Türk Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu ve sağlık emek-meslek örgütlerinin oluşturduğu Deprem Kriz Masası, Deprem Bültenlerinin sekizincisini 14 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirdi.

Hibrit gerçekleşen toplantının açılışında TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB’nin ve tabip odalarının deprem bölgesinden ilettiği raporlarla ilgili bir sunum yaparak bölgedeki güncel sorunları ve bu sorunların çözüm önerilerini paylaştı. Adıyaman Hatay ve Gaziantep illerine dair raporlar hakkında bilgi sunan Korur Fincancı, yurttaşların ve sağlık emekçilerinin bölgedeki ihtiyaçlarını sıralarken, sağlık sunumundaki eksikliklere dikkat çekti. Ardından söz alan TTB İnsan Hakları Kolu Başkanı Dr. Ali Karakoç, deprem bölgesindeki insan hakları ihlallerine dikkate çekerek göçmen düşmanlığının yükselmesinin ciddi hak ihlalleri doğuracağını ileri sürdü. Karakoç ayrıca arama-kurtarma faaliyetlerinin sonlanmasıyla başlayan enkaz kaldırma çalışmalarının da hak ihlallerine neden olabileceğini belirtti.

Bültene katılan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Sıddık Akın ve Eylem Kaya Eroğlu ise SES deprem inceleme heyetinin hazırladığı raporun içeriğine dair bilgilendirme yaptı. Kaya Eroğlu, deprem bölgesindeki sağlık emekçilerinin tükenme noktasına geldiğini belirterek dönüşümlü çalışma koşullarının bir an önce oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Bölgede Rota virüsünün görüldüğüne dair kendilerine bilgiler geldiğini aktaran Kaya Eroğlu, kamu erkinin sorunların giderilmesinde sağlık emek-meslek örgütleriyle işbirliği içinde olmasının önemini vurguladı. Önceki dönem Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Gül Bakır ise deprem bölgesinde kadın ve çocukların sağlık sorunlarına işaret ederek sivil toplum kuruluşlarının bölgede çocuklarla ilgili kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü, ancak bu konuda kamu erkinin sorumluluğunu henüz yerine getirmediğini kaydetti. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ortaya çıkan asbestin ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını söyleyen Ankara Tabip Odası İşçi Sağlığı İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Sıtkı Kesedar ise enkaz kaldırma sürecinde maske, eldiven, başlık ve kulaklık gibi kişisel önlemlerin alınmasının önemine değindi.

Saha aktarımları bölümünde ise TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten ve TTB ODSH Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Seçkin Kara, Kahramanmaraş’tan; TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Onur Naci Karahancı Hatay’dan bilgi aktardı.

Aktarımlarda altı çizilen konular şunlardı:

  • Birinci basamak sağlık hizmetleriyle ilgili bakanlık bir an önce adımlarını atmalıdır.
  • Deprem bölgesinde insan hakları ihlalleri gözlemlenmektedir.
  • Çocukluk çağı aşıları ile difteri, tetanos ve kuduz aşıları bir an önce planlanarak yapılmalıdır.
  • İshal ve üst solunum yolları enfeksiyonunda artış gözlemlenmektedir.
  • Asbeste karşı henüz hiçbir önlem alınmamıştır. Asbest, yurttaşların ve sağlık emekçilerinin sağlığını ciddi bir tehdittir.
  • Bakanlık bölgenin maske ihtiyacını gecikmeksizin karşılamalıdır.
  • Kurulan çadırların bir kısmı mevsime uygun değildir.
     İlgili İçerikler

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #20: Deprem Bölgesinde Çocuk Sağlığının Korunabilmesi İçin Kapsamlı Bir Program Oluşturulmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #19: Salgın Riski Göz Ardı Edilmemeli, Güvenli İçme ve Kullanma Suyu Derhal Sağlanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #18: Deprem, Sel ve Hava Kirliliğine Bağlı Sorunların Çözümündeki Organizasyonsuzluk Afetleri Felaketlere Dönüştürmektedir

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #17: Hekimlerin/Sağlık Emekçilerinin Sorunlarının Çözümlerine Dönük Adımlar Derhal Atılmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #16: Bölgedeki Sağlık Hizmetleri ve Geçici Yerleşim Alanları Kadınların İhtiyaçları Gözetilerek Planlanmalı

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #15: Kamu Erki, Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitimindeki Sorunların Giderilmesi İçin Sorumluluğunu Yerine Getirmeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #14: Sağlık Hizmet Sunumunda Hasta Mahremiyeti Göz Ardı Edilmemeli

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #13: Göç Dalgasından Etkilenen İllerde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Önlemler Hızla Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #12: Yanlışta Israr Eden Uygulamalar, Giderilemeyen İhtiyaçları Salgına Dönüştürdü

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #11: Deprem Sonrası Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonunda Birinci Basamak Önceliklendirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #10: Kadın Sağlığına Yönelik Koruyucu Hizmetler Geliştirilmelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #9: Geçici Yerleşim Alanları Kurulurken Kurallardan Taviz Verilmemelidir

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #7: Bulaşıcı Hastalıklar Açısından En Riskli Dönemdeyiz, Önlemler Bir An Önce Alınmalı

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #6: Deprem Bölgesindeki Hekim ve Sağlık Çalışanlarının İhtiyaçları, Zaman Kaybetmeksizin Karşılanmalıdır

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #5: Sağlık Bakanlığı, Deprem Bölgesindeki Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesinde TTB ve Uzmanlık Dernekleri ile Koordine Hareket Etmelidir

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #4: İleride Ortaya Çıkabilecek Salgın Hastalıklara Karşı Önlemler Derhal Alınmalıdır

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #3: Yurttaşların ve Sağlık Emekçilerinin Temel İhtiyaçları Hâlâ Karşılanmıyor

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

TTB Deprem Bülteni #2: Kamu Erki Sorumluluklarını Yerine Getirmemektedir

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri

Deprem Kriz Masası’ndan Deprem Bölgesinde Sağlık Sorunları ve Çözüm Önerileri