Tekirdağ Tabip Odası’nın geçmiş dönem başkanlığını yapan Dr. Ömer Güven, yasal siyasi faaliyetleri sebep gösterilerek bugün tutuklanmıştır. Bu kararı, ülkemiz, geleceğimiz ve demokrasimiz adına endişeyle karşılamış bulunmaktayız. Siyasi alanı gittikçe daraltan ve muhalif olmayı suç sayan mevcut iktidarın anayasal haklarını kullanan yurttaşlarımızı, meslektaşlarımızı baskı altına almasını kabul etmiyor, uygulanan baskıya ve yaymak istedikleri korkuya teslim olmayacağımızı bir kez daha açıklıyoruz.

Bu ülkenin hekimleri olarak hukuksuz bir şekilde tutuklanan Dr. Ömer Güven’in ve baskı gören toplumun tüm kesimlerinin yanında olduğumuzu belirtiriz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi