Bilindiği üzere, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları olarak ekonomik ve özlük haklarımız için yoğun bir mücadele yürütüyoruz. ''Emek Bizim, Söz Bizim'' diyerek başlattığımız mücadele programı çerçevesinde yaptığımız G(ö)REV etkinliği de dahil eylem ve etkinliklerimiz tüm hekimlik alanlarını kapsayarak yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ekonomik ve özlük haklarımızda iyileştirme, emeğimizin karşılığını aldığımız daha iyi bir sağlık ortamı oluşturulana kadar mücadelemiz artarak sürecektir.

İş güvencesizliğine, sağlık alanında yaşanan şiddete, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına, emeğimizin sömürülmesine karşı tabip odalarımızla, kol ve komisyonlarımızla yürüttüğümüz mücadeleyi sağlık emek-meslek örgütleriyle birlikte yürütmenin kıymetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bugüne kadar yapılan her türlü hak arama eylemini desteklediğimiz gibi 17-18 Şubat 2022 tarihlerini de kapsayan hak arama eylemlerini desteklediğimizi belirtmek isteriz.

Hekimliğin farklı alanlarında biriken birçok soruna karşı hak arama mücadelesinin yalnızca grevlerden ibaret olmadığı bilinciyle mücadelede birliktelik ve sürekliliğin önemini vurgulamak istiyoruz. Tüm meslektaşlarımızın karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, özlük haklarımıza, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkacağına inanıyoruz.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi