Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nu (KESK) ziyaret ederek 10. Genel Kurul’da seçilen Yürütme Kurulu üyelerine başarı dileklerini ve dayanışma duygularını iletti.

Görüşmede bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da birlikte mücadelenin önemi vurgulandı.