimlerine kutlama 13.10.2016
1255 Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları 13.10.2016
1256 Birlikte Kullanım ve İşbirliğine Dair Yönetmelik ile ilgili hukuki süreç 13.10.2016
1257 Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları mevzuatında son durum 13.10.2016
1258 Toplum ve Hekim’in Evrimsel Tıp konulu yeni sayısı çıktı 13.10.2016
1259 Psikososyal Dayanışma Ağı’ndan 10 Ekim açıklaması 11.10.2016
1260 Dr. Füsun Sayek’i Anma Toplantısı 10.10.2016
1261 Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri? 10.10.2016
1262 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Sempozyumu yapıldı 10.10.2016
1263 TTB 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi tamamlandı 10.10.2016
1264 10 EKİM’DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ 10.10.2016
1265 Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz! 07.10.2016
1266 10 Ekim’i unutmayacağız! 07.10.2016
1267 Dr. Benan Koyuncu’ya destek 07.10.2016
1268 Dr. Benan Koyuncu’nun göreve iadesi istendi 05.10.2016
1269 Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri sona erdi 04.10.2016
1270 Dr. Benan Koyuncu yalnız değildir! 04.10.2016
1271 Stratejik personelin hak mahrumiyeti sürüyor 04.10.2016
1272 Tükeniyoruz, hor görülüyoruz, öldürülüyoruz... Artık yeter! 03.10.2016
1273 Aile hekimlerinin asıl işi nöbet değil, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir 30.09.2016
1274 Adli Tıp Kurumu’na uzmanlık eğitimi için hekim alımı mülâkatsız yapılmalıdır 29.09.2016
1275 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı Ankara’da yapıldı 29.09.2016
1276 Kamu görevinden çıkarma OHAL tedbiri değildir! 29.09.2016
1277 Haksız, hukuksuz açığa alma ve ihraçlara son verilsin! 27.09.2016
1278 Dr. Mihriban Yıldırım hakkındaki yakalama kararı hukuksuzdur 27.09.2016
1279 Avrupa’da Tıp Eğitiminin Durumu Toplantısı Kos’ta yapıldı 27.09.2016
1280 TTB Halk Sağlığı Kolu 28. Gezici Eğitim Semineri İstanbul’da başladı 26.09.2016
1281 Haksızlığa, hukuksuzluğa, OHAL’e karşı direnmek haktır! 26.09.2016
1282 KHK’ler, haksız ihraçlar ve ÖYP düzenlemesi YÖK önünde protesto edildi 22.09.2016
1283 Tıp Dünyası Gazetesi’nin Eylül sayısı çıktı 22.09.2016
1284 TTB Merkez Konseyi’nden Gato Hekimlerine Ziyaret 21.09.2016
1285 Kapatılan kuruluşlardan alacağı olanlar için son başvuru tarihi 16 Ekim 19.09.2016
1286 Prof. Dr. Yücel Kanpolat aramızdan ayrıldı 19.09.2016
1287 Tıp fakültesi diplomalarında ?Tıp Doktoru? unvanı yer alacak 19.09.2016
1288 Bakanlığın e-Nabız itirazı reddedildi 19.09.2016
1289 Tüm meslektaşlarımızı ’Sağlıkçılardan Demokrasi İçin Emek Buluşmaları’na bekliyoruz! 07.09.2016
1290 Sempozyum: Nefes Alamıyoruz! 07.09.2016
1291 Hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu görevlileri görevlerine iade edilmelidir 06.09.2016
1292 Eşi kamuda çalışmayan hekimlerin eş mazeretinden yararlanma hakkı 02.09.2016
1293 Barışa ve barış mücadelesi veren akademisyenlere sahip çıkıyoruz! 02.09.2016
1294 Ülkemizdekine denk tıp eğitimi alındığı belgelenmeden yabancı hekimlere çalışma izni verilmemelidir! 02.09.2016
1295 Yabancı Sağlık Meslek Mensupları Yönetmeliği’ne ilişkin Danıştay kararları 02.09.2016
1296 Danıştay: Hasta Hakları Kurullarında TTB temsilcisinin bulunması gerekir 02.09.2016
1297 Sağlık alanında şiddetin durması için kaç ölüm, kaç yaralı gerekiyor? 01.09.2016
1298 Kadınların bedenleri üzerindeki karar haklarını engelleyen sağlık politikaları kabul edilemez! 01.09.2016
1299 Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok mümkün! 01.09.2016
1300 Ankara Katliamı’nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım’a destek 31.08.2016
1301 Vedat Türkali’yi Dünya Barış Günü’nde uğurluyoruz 31.08.2016
1302 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun! 30.08.2016
1303 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 29.08.2016
1304 Özel sağlık kuruluşlarında genel tatil günlerinde poliklinik hizmeti verilmemelidir! 29.08.2016
