Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon 25 Kasım 2023 tarihinde Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etmiş (bağlantı); görüşmede Türkiye’deki hapishane koşulları ve tecrit uygulamaları ele alınmış, özellikle yüksek güvenlikli hapishanelerdeki mahpusların uyaran eksikliklerine bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları ve kelepçeli muayene gibi hak ihlalleri gündeme gelmiştir. TTB, halk sağlığı ve tıbbi etik çerçevesinde delegasyona görüşlerini iletmiş, uluslararası sözleşmelerin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasındaki eksikliklerin mahpusların mevcut sorunlarını daha da büyüttüğüne dikkat çekmiştir.

Ziyaretin içeriği Yeni Şafak gazetesi ve Mezopotamya Ajansı ile bu iki yayını kaynak gösteren basın-yayın organları tarafından içeriğinden ve bağlamından çarpıtılarak kamuoyuna sunulmuştur. Yeni Şafak gazetesi ile onu kaynak gösteren basın-yayın organları bununla da kalmamış, TTB’yi açıkça hedef haline getirmiştir.

Her iki yayın organı da “Gazetecilik Etik İlkeleri Küresel Bildirisi” belirtilen ve aşağıda sunduğumuz ilkelerin dışına çıkmıştır.

  • Gazetecinin ilk görevi, hakikate ve toplumun bilgiye erişim hakkına riayet etmektir.
  • Gazeteci bu görevi yerine getirirken dürüstçe haber toplama ve yayımlama özgürlüğü ile adil yorum ve eleştiri hakkını her zaman savunmalıdır. Gazeteci, olguya dayalı bilgileri, yorum ve eleştiriden açıkça ayırmakla yükümlüdür.
  • Gazetecinin şu durumlarda da mesleği ciddi oranda suistimal ettiği değerlendirilmektedir:
     
  1. İntihal
  2. Gerçeklerin çarpıtılması
  3. Hakaret, iftira, karalama ve asılsız suçlamalar
     

TTB olarak görev kapsamı içine giren her türlü sağlık sorununun muhatabı olduğumuzu hatırlatıyor, ilgili yayın organlarını kınıyor, söz konusu haberler ile ilgili gerekli başvurularda bulunacağımızı duyuruyoruz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi