Türk Tabipleri Birliği (TTB), 4 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Taner Gören, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Esin Tuncay ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit katıldı.

Ziyarette iktidarın son dönemde seçilmişlere dönük baskı politikaları ve bu politikalara karşı yürütülecek mücadele hattına dair görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede TTB Merkez Konseyi hakkında açılan ve 10 Ocak 2023’te Dışkapı Adliyesi’nde görülecek dava, TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında açılan soruşturma ve Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın haksız-hukuksuz tutuklanma süreci de ele alındı. İmamoğlu’nu 11 Ocak 2023’te Çağlayan Adliyesi’nde görülecek Dr. Şebnem Korur Fincancı davasına davet eden TTB heyeti, Türkiye demokrasisinin zor günler geçirdiğini ancak dayanışma içinde demokrasiye ve emek-meslek örgütlerine sahip çıkılabileceğinin de altını çizdi.