1305 Sağlık Bakanlığı’nı su denetimleriyle ilgili görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz! 29.08.2016
1306 TTB, İtalya Tabipler Birliği’ne taziye mektubu gönderdi 26.08.2016
1307 Kamu kurumlarında anket formu kullanılarak fişleme yapılması temel haklara aykırıdır! 23.08.2016
1308 Mardin Midyat’ta dört hekim neden tutuklandı? 22.08.2016
1309 TTB’den Füsun Ablaya, sevgi, saygı ve özlem seli 22.08.2016
1310 TTB Merkez Konseyi Güney İlleri Tabip Odalarından Hekimlerle Buluştu 22.08.2016
1311 TTB Heyeti patlamanın yaşandığı Gaziantep’teydi 22.08.2016
1312 TTB’den YÖK’e üniversitelerin kapatılmasıyla ilgili yazı 19.08.2016
1313 Aile hekimleri zorunlu nöbet dayatmasına karşı sürdürdükleri mücadeleyi kazandı! 19.08.2016
1314 Cadı avından vazgeçilsin! 18.08.2016
1315 Sıfır nüfuslu aile hekimliği birimleri çalışma barışını bozuyor! 15.08.2016
1316 ’Varlık Fonu Yasa Tasarısı’nın sağlıkla ilgili maddeleri hakkında TTB görüşü 15.08.2016
1317 Darbe fırsatçılığına izin vermeyeceğiz! 15.08.2016
1318 TTB Heyeti, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ?Torba Yasa? görüşmelerini izledi 12.08.2016
1319 Faşizme, darbelere ve OHAL’e karşı güçlerimizi birleştiriyoruz! 11.08.2016
1320 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan CHP’ye ziyaret 09.08.2016
1321 İnsan Hakları İhlalleri İle İlgili Hekim Tutumu 09.08.2016
1322 Tutuklu ve Hükümlülere Yönelik Sağlık Hizmetleri 08.08.2016
1323 Cinsel saldırı bir hastalık değil, suçtur! 08.08.2016
1324 Gökhan Açıkkolu Gözaltında Ölmüştür! 07.08.2016
1325 Prof. Dr. Yaman Örs’ü kaybettik... 05.08.2016
1326 Mardin’de açığa alınan hekimlerin durumunu görüşmek üzere temaslar gerçekleştirildi 04.08.2016
1327 Nusret Fişek Ödülleri 29.07.2016
1328 Toplum ve Hekim’den Enerji ve Sağlık dosyası 27.07.2016
1329 Adil Yargılama için İstanbul Protokolü’nün Uygulanması Zorunludur! 26.07.2016
1330 Sağlık Bakanlığı’ndan Açıklama Bekliyoruz: Kapatılan Hastanelerde Tedavi Gören Hastalar ve Sağlık Çalışanlarının Akıbeti Ne Olacak? 23.07.2016
1331 Ne Askeri Ne Sivil Darbe, Ne Olağanüstü Hal! Acil Demokrasi! 23.07.2016
1332 Ne Askeri Darbe, Ne OHAL! 23.07.2016
1333 CHP Heyeti TTB’yi Ziyaret Etti 22.07.2016
1334 Ölüm Cezası ve Her Türlü Yaşam Hakkı İhlaline Karşıyız 20.07.2016
1335 Adli Muayene ve Raporlama Süreçlerinde Hekimlik Değerlerinden Taviz Verilemez! 19.07.2016
1336 10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz 19.07.2016
1337 Demokrasiden Vazgeçilemez 16.07.2016
1338 DEFİN RUHSATLARI İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HAL ALDI 15.07.2016
1339 Ülke Yönetmek Ciddiyet İster: Özür Dilemelisin Başbakan! 15.07.2016
1340 Yabancı hekimler bu kez daha da kuralsız biçimde gelebilecekler 13.07.2016
1341 TTB Heyeti, YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Tıp Eğitimi, Sağlık Hizmet Sunumu ve Akademik Yaşam Üzerine Bir Görüşme Yaptı 13.07.2016
1342 Sağlık Hizmetinde Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
1343 Soruyoruz: Başbakan’ın Ülkesinin ’Acil’ Sağlık Ortamından Haberi Var Mı? 12.07.2016
1344 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistan Hekimleri iş bıraktı 01.07.2016
1345 Süt izni kullananlardan ek ödeme kesintisi yapılacağına dair işlemin iptali istendi 01.07.2016
1346 Radyasyon Alanında Görevli Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 01.07.2016
1347 10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır! 01.07.2016
1348 Türk Tabipleri Birliği Füsun Ablası’nı konuşuyor 01.07.2016
1349 TTB’den Ekonomi Bakanlığı AB Genel Müdürlüğü’ne ’Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi’ne ilişkin değerlendirme notu 30.06.2016
1350 TTB ve uzmanlık derneklerinden ’tütün kontrolü’ hakkında açıklama 30.06.2016
1351 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye taziye mesajı 29.06.2016
1352 Artık yeter! Bu şiddet sarmalında yaşamak istemiyoruz! 29.06.2016
