Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu’nun haftada iki kere olmak üzere düzenli yayımladığı “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programının 12’ncisine Pandemi Çalışma Grubu üyesi. Dr. Levent Akyıldız konuk oldu.

Varyantların virüsün hayatta kalma çabasının bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Dr. Levent Akyıldız, varyantlarla mücadelede aşılamanın ve bütüncül sağlık politikalarının önemine değindi: “Varyantlara karşı tek tek önlem alma anlayışından ziyade; bütüncül, halk sağlığı öncelikli yaklaşımla hareket eden, yoğun, yaygın bir aşılamanın hayata geçirilebilmesiyle varyantları aşabiliriz. Çünkü etkin bir aşılama, kitlesel düzeydeki bir tehdidi elimine etmek için elimizdeki en güçlü olanak.”

Kötü bir salgın yönetiminin çok daha hızlı bulaşabilen, daha ağır hastalık tablolarına yol açabilen, daha ölümcül olabilecek varyantları ortaya çıkarabileceğini vurgulayan Akyıldız, Delta varyantına karşı geliştirilecek politikalarda da bilimsel yöntemlerin kullanılmasının şart olduğunu kaydetti. Akyıldız varyantlarla mücadelede yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

  • Etkin ve bütüncül sağlık politikaları,
  • Yoğun ve yaygın aşılama,
  • Bölgesel eşitsizlikleri giderecek yaklaşımların geliştirilmesi,
  • Toplumun tüm kesimlerini ve sağlık emek-meslek örgütlerinin sürece dahil edilmesi,
  • Sınır geçişlerinde koruyucu önlemlerin alınması,
  • Varyant analizlerinin toplum ile şeffaf ve güncel bir biçimde paylaşılması,
  • Sağlık işkolu başta olmak üzere tüm emekçilerin takviye aşılarının yapılması.