Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kişisel Sağlık Verileri (KSV) Çalışma Grubu, COVID-19 önlemleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kullanılması istenen cep telefonu uygulamalarını, kişisel verilerin korunması yönünden değerlendirdi.  

TTB-KSV Çalışma Grubu tarafından hazırlanan raporda, kişisel verilerin korunmasına yönelik hukuki ilkeler hatırlatıldı. Bunun da ötesinde, kişisel verilerin, güvenliklerini sağlanmak bir yana; kişileri gerek devlet gerek şirketler karşısında dezavantajlı kılabildiğine dikkat çekilerek, “Kişisel verilerin toplanmasını toplum sağlığının korunması için kesinlikle zorunlu kılan yeterli gerekçeler olmalıdır. Sağlık Bakanlığı’nın korona salgınında uygulamaya soktuğu bu tür uygulamaların ileri sürülen yararları, hâlihazırdaki koşullar içinde, yarattığı risklere göre daha düşüktür. Bu bakımdan belirttiğimiz sakıncalar ortadan kaldırılmadan söz konusu uygulamaların sürdürülmemesi gereklidir” denildi.

Rapor için tıklayınız.