Türk Tabipleri Birliği (TTB), hekimlerin gelirleri ve özlük haklarında düzenleme öngören yasa teklifinin Meclis içtüzüğü yok sayılarak geri çekilmesi ve iktidar tarafından belirsiz bir tarihe ötelenmesi üzerine tabip odalarının yöneticileri ve hekim milletvekillerinin katılımıyla 3 Ocak 2022 günü çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri ile Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu-Düzce, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir-Bilecik, Gaziantep-Kilis, Hatay, Isparta-Burdur, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak tabip odalarının yöneticileri katıldı. CHP milletvekilleri Ali Fazıl Kasap, Ali Şeker, Candan Yüceer, Cihangir İslam, Fikret Şahin, Mehmet Bekaroğlu, Murat Emir, Mustafa Adıgüzel ve Yüksel Özkan; HDP milletvekilleri Habip Eksik, Necdet İpekyüz, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Rıdvan Turan ve Semra Güzel ile İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu toplantıya katılım sağladı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın kısa bir açılış konuşması yapmasının ardından ilk sözü milletvekilleri aldı. Yasa tasarısının gündeme geliş ve geri çekiliş sürecinin nasıl yaşandığını aktaran milletvekilleri; bu düzenlemenin, TTB’nin yükselttiği mücadele çizgisi ve beraberinde oluşan kamuoyu desteği sonucu olduğuna dikkat çekti. Sağlık örgütlerinin birlikte ve bütünlüklü bir mücadele yürütmesinin önemine vurgu yapan milletvekilleri, iktidar partileri üzerindeki basıncın canlı tutulması gerektiğinin altını çizdi. Milletvekillerinin konuşmalarında kamuoyu baskısının diri tutulması için yeni bir kampanya yürütülmesi, bölgelerde ve illerde toplantılar yapılması, hekim milletvekilleri olarak ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi, muhalefet partilerinin aynı gün araştırma önergeleri sunması, muhalefet partilerinin grup toplantılarında sağlık çalışanlarına kürsü vermesi gibi öneriler dile getirildi.

Milletvekillerinin ardından tabip odalarının yöneticileri söz aldı. Milletvekillerinin önerilerine destek veren tabip odalarının yöneticileri, gelir ve özlük haklarıyla sınırlı bir mücadelenin yetersiz kalacağının altını çizdi. Konuşmalarda sağlık sisteminin topyekun çöküşe gitmesi, hekimler ile halkın karşı karşıya getirilmesi, 12 Eylül cuntası tarafından TTB’ye üyelik zorunluluğunun törpülenmesiyle birlik yapısına zarar verilmesi, çalışma saatleri ve şiddet olgusu üzerinden çalışma ortamlarının sağlıksızlığı, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi gerekliliği gibi mücadele başlıkları dile getirildi.

Toplantı, TTB ve tabip odaları ile hekim milletvekilleri arasındaki bu koordinasyonun genişletilmesi ve süreklileştirilmesi gerektiğinin vurgulanmasıyla son buldu.