1353 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’den ortak mücadele çağrısı 28.06.2016
1354 DTB: Türkiye Cumhurbaşkanı’na insan hakları savunucularına yönelik suçlamalardan vazgeçilmesi çağrısında bulunuldu 27.06.2016
1355 Hakikatin kaydını tutan vicdanın sesi hapsedilemez! 24.06.2016
1356 Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için özgürlük nöbeti başlatıldı 23.06.2016
1357 Uluslararası sağlık örgütlerinden Cumhurbaşkanı’na mektup: Fincancı, Önderoğlu ve Nesin serbest bırakılsın! 22.06.2016
1358 Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Çalışma Koşullarında Neler Değişti? 21.06.2016
1359 Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’nde Ne Değişti? 21.06.2016
1360 Gezi hekimliği yargılanamaz! 21.06.2016
1361 İnsan hakları örgütleri Fincancı, Nesin ve Önderoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını istedi 21.06.2016
1362 Stratejik personelin eş mazereti hakkı 21.06.2016
1363 اليوم هو اليوم العالمي للّاجئين 20.06.2016
1364 Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Tutuklanması Kabul Edilemez! 20.06.2016
1365 TTB’den Dünya Mülteciler Günü Açıklaması 20.06.2016
1366 Dr. İlhan Diken Diyarbakır’da anıldı 20.06.2016
1367 Arzu Çerkezoğlu’nun gözaltına alınması kabul edilemez! 18.06.2016
1368 TTB Merkez Konseyi’nin görev dağılımı belli oldu 17.06.2016
1369 Orlando’da LGBTİ bireyleri hedef alan terör saldırısını lanetliyoruz! 14.06.2016
1370 TTB 67. Büyük Kongresi tamamlandı 13.06.2016
1371 Süt İzni Bebeklerimizin En Temel Sağlık Hakkıdır! 13.06.2016
1372 ÖSYM Kadın Hastalıkları ve Doğum Yan Dal Uzmanlık Sınav Sonuçlarını açıkladı 09.06.2016
1373 TTB 67. Büyük Kongresi 10-11-12 Haziran’da 09.06.2016
1374 Günde en az 31 sağlık çalışanı şiddet görüyor 09.06.2016
1375 Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü Alması Yetmez, ’Akademik ve Mesleki Yeterliliği’nin Adalet Bakanlığı’nca Tanınması Gerekir(!) 09.06.2016
1376 İstanbul’daki terör saldırısını lanetliyoruz! 07.06.2016
1377 Yargıtay, Hatay Tabip Odası davasında Sağlık Bakanlığı’nın temyiz başvurusunu reddetti 06.06.2016
1378 Suç işliyorsunuz! 03.06.2016
1379 BM Güvenlik Konseyi’nden çatışma ortamlarında sağlık hizmetlerinin ve sağlık personelinin korunmasına ilişkin karar 03.06.2016
1380 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu İstanbul’da yapıldı 03.06.2016
1381 Ali İsmail Korkmaz Yaşam Ödülü’nün ikincisi Can Dündar ve Erdem Gül’e verildi 03.06.2016
1382 RTÜK’ten TTB’ye hakaret edilen ?En Sıradışı? programına para cezası 01.06.2016
1383 Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı Broşürü çıktı 31.05.2016
1384 Dr. Kamil Furtun tabip odalarınca düzenlenen etkinliklerle anıldı 31.05.2016
1385 TMMOB’ye yönelik saldırıyı kınıyoruz! 31.05.2016
1386 TTB Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 28 Mayıs’ta yapıldı 31.05.2016
1387 Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Haluk Özen’e ziyaret 30.05.2016
1388 Dr. Kamil Furtun katledilişinin birinci yılında Samsun’da anıldı 30.05.2016
1389 Zonguldak Kilimli Balçınlar Madencilikte Yapılan İşçi Direnişi ve Açlık Grevi İle İlgili İnceleme ve Gözlem Raporu 30.05.2016
1390 Sağlık Bakanlığı güveni zedeliyor 27.05.2016
1391 TTB Edebiyat Matineleri - Manisa 26.05.2016
1392 Sağlık emekçilerine yönelik hedef gösterme ve karalama kampanyalarına tepki 26.05.2016
1393 Görevi başında katledilişinin birinci yılında Dr. Kamil Furtun’u anıyoruz 25.05.2016
1394 Sağlıkçılar barış ve yaşam için mücadele etmeye devam ediyor 25.05.2016
1395 TTB’den KESK’in bölge mitinglerine destek açıklaması 25.05.2016
1396 Kamil Furtun’u Anıyoruz... 25.05.2016
1397 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 28-29 Mayıs’ta 24.05.2016
1398 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı Ankara’da yapıldı 24.05.2016
1399 Suriye’de bir acil servisi de hedef alan saldırıları kınıyoruz! 24.05.2016
1400 TTB 67. Büyük Kongresi 23.05.2016
