TTB Merkez Konseyi ve Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Değerlendirme Toplantısında Bir Araya Geldi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tabip odaları yönetimleri ile düzenlediği toplantılar kapsamında 23 Kasım 2022 günü Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile çevrimiçi olarak bir araya geldi.

Son dönemde Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarına yönelik antidemokratik müdahale çabalarının ve Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik hukuksuz uygulamaların değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki dönemde yürütülecek ortak faaliyetler ele alındı.