Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu (AHEK) “Aile Sağlığı Merkezi (ASM) Mekanları İçin Harekete Geçiyoruz” başlıklı kampanyasını başlattığını 7 Nisan 2021 günü yaptığı çevrimiçi bir basın toplantısı ile duyurdu.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile AHEK üyesi aile hekimleri katıldı.

Kampanyayı bir sunum eşliğinde aktaran AHEK Sekreteri Dr. Sibel Uyan, COVID-19 salgını ile birlikte hem birinci basamak sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın hem de ASM mekanlarının çalışanlar ve hastalar için ne kadar yaşamsal önem taşıdığının görüldüğünü belirtti. Her iki ASM’den birinin devlet tarafından kiralandığını, ASM’lerden sadece %10’unun COVID-19 tedbirlerini uygulamaya elverişli olduğunu ve şehir hastanelerine bir yıl için ödenen 16 milyar TL ile 16 bin ASM yapılabileceğini söyleyen Uyan, taleplerini ise şöyle sıraladı:

  • ASM’lerin yeterli uygunlukta ve eşit standartlarda olmasını sağlamak Sağlık Bakanlığı’nın görevidir.
  • ASM’ler; kamuya ait mekanlarda, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan binalarda ve yeterli donanım sağlanarak inşa edilmelidir.
  • Başta deprem güvenliği olmayan kamu binalarında hizmet veren ASM’leri Sağlık Bakanlığı tarafından güçlendirilmeli ya da hastalar ve çalışanlar mağdur edilmeden yeniden inşa edilmelidir.
  • Mobil sağlık hizmeti verilen kırsal bölgelerde Sağlık Bakanlığı tarafından uygun mekanlarda binalar yapılmalı, donanımı sağlanmalıdır.

Dr. Sibel Uyan, taleplerini Meclis’te grubu bulunan partilerden hekim milletvekillerine, Sağlık Bakanlığı’ndan yerel idarecilere kadar birçok kesimle görüşmeye çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

AHEK Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da ASM’lerin Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı rehberlerdeki tedbir koşullarını dahi karşılayamaz olduğuna dikkat çekti. Aşılama çalışmalarının aksaması, İzmir depreminde mekanları zarar gören ASM’lere “Kendinize mekan bulun” denmesi gibi örnekler de veren Kırımlı, “Biz herkesin kolayca erişebileceği, yeterince bekleme alanı olan, uygun sağlık hizmeti alabileceği kamu binalarında, hem bizlerin hem de insanların hasta olmayacağı ASM’ler istiyoruz” dedi.

Dr. Kazım Doğan Eroğulları ASM’lerdeki mekânsal sorunların sağlığa yansımasının pandemi döneminde daha da görünür hale geldiğini belirtirken; Dr. Şebnem Korur Fincancı da bazı ASM’lerde sağlık çalışanlarının hem sağlık hem de güvenlik bakımlarından hiç uygun olmayan koşullarda hizmet vermek zorunda bırakıldığını ve AHEK’in kampanyasının yol gösterici olacağını ifade etti.

Basın açıklamasının tamamı için tıklayın.

Basın toplantısındaki sunum için tıklayın.