2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında, 24 Ocak 2018 tarihinde yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle açılan dava, 27 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak. TTB Merkez Konseyi konuyla ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, “Savaşların olmadığı, barış içinde, eşit, adil, sağlık hakkının güvence altında olduğu bir dünyayı özleyen ve bu özlemle çaba harcayan herkesi, 2016-2018 dönemi TTB Merkez Konseyi yöneticileri ile dayanışmaya çağırdı.  

Basın toplantısı, 10 Aralık 2018 tarihinde TTB’de gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör ve Prof. Dr. Gülriz Erişgen ile Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Karakoç'un katıldığı basın toplantısında, açıklamayı TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu. 

Açıklamada, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamanın, evrensel olarak hekimlerin savaşlara karşı duruşunu ifade ettiği, bu nedenle de Dünya Tabipler Birliği başta olmak üzere tüm hekim birlikleri ve uluslararası akademik çevreler tarafından desteklendiği hatırlatıldı.

“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması ve tespitinin, TTB’nin görev ve sorumluluklarından ayrı değerlendirilemeyeceğine ve yargılanamayacağına dikkat çekilen basın toplantısında, “Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu buradan bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.

Tüm hekimler, kitle örgütleri, sendikalar ve barış içinde yaşama çabası içinde olan herkes, TTB’ye destek için 27 Aralık 2018 Perşembe günü saat 09.00’da Ankara Adliyesi’ne davet edildi.

Basın açıklaması için tıklayınız.

Basın toplantısının kaydı için tıklayınız.