1401 Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamiran Yıldırım Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasından beraat etti 23.05.2016
1402 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 21 Mayıs Cumartesi günü yapılacak 18.05.2016
1403 TTB Heyeti Sağlık Bakanı ile görüştü 18.05.2016
1404 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlarız 18.05.2016
1405 Aile hekimliğinde 1,5. basamak sağlık hizmeti tutar mı? 18.05.2016
1406 Prof. Dr. Türkan Saylan’ı Saygı ve Özlemle Anıyoruz 17.05.2016
1407 Danıştay Birlikte Kullanım ve İşbirliği Yönetmeliği’ni durdurdu 16.05.2016
1408 Dokunulmazlık Tartışmaları: Parlamenter Sisteme Darbe ve Tarihi Sorumluluk 14.05.2016
1409 Katliamın ikinci yılında TTB Soma’da? 13.05.2016
1410 İsrail-Filistin Ziyareti Raporu 13.05.2016
1411 Türk Tabipleri Birliği - İstanbul Tabip Odası Heyeti İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü Ziyaret Etti. 13.05.2016
1412 ÖSYM’den 2015-YDUS yanıtı 12.05.2016
1413 ’Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları’ paneli 12.05.2016
1414 TTB ve MSF’den ’Dünyada ve Türkiye’de Kadın Sağlığı ve Mücadelesi’ etkinliği 12.05.2016
1415 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü nedeniyle TTB Merkez Konseyi bir kutlama mesajı yayınladı 12.05.2016
1416 TUS ve Zorunlu Hizmet Anketi 11.05.2016
1417 Baskı, sürgün ve işten atmalar bizi yıldıramaz 11.05.2016
1418 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana’da ’Barış Anıtı’ 11.05.2016
1419 Psikososyal Dayanışma Ağı’dan açıklama 11.05.2016
1420 FEMS Avrupa Sağlık Sistemleri toplantısı Girne’de gerçekleştirildi 10.05.2016
1421 TTB’den Prof. Dr. Şükrü Boylu’ya destek 10.05.2016
1422 10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti 10.05.2016
1423 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Medya ve Sağlık dosyası 10.05.2016
1424 Engellilerin İnsanca Yaşam Hakkı Vardır 10.05.2016
1425 Göçmenler ve mülteciler ile ilgili önergemiz Dünya Tabipler Birliği Konsey Kararı olarak kabul edildi 09.05.2016
1426 TTB ve MSF’den ortak söyleşi ve sergi etkinliği 07.05.2016
1427 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 06.05.2016
1428 Hasta sırlarının paylaşımı talebi hukuka aykırıdır 06.05.2016
1429 Çanakkale’de hekimler şiddete karşı iş bıraktı 06.05.2016
1430 Tıbbın Alternatifi Olmaz Sempozyumu 06.05.2016
1431 TTB’den önemli girişim: Dünya Tabipler Birliği mülteci ve göçmenlere yönelik sert muameleyi kınadı 06.05.2016
1432 Çanakkale’de hekime şiddet 05.05.2016
1433 TTB’den Britanya Tabipler Birliği’ne destek mektubu 04.05.2016
1434 TTB Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yanında 04.05.2016
1435 TTB Heyeti, ÖSYM Başkanı ile TUS ve yan dal konusunda görüştü 03.05.2016
1436 TTB Dünya Tabipler Birliği çalışmalarına aktif katkısını sürdürdü 03.05.2016
1437 TTB, Letonya’da ’Hekim-Hasta İlişkisi ve Göçmen Krizi’ konfrenasına katıldı 03.05.2016
1438 TTB Merkez Konseyi, ÖSYM’ye yan dal sınavlarıyla ilgili yazı gönderdi 02.05.2016
1439 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu’ndan İngiltere’deki hekim direnişine destek 02.05.2016
1440 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 01.05.2016
1441 Bursa Tabip Odası’ndan açıklama: Terörü lanetliyoruz! 29.04.2016
1442 Çernobil Nükleer Faciası’nın yıldönümü dolayısıyla TBMM’de basın toplantısı 27.04.2016
1443 TBMM Başkanı Milletten Aldığı Görevi İade Etmelidir 27.04.2016
1444 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs’ta Bakırköy’de buluşuyoruz 26.04.2016
1445 TTB Heyeti Cumhuriyet Gazetesi’nin 23 Nisan resepsiyonuna katıldı 25.04.2016
1446 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısı yapıldı 25.04.2016
1447 Çocuklara Kıymayın, Bayramlarına Dokunmayın 22.04.2016
1448 TTB İstihdam Paketi için TBMM’deydi 22.04.2016
1449 Gaziantep-Kilis Tabip Odası temsilcileri Kilis Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu 21.04.2016
1450 TTB Karaman’da öğrencilere cinsel istismar davasını izledi 21.04.2016
