Türk Tabipleri Birliği (TTB), Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan çatışmaların savaşa dönüşmesi üzerine her iki ülkenin tabipler birliklerine Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı imzasıyla 28 Şubat 2022 günü birer yazı yazdı.

Türkiye’den hekimlerin üzüntülerinin paylaşıldığı yazılarda hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşamları koruma görevlerini yerine getirmesini engelleyen her türlü saldırı kınandı. Uluslararası ilkelerin ve Cenevre Sözleşmeleri’nin savaş bölgelerinde tıbbi tarafsızlığı ve insan haklarına saygıyı içerdiğinin hatırlatıldığı yazılarda “Hekimler olarak mesleki yaşamımız insan sağlığına, ekosistemin korunmasına, çevre kirliliği ve şiddete karşı mücadeleye adanmıştır” denildi. Yazılar, tüm askeri saldırganlıklara bir an önce son verilmesi çağrısı ile sonlandı.

Ukrayna Tabipler Birliği’ne yazılan yazının orijinali için tıklayın.

Ukrayna Tabipler Birliği’ne yazılan yazının Türkçesi için tıklayın.

Rusya Tabipler Birliği’ne yazılan yazının orijinali için tıklayın.

Rusya Tabipler Birliği’ne yazılan yazının Türkçesi için tıklayın.