Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Aydın Şirin, 8-9 Eylül 2022 günlerinde doğu ve güneydoğu illerinde tabip odaları yönetimleri ile birlikte hekim buluşmaları gerçekleştirdi.

Ziyaretlerin ilk gününde Siirt’e giden heyet, dayanışma amacıyla TTB Merkez Konseyi önceki dönem üyesi Dr. Halis Yerlikaya’nın yargılandığı davanın duruşmasına katıldı. Duruşma sonrası il sağlık müdürü ile bir görüşme yapan heyet, daha sonra ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile aile sağlığı merkezlerindeki hekimleri ziyaret etti.

Heyet, ziyaretin ikinci gününde ise Batman’daydı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim ile bir görüşme yapıldı; ardından poliklinikler gezildi ve hekimlerle toplantı salonunda bir buluşma gerçekleştirildi. Hastane sonrasında ziyaretlerine aile sağlığı merkezleri ile devam eden heyeti, Batman 15 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde şiddete maruz kalan hekim ve tıbbi sekreter ile de görüştü, TTB olarak her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Hekim buluşmalarında sağlık sisteminin krizine bağlı olarak alanda yaşanan sorunlar konuşuldu, sağlık örgütlerinin 28 Ağustos 2022 günü açıkladığı beş talep üzerine değerlendirmeler yapıldı.