1451 TTB ’’yaşam alanlarını savunan’’ Kahramanmaraş Sivricehüyük köylülerinin yanındaydı 21.04.2016
1452 Türk Tabipleri Birliği Hekimlerindir Hekimler Kimsenin Emir Eri Değildir 21.04.2016
1453 KVK Kanunu Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı 20.04.2016
1454 TTB Heyeti Halk Sağlığı Kurum Başkan Yardımcısı Savaş Başar Kartal ile görüştü 20.04.2016
1455 Dr. Ersin Arslan, Gaziantep’te çalıştığı hastanenin önünde anıldı 18.04.2016
1456 Dr. Ersin Arslan’ı anıyoruz: Bu şiddet sona ERSİN! 18.04.2016
1457 ’TTB Ne Yaptı?’ broşürü hazırlandı 15.04.2016
1458 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan 1 Mayıs açıklaması 15.04.2016
1459 Aile hekimliğinde HASAM yaması 13.04.2016
1460 TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme Raporu açıklandı 12.04.2016
1461 Ankara Katliamı’nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi 12.04.2016
1462 Danıştay Sertifikalı Eğitim Yönetmeliğini İptal Etti 11.04.2016
1463 Ağrı Devlet Hastanesi Başhekimi Görevine İade Edilmelidir 11.04.2016
1464 TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı 10.04.2016
1465 Fatih Sürenkök’e Sahip Çıkmak Hekimliğe ve İnsanlığa Sahip Çıkmaktır 09.04.2016
1466 Tüm Türkiye’den hekimler Dr. Fatih Sürenkök için bir arada... 08.04.2016
1467 DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, ’Torunlar Katliamı’ davasında tek celsede beraat etti 07.04.2016
1468 TTB HUV Çalışma Kurulu toplandı 07.04.2016
1469 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TTB’yi ziyaret etti 07.04.2016
1470 7 Nisan Dünya Sağlık Günü Diyabeti ’Yenin’! 07.04.2016
1471 TTB Aile Hekimliği Kolu’ndan HASAM değerlendirmesi 06.04.2016
1472 TTB Heyeti YÖK Başkanı ve Başkan Vekili İle Görüştü 06.04.2016
1473 Antalya Tabip Odası’ndan ’Kadına Yönelik Şiddetin Tanı, Tedavi ve Değerlendirmesi’ kitapçığı 06.04.2016
1474 Bilirkişilik Kanun Tasarısı Alt Komisyona Gönderildi 06.04.2016
1475 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök’ün görevine iade edilmesi istendi 05.04.2016
1476 Tutuklu akademisyenler serbest bırakılsın! 04.04.2016
1477 TTB Özel Hekimlik Çalıştayı İstanbul’da yapıldı 04.04.2016
1478 Çocuk istismarına karşı ’kara steteskop’larla görevdeyiz 04.04.2016
1479 Sağlık Bilimleri Üniversitesi yöneticilerinin döner sermaye ödemeleri nasıl olacak? 01.04.2016
1480 TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök yalnız değildir! 31.03.2016
1481 TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Fatih Sürenkök görevine iade edilsin 31.03.2016
1482 TTB’den Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na yabancı aile hekimleriyle ilgili yazı 30.03.2016
1483 Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü 30.03.2016
1484 TTB Başkanı Dr. Sürenkök’ün Durumunu Sağlık Bakanı İle Görüştü 29.03.2016
1485 Bir Dizi Yakışıksız Faaliyetin Ardından? TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Fatih Sürenkök Hastanedeki Görevinden Uzaklaştırıldı! 29.03.2016
1486 Sokağa Çıkma Yasağı Sonrasında Cizre’de Sağlık Açısından Durum Raporu açıklandı 29.03.2016
1487 TTB Heyeti, aile hekimlerinin nöbet cezaları ile ilgili olarak Danıştay’da görüşme yaptı 29.03.2016
1488 Aile hekimleri Karadeniz Bölge Buluşması gerçekleştirildi 29.03.2016
1489 TTB ve DTB’den Mülteci Anlaşması Konusunda Uyarı 29.03.2016
1490 İdarecilere yer değişikliğinde ayrıcalık tanıyan kuralın yürütmesi durduruldu 29.03.2016
1491 Eskişehir’de ’Güvencesizleştirme’ paneli 28.03.2016
1492 TTB’den ÖSYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi sorusu 28.03.2016
1493 Eş durumu mazeretinde yeni karar 28.03.2016
1494 Diyarbakır Tabip Odası Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü Barış İçin Akademisyenler ve Tahir Elçi’ye 28.03.2016
1495 Toplum ve Hekim’den yeni sayı: Yaşamın Son Döneminde Sağlık Hizmetleri 28.03.2016
1496 Ortak açıklama: Cinsel sömürü ve istismarın gerçekleştiği kurumları değil cinsel şiddetin her türünden çocukları korumalısınız! 28.03.2016
