Türk Tabipleri Birliği (TTB) bünyesindeki kol çalışmalarına bir yenisi eklendi. Dr. Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Çalışma Grubu’nun 13 Aralık 2020 tarihinde 15 ilden 32 hekimin katıldığı toplantıda Dr. Alper Aktaş, Dr. Belkıs Sınık, Dr. Seyit Kaya’nın grubun kol haline getirilmesi önerisi, TTB Merkez Konseyi’nin onayıyla kabul edildi.

Kapalı bir Facebook grubu kurulması, kitle iletişim araçlarının kullanımında profesyonelleşilmesi, “Tıp Dünyası” dergisinin sorumluluğunun alınması, kol çalışmaları ile oda çalışmalarının ayrı değerlendirilmesi, pandemiden olumsuz etkilenen sahne sanatlarının desteklenmesi gibi tartışmaların yürütüldüğü toplantıda kol çalışmalarının alt grupları belirlendi:

1. Edebiyat

 • Okuma Grupları
 • Edebiyat Söyleşileri
 • Şiir Suaresi
 • Edebiyat Bülteni

2. Müzik

 • Koro
 • Müzik üzerine Söyleşiler

3. Sinema-Tiyatro

 • Sinema İzlem ve Tartışma
 • Drama Yazarlığı Atölyesi

4. Fotoğraf-Resim

 • Fotoğraf Kursu
 • Fotoğraf Yarışması
 • Tablolar üzerine Değerlendirme

Dr. Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu’nun 27 Aralık 2020 tarihinde yapılan toplantısına ise kolun yürütmesinde yer alan Demet Parlar, Belkıs Sınık, Kamile Kurt, Gönül Malat, Güzide Elitez, Ayşegül Tözeren, Ali İhsan Ökten, Mehmet Çakmak, Alper Aktaş, Naci İşoğlu, Serdar Turhan, Veysi Ülgen katılım gösterdi. Kol başkanlığı için Ayşegül Tözeren’in, kol sekreterliği için ise Güzide Elitez’in belirlendiği toplantıda şu kararlar alındı:

 1. Kol yönergesinin oluşturulması adına çalışma grubu kurulmuştur. Çalışma grubu Mehmet Çakmak, Belkıs Sınık, Gönül Malat’tan oluşmaktadır. Ali İhsan Ökten de destek verecektir. Yönerge önerisi 20 Ocak tarihinde yürütmeye sunulacaktır.
 2. Okuma Kulübü çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiştir. Çalışma grubu Kamile Kurt, Gönül Malat, Güzide Elitez ve Alper Aktaş’tan oluşmaktadır.
 3. Tiyatro çalışma grubunun oluşturulmasına karar verilmiştir. Çalışma grubu Serdar Turhan, Demet Parlar ve Naci İşoğlu’ndan oluşmaktadır. Güzide Elitez Bursa Tabip Odası’ndaki tiyatro grubu ile bağlantıyı kuracaktır. 14 Mart eksenli bir etkinliği önceliklendireceklerdir.
 4. Müzik çalışma grubuna ilişkin çalışmayı Belkıs Sınık yürütecek olup, pandemi şartlarında müzik etkinliği, müzik tarihine ilişkin toplantılarının düzenlenmesine yönelik taslak metin hazırlayacaktır.
 5. Fotoğraf çalışma grubuna ilişkin Kamile Kurt ve Ali İhsan Ökten çalışma yürütecek olup, 14 Mart eksenli fotoğraf ve resim etkinliğini önceliklendireceklerdir.
 6. Alper Aktaş’ın önerisiyle Tıbbiyeli Yazar Kitaplığı gündeme gelmiştir. Aktaş tarafından projesi yazılmış olup, çalışma grubunda kendisi ve Ayşegül Tözeren yer almaktadır.
 7. Ali Özyurt’un adının yaşatılması için edebiyat ya da şiir yarışması planlanmasına karar verilmiştir. Önümüzdeki toplantılarda detayı görüşülecektir. İlk edebiyat matinesi ya da şiir suaresi Ali Özyurt anısına yapılacak olup, konuk adayı ile görüşülmektedir. Ayrıca bu toplantıdan sonraki tüm toplantıların da vefat etmiş hekimlerin birer birer anısına yapılması önerilmiştir.
 8. Mayıs aylarında düzenlenmesi Demet Parlar tarafından önerilen TTB Felsefe Sempozyumu, kendisi tarafından projeleştirilerek yürütmeye sunulacaktır.
 9. Çalışma gruplarının eforları doğrultusunda gerçekleştirilecek etkinliklerin duyurusunun çoğaltılmasına yönelik öneriler Ayşegül Tözeren’e iletilecektir.

TTB Dr. Ali Özyurt Kültür Sanat ve Edebiyat Kolu