Uluslararası Kamu Hizmetleri Sendikası (PSI) İletişim Başkanı Marcelo Netto Rodrigues ile SES Eş Genel Başkanları Selma Atabey ve Hüsnü Yıldırım, 5 Nisan 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni ziyaret etti. TTB adına görüşmeye Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut katıldı.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, ilk olarak TTB ile sağlık alanındaki emek-meslek örgütlerinin yapılarına ilişkin kısa bir bilgilendirme yaptı. 2003 yılında hayata geçirilen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı yıkımdan söz eden Korur Fincancı, kışkırtılmış sağlık talebinin de sağlıkta şiddeti tırmandırdığının altını çizdi. Sağlık emek-meslek örgütlerinin, yürütülen hak mücadelesi nedeniyle çok çeşitli baskılar ile karşı karşıya kaldığına da dikkat çeken Korur Fincancı, ortak mücadele ve dayanışma ile bu saldırılar karşısında durduklarını ifade etti. Korur Fincancı, dayanışma ziyareti nedeniyle PSI yönetimine teşekkür etti.

Marcelo Netto Rodrigues de Türkiye’de emek alanında dönük saldırıları dikkatle izlediklerini belirterek emek-meslek örgütleriyle her daim dayanışma içinde olduklarını kaydetti.