# Adı Detay büyük kucuk
Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin - 29 Mayıs’ta Ankara’dayız! Emek Bizim Söz Bizim, Sağlık Hepimizin - 29 Mayıs’ta Ankara’dayız! EMEK BİZİM SÖZ BİZİM, SAĞLIK HEPİMİZİN - 29 MAYIS’TA ANKARA’DAYIZ! emek bizim söz bizim, sağlık hepimizin - 29 mayıs’ta ankara’dayız!
BÜYÜK G(ö)REV! BÜYÜK G(ö)REV! BÜYÜK G(Ö)REV! büyük g(ö)rev!
ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-8 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-8 ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI-8 ata soyer sağlık ve politika sempozyumları-8
15 ARALIK’TA G(ö)REVDEYİZ! 15 ARALIK’TA G(ö)REVDEYİZ! 15 ARALIK’TA G(Ö)REVDEYİZ! 15 aralık’ta g(ö)revdeyiz!
Emek Bizim Söz Bizim! Emek Bizim Söz Bizim! EMEK BİZİM SÖZ BİZİM! emek bizim söz bizim!
14 Mart 2021 14 Mart 2021 14 MART 2021 14 mart 2021
8 Mart 2021 8 Mart 2021 8 MART 2021 8 mart 2021
Aşı Candır Aşı Candır AŞI CANDIR aşı candır
Aşı Candır Aşı Candır AŞI CANDIR aşı candır
Aşı Candır Aşı Candır AŞI CANDIR aşı candır
Aşı Candır Aşı Candır AŞI CANDIR aşı candır
Aşı Candır Aşı Candır AŞI CANDIR aşı candır
Aşı Candır Aşı Candır AŞI CANDIR aşı candır
Genç Hekimler Çalıştayı Genç Hekimler Çalıştayı GENÇ HEKİMLER ÇALIŞTAYI genç hekimler çalıştayı
Hekimler Buluşuyor Hekimler Buluşuyor HEKİMLER BULUŞUYOR hekimler buluşuyor
Hareketli Yaşam ve Spor Hastalıklardan Korur Hareketli Yaşam ve Spor Hastalıklardan Korur HAREKETLİ YAŞAM VE SPOR HASTALIKLARDAN KORUR hareketli yaşam ve spor hastalıklardan korur
İşe Giriş Raporları İşe Giriş Raporları İŞE GİRİŞ RAPORLARI işe giriş raporları
1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! 1 HAZİRAN 2015 PAZARTESİ GÜNÜ HASTANELERİMİZE GİRMİYORUZ! 1 haziran 2015 pazartesi günü hastanelerimize girmiyoruz!
Fazla Esnek Kuralsız Çalışmak İstemiyoruz! Fazla Esnek Kuralsız Çalışmak İstemiyoruz! FAZLA ESNEK KURALSIZ ÇALIŞMAK İSTEMİYORUZ! fazla esnek kuralsız çalışmak istemiyoruz!
Tabip Odasına üye ol! Tabip Odasına üye ol! TABİP ODASINA ÜYE OL! tabip odasına üye ol!
G(ö)revdeyiz! G(ö)revdeyiz! G(Ö)REVDEYİZ! g(ö)revdeyiz!
Hekimliğime Dokunma Hekimliğime Dokunma HEKİMLİĞİME DOKUNMA hekimliğime dokunma
Taşeron Ölümdür Taşeron Ölümdür TAŞERON ÖLÜMDÜR taşeron ölümdür
Bu Şiddet Sona Ersin Bu Şiddet Sona Ersin BU ŞİDDET SONA ERSİN bu şiddet sona ersin
Çocuklarımızın Hayatlarını Çalıyorlar Çocuklarımızın Hayatlarını Çalıyorlar ÇOCUKLARIMIZIN HAYATLARINI ÇALIYORLAR çocuklarımızın hayatlarını çalıyorlar
14 Mart 14 Mart 14 MART 14 mart
Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği BİRİNCİ BASAMAKTA CEZAEVİ HEKİMLİĞİ birinci basamakta cezaevi hekimliği
Avrupa’da Asistan Hekimlik Avrupa’da Asistan Hekimlik AVRUPA’DA ASİSTAN HEKİMLİK avrupa’da asistan hekimlik
Aile Hekimliği Bu Mudur? Aile Hekimliği Bu Mudur? AİLE HEKİMLİĞİ BU MUDUR? aile hekimliği bu mudur?
Nasıl Sağlıklı Olursunuz? Nasıl Sağlıklı Olursunuz? NASIL SAĞLIKLI OLURSUNUZ? nasıl sağlıklı olursunuz?
Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları - I ATA SOYER SAĞLIK VE POLİTİKA SEMPOZYUMLARI - I ata soyer sağlık ve politika sempozyumları - ı
Türkiye Büyük Hekim Meclisi Türkiye Büyük Hekim Meclisi TÜRKİYE BÜYÜK HEKİM MECLİSİ türkiye büyük hekim meclisi
KHB Karne Değerlendirmesi KHB Karne Değerlendirmesi KHB KARNE DEĞERLENDİRMESİ khb karne değerlendirmesi
Özel Hekimlik Çalıştayı Özel Hekimlik Çalıştayı ÖZEL HEKİMLİK ÇALIŞTAYI özel hekimlik çalıştayı
Sağlık Ortamındaki Şiddette Gelinen Nokta ve Sonuçları Sağlık Ortamındaki Şiddette Gelinen Nokta ve Sonuçları SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI sağlık ortamındaki şiddette gelinen nokta ve sonuçları
Dr. Ersin Arslan’ı Anıyoruz Dr. Ersin Arslan’ı Anıyoruz DR. ERSİN ARSLAN’I ANIYORUZ dr. ersin arslan’ı anıyoruz
DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR DÜNYA TABİPLERİ BİRLİĞİ HEKİMLERLE BULUŞUYOR dünya tabipleri birliği hekimlerle buluşuyor
Toplum ve Birey Yararına Hekimlik Toplum ve Birey Yararına Hekimlik TOPLUM VE BİREY YARARINA HEKİMLİK toplum ve birey yararına hekimlik
Tabip Odalarımıza Üye Olalım Tabip Odalarımıza Üye Olalım TABİP ODALARIMIZA ÜYE OLALIM tabip odalarımıza üye olalım
Mecburi Hizmet Zirvesi Mecburi Hizmet Zirvesi MECBURİ HİZMET ZİRVESİ mecburi hizmet zirvesi
Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Diyarbakır’da Buluşuyor Sağlık Çalışanları Şiddete Karşı Diyarbakır’da Buluşuyor SAĞLIK ÇALIŞANLARI ŞİDDETE KARŞI DİYARBAKIR’DA BULUŞUYOR sağlık çalışanları şiddete karşı diyarbakır’da buluşuyor
'İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği' Paneli 'İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği' Paneli 'İNSAN HAKLARI İHLALLERİ VE İYİ HEKİMLİK: TUTUKLU MUAYENELERİ VE CEZAEVLERİ ÖRNEĞİ' PANELİ 'insan hakları ihlalleri ve iyi hekimlik: tutuklu muayeneleri ve cezaevleri örneği' paneli
Serbest Çalışma Hakkı Serbest Çalışma Hakkı SERBEST ÇALIŞMA HAKKI serbest çalışma hakkı
Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı Kapitalizmin Krizi ve Sağlık Konferansı KAPİTALİZMİN KRİZİ VE SAĞLIK KONFERANSI kapitalizmin krizi ve sağlık konferansı
19-20 Nisan'da GöREVDEYİZ 19-20 Nisan'da GöREVDEYİZ 19-20 NİSAN'DA GÖREVDEYİZ 19-20 nisan'da görevdeyiz
8 Mart 8 Mart 8 MART 8 mart
Çok Ses Tek Yürek 13 Mart Ankara Mitingi Çok Ses Tek Yürek 13 Mart Ankara Mitingi ÇOK SES TEK YÜREK 13 MART ANKARA MİTİNGİ çok ses tek yürek 13 mart ankara mitingi
Sağlıkta Yaşanan Sorunların Sorumlusu BİZ Değiliz Sağlıkta Yaşanan Sorunların Sorumlusu BİZ Değiliz SAĞLIKTA YAŞANAN SORUNLARIN SORUMLUSU BİZ DEĞİLİZ sağlıkta yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz
Özel Sağlık Alanı Özel Sağlık Alanı ÖZEL SAĞLIK ALANI özel sağlık alanı
Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği SOSYALLEŞTİRMENİN ELLİ YILI VE BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELECEĞİ sosyalleştirmenin elli yılı ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin geleceği
Tam Süre Çalışmak İstiyoruz Tam Süre Çalışmak İstiyoruz TAM SÜRE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ tam süre çalışmak istiyoruz
Mücadele Kampanyası Mücadele Kampanyası MÜCADELE KAMPANYASI mücadele kampanyası
Hekimin Öncelikli Görevi Hekimin Öncelikli Görevi HEKİMİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ hekimin öncelikli görevi
Gelecek Kaygısı Yaşamadan İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmetl Gelecek Kaygısı Yaşamadan İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmetl GELECEK KAYGISI YAŞAMADAN İYİ HEKİMLİK, NİTELİKLİ SAĞLIK HİZMETL gelecek kaygısı yaşamadan iyi hekimlik, nitelikli sağlık hizmetl
İyi Sağlık Hizmeti İyi Sağlık Hizmeti İYİ SAĞLIK HİZMETİ iyi sağlık hizmeti
Talep Ediyoruz Talep Ediyoruz TALEP EDİYORUZ talep ediyoruz
Tıp Fakültelerimize Sahip Çıkıyor Tale Ediyoruz! Tıp Fakültelerimize Sahip Çıkıyor Tale Ediyoruz! TIP FAKÜLTELERİMİZE SAHİP ÇIKIYOR TALE EDİYORUZ! tıp fakültelerimize sahip çıkıyor tale ediyoruz!
