Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Serdar Topaloğlu, ameliyathane hijyen kurallarına aykırı giyinen bir intörn öğrencisinin ameliyata girmesine izin vermemiş; öğrencinin şikayeti üzerine rektörlük tarafından soruşturma başlatılmış ve meslektaşımız üç ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştır.

Öncelikle bu karar ile meslektaşımızın yanı sıra onun tedavi edeceği hastaların cezalandırıldığı, sağlık haklarının gasp edildiği ve hasta haklarının ihlal edildiği unutulmamalıdır.

Hekimler olarak mesleki etik yükümlülüğümüz, öncelikle insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine özen ve saygı göstermektir. Hastalarımızın sağlıklarının korunması için oluşturulmuş bilimsel kurallara harfiyen uymak hekim sorumluluğudur. Ameliyathanelerde sterilizasyon kurallarından verilecek tavizin hiçbir haklı gerekçesi olmadığı bilinmelidir.

Hasta güvenliğini düşünen, hekimlik değerlerine bağlı tutum alan meslektaşımızın sorumluluk bilinciyle yaptığı uyarının, hukuka aykırı bir davranışmış gibi gösterilmesi ve meslektaşımız hakkında soruşturma başlatılması ve bu süreçte görevinin başında kalmasının yaratacağı hiçbir sakınca olmayacağı halde üç ay süreyle görevden uzaklaştırılarak âdeta suçlu gösterilmesi kabul edilemez.

Meslektaşımız hakkında başlatılan ve tüm hekim camiasını derinden üzen taraflı soruşturma bir an önce kapatılmalı, meslektaşımız derhal görevine iade edilmelidir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi