Türk Tabipleri Birliği’nin, Türkiye genelinde 2023 yılı ilk yarısında uygulanacak olan “İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri” açıklanmıştır.

TTB Merkez Konseyi, yüksek enflasyonun yaşandığı ülkemizde, enflasyon seyrini yakından izleyerek değerlendirecek ve gerek duyması halinde yılın ikinci yarısı için katsayıyı yeniden düzenleyecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

 

2023 Yılı Asgari Ücret Listesi için tıklayın.