1497 Mardin’de 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı 25.03.2016
1498 Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan Hava kirliği Raporu 24.03.2016
1499 TTB - STED Fotoğraf Yarışması 2015 Ödül Töreni yapıldı 23.03.2016
1500 Tekirdağ’da ’Sağlık Çalışanlarının Hukuksal Problemleri’ paneli yapıldı 20.03.2016
1501 Dr. Ata Soyer anıldı 19.03.2016
1502 TTB’den AYM’ye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili sözlü açıklama talebi 18.03.2016
1503 TTB’den ’İcapçılık Yükümlülüğü’ raporu 18.03.2016
1504 1 Mayıs Davası kararına saygı duyun! 18.03.2016
1505 TTB’den 10 Ekim raporu 18.03.2016
1506 1 Mayıs davasında beraat kararı 18.03.2016
1507 Tekirdağ’da hekimlerle buluşma 16.03.2016
1508 İfade Özgürlüğü Temel Özgürlüktür 16.03.2016
1509 Alışmayacağız! Teslim Olmayacağız! Susmayacağız! 16.03.2016
1510 Dünya Sosyal Hizmet Günü Basın Açıklaması 15.03.2016
1511 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Bursa’da 14 Mart etkinliklerine katıldı 15.03.2016
1512 Samsun’da ’Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet’ tartışıldı 14.03.2016
1513 Beyaz yürüyüş yerine, siyah saygı duruşu 14.03.2016
1514 Karanfillerimiz katledilen canlarımız için 14.03.2016
1515 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’ın 14 Mart mesajı (Bu mesaj 13 Mart katliamı öncesi yayınlanmıştır) 13.03.2016
1516 Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu 12 Mart’ta 11.03.2016
1517 ’www.eniyihekim.com’ isimli internet sitesi yöneticileri hakkında dava açıldı 11.03.2016
1518 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na poliklinik hizmetlerinde emekli hekimlere öncelik tanınması hakkında yazı 11.03.2016
1519 ’Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne Yapmalı’ sempozyumunun sonuç bildirgesi açıklandı 11.03.2016
1520 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Cerattepe için basın toplantısı 11.03.2016
1521 2016 bütçesinde insana yer yok! 11.03.2016
1522 ASM’lerde kira artışı ile ilgili zorunlu açıklama 11.03.2016
1523 Ankara Katliamı’nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı 10.03.2016
1524 Bir 14 Mart daha sağlığın uzağında geçiyor 10.03.2016
1525 TTB, SES ve TİHV Heyeti Cizre’de sokağa çıkma yasakları kaldırıldıktan sonra incelemelerde bulundu 09.03.2016
1526 Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Bebek Ölüm Hızı verilerine ilişkin talebi ve TTB’nin yanıtı 08.03.2016
1527 İşyeri Hekimliği Yönetmeliği’nde değişiklik 08.03.2016
1528 Emekli ikramiyesi tam ödenmelidir 08.03.2016
1529 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nun 8 Mart açıklaması... 08.03.2016
1530 Sürücülerin sağlık ehliyeti alarm veriyor! 04.03.2016
1531 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu 04.03.2016
1532 TTB’den özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin alması gereken asgari ücreti belirlemeye yönelik anket 04.03.2016
1533 Zonguldak maden faciasının yıldönümünde ortak basın açıklaması 04.03.2016
1534 TTB Heyeti Artvin Cerattepe’de incelemelerde bulundu 04.03.2016
1535 TTB’den sağlık personeline yönelik şiddet konusunda yasa teklifi 04.03.2016
1536 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hekimlerin Almaları Gereken Asgari / Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 04.03.2016
1537 Behçet Uz Çocuk Eğitim Araştırma Hastanesi asistan hekimleri eylemde 04.03.2016
1538 TTB’den fiili hizmet zammı ile ilgili yasa teklifi 03.03.2016
1539 Danıştay Kararı: Planlama İstihdam Komisyonu bileşimi ve özel hastanelerin hekim gibi sağlık kuruluşu açması hukuka aykırı 03.03.2016
1540 TTB’den hekim ve emekli hekim maaşlarının artırılması için yasa teklifi 02.03.2016
1541 Hekimler Barışın Sesidir! 01.03.2016
1542 Aile hekimleri iki yüze karşı direniş yüzünü tercih etti 01.03.2016
1543 DTB Başkanı Sir Michael Marmot’dan ’Sağlıkta Uçurum: Eşitsiz Dünyanın Zor Sınavı’ konferansı 26.02.2016
