Türk Tabipleri Birliği (TTB) Etik Kurulu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 22.05.2020 tarih ve 14500235/419 sayılı “Ölüm Orucu ve Süresiz Açlık Grevleri” konulu yazısında yer alan, hayati tehlikeye girdiği veya bilinci bozulduğu hekim tarafından belirlenenler hakkında isteklerine bakılmaksızın derhal hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbi araştırma, tedavi beslenme gibi tedbirlerin, söz konusu kişilerin hayatları için tehlike oluşturmamak kaydıyla uygulanması gerektiği yönündeki değerlendirmeye ilişkin görüşünü açıkladı.

TTB Etik Kurulu’nun görüşü için tıklayınız.