Sağlık Bakanlığı’nın, TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınması için Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde  açtığı davanın bugün (29 Haziran 2018) yapılan ikinci  ön inceleme  duruşmasında karar verildi.

Mahkeme, görevden alınması istenen Konsey’in, görev dönemi sona erdiği için, davanın konusuz kaldığına ve bu nedenle  esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Hatırlanacağı gibi, TTB Merkez Konseyi,  24 Ocak 2018 tarihinde “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada savaşın yaşama, insan sağlığına olumsuz etkilerine işaret edilmişti. Yetkililerin hedef gösteren tutumları üzerine,  TTB Merkez Konsey üyeleri 29 Ocak 2018 günü gözaltına alınmış ve sonrasında serbest bırakılmışlardı.

Sağlık Bakanlığı,  aynı tarihte,  Türk Tabipleri Birliği’nin bu açıklama ile amacına aykırı davrandığını konsey üyelerinin bu nedenle görevden alınmasını ileri sürerek dava açmıştı.

Davanın ön inceleme duruşmasının ilki 13.04.2018 günü yapılmış ve tamamlanması 29.06.218 gününe bırakılmıştı. Türk Tabipleri Birliği’nin 8-9-10 Haziran 2018 tarihlerinde yapılan seçimli büyük kongresi sonrasında bugün yapılan duruşmada inceleme tamamlandı ve dava konusuz kaldığı için karar verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

O tarihlerde TTB Merkez Konseyine yöneltilen suçlamalar ve gözaltı işlemleri,  ülke içinde ve dünyada yankı bulmuş ve tepki çekmişti. Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi, pek çok ülkenin hekim birlikleri başta olmak üzere, ülke içinde ve dışında pek çok kurum ve kişi tepkilerini yazılı ve sözlü açıklamalar ile yetkililere iletmiş, bu işlemlere son verilmesi istenmişti.

Bu mahkeme kararından sonra Türk Tabipleri Birliği tarafından söylenebilecek söz şudur:

Geçmişten bu güne olduğu gibi, önümüzdeki süreçte de Türk Tabipleri Birliği, görevini yapmaya devam edecektir. Bu kapsamda hekimlik değerleri ile insan haklarının zedelendiği durumlarda sorunları görüp düzeltilmesi için üstüne düşen sorumluluğu yerine getirme çabasını sürdürecektir.