Türk Tabipleri Birliği (TTB), Pakistan’da resmi verilere göre 1.136 kişinin yaşamını yitirdiği, yüz binden fazla kişinin evsiz kaldığı sel felaketi ile ilgili Pakistan Tabipleri Birliği’ne 29 Ağustos 2022’de bir dayanışma mektubu gönderdi.

Dr. Şebnem Korur Fincancı imzalı yazıda taziye mesajının yanı sıra, gerek TTB’nin gerekse de Türkiye’deki hekimlerin Pakistan’daki meslektaşları ile dayanışma içinde hareket etmeye hazır olduğu belirtildi. Pakistan Tabipleri Birliği de dayanışma mesajları için TTB’ye teşekkür eden bir yanıt mektubu iletti.

TTB’nin gönderdiği mektup için tıklayın.