1544 ASM’lere yüzde 100 kira artışına tepki 25.02.2016
1545 Aile Hekimleri Marmara Bölge Buluşması Toplantı Notları 25.02.2016
1546 e-Nabız Projesinin yürütmesi durduruldu 25.02.2016
1547 Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor 24.02.2016
1548 TTB Emekli Hekimler Kolu toplantısı yapıldı 24.02.2016
1549 TTB Aile Hekimliği Kolu Marmara Bölge Toplantısı yapıldı 23.02.2016
1550 Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı 22.02.2016
1551 Danıştay: ’TTB çalışma onayı verir, asgari ücreti de belirler’ 19.02.2016
1552 Üniversitede Acil Tıp Nöbeti Hakkında Yargı Kararı 19.02.2016
1553 EI ve ETUCE temsilcileri TTB’yi ziyaret etti 18.02.2016
1554 TTB kiralık işçilerle ilgili Yasa Tasarısı görüşmelerine katıldı 18.02.2016
1555 ’İletişim Kiti - İskenderun Körfezi’nde Kömürden Elektrik Üretimi ve Sağlık’ raporu yayımlandı 18.02.2016
1556 Artvin Halkının Sağlığına, Yaşamına, Yaşam Alanlarına Saldırının Derhal Durdurulmasını Talep Ediyoruz 17.02.2016
1557 Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı: Zehir mi panzehir mi? 17.02.2016
1558 TTB Edebiyat Matineleri 17.02.2016
1559 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 17.02.2016
1560 TTB-STED Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı 16.02.2016
1561 4. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Kitabı Yayınlandı 15.02.2016
1562 Sağlık Çalışanları Sorunlarını / Çözüm Önerilerini Belirliyor 12.02.2016
1563 TTB, Diyarbakır’ın Sur ve Ergani ilçelerinde ASM’lerin kundaklanması ile ilgili rapor hazırladı 11.02.2016
1564 TBMM’de Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü 11.02.2016
1565 İşyeri hekimleri yetki belgelerini vize ettirecek mi? 11.02.2016
1566 Akademisyenlere yönelik soruşturmalar protesto edildi 11.02.2016
1567 Hekime şiddet ve hakaret suçuna ertelemesiz 3 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası 10.02.2016
1568 Türkiye’de tütün kontrolü politikaları ne durumda? 10.02.2016
1569 Personel Gizlilik Sözleşmesi hakkında 10.02.2016
1570 Ankara Katliamı’nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi 10.02.2016
1571 Uluslararası Örgütlerden Hükümete Açık Çağrı 10.02.2016
1572 Kamu Hastane Birlikleri Sistemi Sınıfta Kalmaya Devam Ediyor 09.02.2016
1573 TUS kazananlara, ayrılış çilesi 09.02.2016
1574 Mardin’de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki 08.02.2016
1575 TTB Heyeti sözleşme fesihleri için Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüştü 05.02.2016
1576 Aile Hekimleri Bursa’da Buluşuyor 05.02.2016
1577 TTB ve İTO’dan İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği hakkında açıklama 03.02.2016
1578 Türk Tabipleri Birliği - ÖSYM görüşmesi 02.02.2016
1579 Mersin’de sözleşme fesihlerini durdurduk! 01.02.2016
1580 Haseki EAH Enfeksiyon ve Nöroşirurji Asistan Hekimleri 6 ay sonra yeni hastanelerinde 01.02.2016
1581 TTB GYK toplandı 31.01.2016
1582 Hükümeti, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarını bir kez daha göreve davet ediyoruz 30.01.2016
1583 Aile Hekimliğinde işten atmalar başladı 30.01.2016
1584 SGK Özel Hekimlere Müteselsil Sorumluluk Maddesini Kaldırmıştır 29.01.2016
1585 TTB’den özel hekimlikte sözleşme açıklaması 29.01.2016
1586 TTB’den AFAD ziyareti 28.01.2016
1587 Adalet ve Demokrasi Haftası’nda TTB ve ATO’dan ’Sağlıkta Muhafazakârlaşma’ başlıklı panel 27.01.2016
1588 Gaziantep-Kilis Tabip Odası’ndan yakınına düşen füze nedeniyle hasar gören ASM’ye ziyaret 27.01.2016
1589 TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan’dan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na mektup 27.01.2016
1590 Entegre sağlık kampüsleri tartışıldı 27.01.2016
1591 ATO-TTB Heyeti TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Kavuncu’yu ziyaret etti 27.01.2016
1592 TTB Aile Hekimliği Kolu’nun Diyarbakır İzlenimleri 26.01.2016
1593 Hükümet’i ve Sağlık Bakanlığı’nı ACİL TIBBİ BAKIM için göreve davet ediyoruz 26.01.2016