Her Zaman Çalabileceğiniz Bir Kapı Var... Her Zaman Çalabileceğiniz Bir Kapı Var... HER ZAMAN ÇALABİLECEĞİNİZ BİR KAPI VAR... her zaman çalabileceğiniz bir kapı var...
İstanbul Miting İstanbul Miting İSTANBUL MİTİNG istanbul miting
Tip Fakültelerinde / Tıp Eğitiminde Kriz Tip Fakültelerinde / Tıp Eğitiminde Kriz TİP FAKÜLTELERİNDE / TIP EĞİTİMİNDE KRİZ tip fakültelerinde / tıp eğitiminde kriz
SAVİM SAVİM SAVİM savim
Acil Eylem Acil Eylem ACİL EYLEM acil eylem
8 Mart 2009 8 Mart 2009 8 MART 2009 8 mart 2009
Tıbbi Maskeyle Çalışıyoruz Tıbbi Maskeyle Çalışıyoruz TIBBİ MASKEYLE ÇALIŞIYORUZ tıbbi maskeyle çalışıyoruz
Bordronu Yolla Bordronu Yolla BORDRONU YOLLA bordronu yolla
Bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumu Bilirkişilik ve Adli Tıp Kurumu BİLİRKİŞİLİK VE ADLİ TIP KURUMU bilirkişilik ve adli tıp kurumu
İmzaladınız mı? İmzaladınız mı? İMZALADINIZ MI? imzaladınız mı?
İmzaladınız mı? İmzaladınız mı? İMZALADINIZ MI? imzaladınız mı?
oyluyoruz oyluyoruz OYLUYORUZ oyluyoruz
14 Mart "Beyaz Yürüyüş" 14 Mart "Beyaz Yürüyüş" 14 MART "BEYAZ YÜRÜYÜŞ" 14 mart "beyaz yürüyüş"
14 Mart "Beyaz Yürüyüş" 14 Mart "Beyaz Yürüyüş" 14 MART "BEYAZ YÜRÜYÜŞ" 14 mart "beyaz yürüyüş"
9 Mart "Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş" 9 Mart "Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş" 9 MART "KARANLIĞA KARŞI-BEYAZ DURUŞ" 9 mart "karanlığa karşı-beyaz duruş"
Tam Süre Çalışma İstiyoruz! Tam Süre Çalışma İstiyoruz! TAM SÜRE ÇALIŞMA İSTİYORUZ! tam süre çalışma istiyoruz!
Aile İçi Şiddet Bir Sağlık Sorunudur Aile İçi Şiddet Bir Sağlık Sorunudur AİLE İÇİ ŞİDDET BİR SAĞLIK SORUNUDUR aile içi şiddet bir sağlık sorunudur
Kadın Hekim Geçmişten Bugüne Kadın Hekim Geçmişten Bugüne KADIN HEKİM GEÇMİŞTEN BUGÜNE kadın hekim geçmişten bugüne
Kadın Hekimler Kadın Hekimler KADIN HEKİMLER kadın hekimler
Artık Yeter! Artık Yeter! ARTIK YETER! artık yeter!
14 Mart Tıp Bayramı Görevdeyiz 14 Mart Tıp Bayramı Görevdeyiz 14 MART TIP BAYRAMI GÖREVDEYİZ 14 mart tıp bayramı görevdeyiz
Beyaz Miting Beyaz Miting BEYAZ MİTİNG beyaz miting
Sağlık Ocağımıza Sahip Çıkalım Sağlık Ocağımıza Sahip Çıkalım SAĞLIK OCAĞIMIZA SAHİP ÇIKALIM sağlık ocağımıza sahip çıkalım
Beyaz Eylemler Beyaz Eylemler BEYAZ EYLEMLER beyaz eylemler
İmzaladınız mı? İmzaladınız mı? İMZALADINIZ MI? imzaladınız mı?