1594 SGK Başkanı ile görüşme 26.01.2016
1595 Prof. Dr. Turhan Akbulut hocamızı kaybettik 25.01.2016
1596 Atina Tabip Odası Başkanı’ndan TTB’ye ziyaret 22.01.2016
1597 Aile hekimliği örgütleri: Fazla ve esnek çalışma dayatmalarına karşı direnişimiz sürecek! 22.01.2016
1598 TTB Edebiyat Matineleri 21.01.2016
1599 Hekim milletvekilleriyle buluşma 21.01.2016
1600 TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’dan Kocaeli’deki akademisyenlerle dayanışma 21.01.2016
1601 DİDDK Atama ve Nakil Yönetmeliği itirazlarını görüştü 21.01.2016
1602 TTB ve DRD’den ’Doktorların Hayatını Kolaylaştıracak’ işbirliği 21.01.2016
1603 Kilis’te roketatar mermisi isabet eden okula ziyaret 20.01.2016
1604 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde asistan hekimler ve hemşireler sorunlarını dile getirdi 19.01.2016
1605 Sultanahmet Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 19.01.2016
1606 Malatya’da Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler anıldı 18.01.2016
1607 Hekimlerin gözünden avukatların toplumdaki algısı 18.01.2016
1608 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği İleri Eğitimi Antalya’da yapıldı 18.01.2016
1609 Güney İlleri Tabip Odaları Adana’da toplandı 18.01.2016
1610 SGK Ek Sözleşme Dayatması İmza Kampanyası 18.01.2016
1611 SGK, Hastanelere Yaptığı ’Haksız Ödemeler’ den Hekimleri Sorumlu Tutamaz 18.01.2016
1612 TTB Aile Hekimliği Kolu ’ASM’ler Karakola Dönüşmesin’ çağrısı yaptı 15.01.2016
1613 Akademisyenlerin gözaltına alınması protesto edildi 15.01.2016
1614 Akademi, Düşünce Özgürlüğü Her Yönden Saldırı Altında 15.01.2016
1615 Demokrasi ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkla gelir 14.01.2016
1616 TTB’den Sağlık Bakanlığı’na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı 14.01.2016
1617 Sağlık emekçilerine açılan soruşturmalar iptal edilsin! 14.01.2016
1618 Fransız Tabipleri Birliği’nden TTB’ye teşekkür mektubu 14.01.2016
1619 Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı 14.01.2016
1620 Zorunlu Aşı, ’Çocuğun Üstün Yararı’, Anayasa Mahkemesi Kararı; TTB Önerileri 14.01.2016
1621 Sağlık emek ve meslek örgütü temsilcileri Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Kavuncu ile görüştü 13.01.2016
1622 Sağlık çalışanları TBMM’den seslendi 13.01.2016
1623 Yaşamı savunmaktan başka çaremiz yok! 13.01.2016
1624 SGK özel sağlık sektöründe çalışan hekimleri de taşeron yapıyor! 12.01.2016
1625 Ankara Katliamı 91. gününde? 12.01.2016
1626 İstanbul’da ’Yaşam Hakkı İçin Beyaz Nöbet’ başladı 12.01.2016
1627 Aydın Çevre Kurultayı gerçekleştirildi 11.01.2016
1628 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği günleri 25-27 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi 11.01.2016
1629 Hekimleri, sağlık çalışanlarını daha fazla yıpratmayın; bırakın işimizi yapalım! 11.01.2016
1630 Dünya Tabipleri Birliği’nden Hekimler İçin Yeni Öneriler 10.01.2016
1631 TTB Heyeti Silivri’de... 10.01.2016
1632 Yeni hekime şiddet: TTB Heyeti Çorum’daydı... 08.01.2016
1633 Dr. Tuncay Çeliker’in aile hekimliği sözleşmesinin feshedilmesine tepki 08.01.2016
1634 Grip Bilgilendirme Notu 06.01.2016
1635 Sağlık emekçileri her yönden saldırı altında! 06.01.2016
1636 Sağlıkçılar yeni yıla girerken Diyarbakır’dan seslendi 04.01.2016
1637 TTB Edebiyat Matineleri Edirne’de 04.01.2016
1638 Bursa Tabip Odası’ndan Bursa Entegre Sağlık Kampusu Projesi Raporu... 04.01.2016
1639 Aile hekimlerinin işten atılmasına izin vermeyeceğiz! 04.01.2016
1640 Yaşatırken öldürülmek istemiyoruz! 03.01.2016
1641 Antalya TÖK’ten ’Meslek Örgütleri Üzerindeki Baskı ve Şiddet’ paneli 03.01.2016
1642 Sağlık Bilimleri Üniversitesi neye ve kime hizmet edecek? 11.09.2015
1643 Lice Devlet Hastanesi Ziyaret Raporu 20.08.2015
1644 Sağlık Bakanlığı ’Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ kuruyor! Niçin? 16.04.2015
1645 Hükümete Bağlı Üniversite ve Bilim Enstitüsü Olmaz 09.07.2014
1646 Açlık Grevleri 01.10.2012