“Beyaz Yürüyüş” Üçüncü Gününde Bursa’daydı: “Yaşamak Yaşatmak İstiyoruz!”

Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Emek Bizim, Söz Bizim” başlıklı mücadele programı kapsamındaki “Beyaz Yürüyüş”ünün üçüncü gününde 25 Kasım 2021 günü Bursa’daydı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde kadın hekimlerin en ön safta olduğu yürüyüş kolu, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Yaşamak yaşatmak istiyoruz” sloganlarıyla il sağlık müdürlüğüne yürüdü.

İl sağlık müdürlüğü önünde basın açıklaması Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan tarafından okundu. Daha sonra TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı söz aldı. Erkek şiddetine uğramasına karşın “merdivenden düştüğü”, “kapıya çarptığı” söylenen kadınlarla her gün karşılaştıklarını söyleyen Korur Fincancı, “Biz hekimler hastalarımıza sadece 5 dakika ayırdığımızda; gerçekten merdivenden düşüp düşmediğini, gerçekten kapıya çarpıp çarpmadığını anlamamız mümkün değil. Biz hekimler, kadına yönelik şiddette sorumluluk sahibiyiz çünkü o şiddetin tanıklarıyız” dedi. Korur Fincancı, çalışma arkadaşını erkek şiddetinden korumaya çalışırken katledilen Dr. Aynur Dağdemir’i ve katledilen tüm kadınları da andı. TTB’nin taleplerini bir kez daha hatırlatan Korur Fincancı, “Ankara’daki Beyaz Forum’dan sonra da karanlığa karşı önlüğümüzün beyazı için mücadelemizi büyüteceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan, mevcut sağlık sisteminin çöktüğünü belirtip herkes için eşit, parasız, ulaşılabilir olan, toplumcu bir sağlık sistemi inşa etmek istediklerini ifade etti. Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Adalet Çıbık, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı yıkımın pandemiyle birlikte daha da görünür hale geldiğini dile getirdi, konuşmasını ise “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” diyerek bitirdi. Bursa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Zeynep Özsevimli de aile hekimliği çalışanlarının hak kayıplarına tahammülü kalmadığını, yaptıkları eylemlere ise gözlerin ve kulakların kapandığını, buna karşın mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi.

TTB heyeti, basın açıklaması sonrası Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi ve Ulus ve Yeşilova aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti. Ziyaretlerde sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarıyla görüşülürken, gazete ve bildiri dağıtımları yapıldı. Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde başhekim yardımcısıyla bir görüşme gerçekleştirilirken, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da intörn hekimlerle buluştu.

Beyaz Yürüyüş kapsamında akşam saatlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği'nde “Emek Bizim Söz Bizim” başlıklı söyleşi-forum gerçekleştirildi. Etkinlikte tabip odaları başkanları, farklı başlıklar altında konuşmalar yaparak ne için yürüdüklerini ve ne talep ettiklerini ifade etti.

Son olarak ise Beyaz Yürüyüş heyetindeki kadın hekimler 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında Fomara Meydanı’ndan Kent Meydanı’na gerçekleşen yürüyüşe katıldı. Kent Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı da söz aldı. Türkiye’de erkek şiddetinin COVID-19 pandemiyle birlikte daha da tırmandığına dikkat çeken Korur Fincancı, “Bizi eve kapatmaya çalışanlara, işsiz bırakanlara, sağlık hakkımızdan yoksun kılanlara, cinsel sağlık hakkımızı sanki örtbas edilmesi gereken bir konuymuş gibi ele alanlara, gebelik sonlandırma hakkımızı yok sayanlara karşı mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Beyaz Yürüyüş kolu, yoluna 26 Kasım 2021 günü Eskişehir’de devam edecek.

Bursa Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Alpaslan Türkkan tarafından okunan açıklamanın tamamı için tıklayın.

“Emek Bizim Söz Bizim” başlıklı söyleşi-forumu izlemek için tıklayın.İlgili İçerikler

Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!”

Beyaz Yürüyüş’ün Coşkusu ve Kararlılığı Beyaz Forum’a Taşındı: “Artık Talep Eden Değil, İnşa Eden Olacağız; Toplumsal Sağlık Mücadelemizi Yükselteceğiz!”

“Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!”

“Beyaz Yürüyüş” Dördüncü Gününde Eskişehir’deydi: “Bu Sağlık Sistemini Tarihin Çöplüğüne Atma Sözü Veriyoruz!”

“Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz!

“Beyaz Yürüyüş” İkinci Gününde Kocaeli’deydi: Haklarımızı Alana, Sağlıklı Bir Türkiye Yaratana Kadar Mücadele Edeceğiz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Altıncı Hafta: Haklarımızda ve Sağlık Mücadelesinde Yan Yana Omuz Omuzayız!

TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!”

TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!”

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Beşinci Hafta: Dr. Aynur Dağdemir’i Anıyoruz, Sağlıkta Şiddete Karşı Etkin Yasa ve Güvenli İşyerleri İstiyoruz!

TTB Hekim Buluşmaları Aydın ve Ordu’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Aydın ve Ordu’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları İzmir ve Samsun’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları İzmir ve Samsun’da Devam Etti

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Dördüncü Hafta: Çalışma Koşullarımızda İyileştirme ve Güvenli, Sağlıklı Çalışma Alanları İstiyoruz!

TTB Hekim Buluşmaları Manisa ve Giresun’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Manisa ve Giresun’da Devam Etti

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Etti

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Devam Etti

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Başladı

TTB ”Emek Bizim Söz Bizim” Eylem Süreci Kapsamında Siyasi Parti Ziyaretlerine Başladı

TTB Hekim Buluşmaları Isparta ve Burdur’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Isparta ve Burdur’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Antalya’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Antalya’da Devam Etti

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemlerinde Üçüncü Hafta: Hekim Maaşlarında 7200 Ek Gösterge ve Yükseltilmiş Özel Hizmet Tazminatı Oranı İstiyoruz!

TTB Hekim Buluşmaları Adıyaman, Osmaniye ve Batman’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Adıyaman, Osmaniye ve Batman’da Devam Etti

TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz!

TTB ve Tabip Odalarının Eylemleri Sürüyor: Her Yıla 120 Gün Yıpranma Payı ve COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz!

TTB Tarafından Siyasi Partilere İletilen Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Talepleri, HDP Tarafından Soru Önergesi Olarak Sundu

TTB Tarafından Siyasi Partilere İletilen Sağlık Çalışanlarının Sorunları ve Talepleri, HDP Tarafından Soru Önergesi Olarak Sundu

TTB Hekim Buluşmaları Bolu ve Ankara’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Bolu ve Ankara’da Devam Etti

Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının Artırılması İçin TTB’nin Hazırladığı Kanun Teklifi, CHP Tarafından TBMM Başkanlığına Sunuldu

Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammının Artırılması İçin TTB’nin Hazırladığı Kanun Teklifi, CHP Tarafından TBMM Başkanlığına Sunuldu

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Marmara’da Devam Etti

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Marmara’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Çanakkale ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Çanakkale ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Tekirdağ ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Tekirdağ ve Bursa’da Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Edirne ve Balıkesir’de Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Edirne ve Balıkesir’de Devam Etti

TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!

TTB ve Tabip Odaları İşyerlerinden Seslendi: 5 Dakikada Hekimlik Yapılmaz, Sağlık 5 Dakikaya Sığmaz!

TTB Hekim Buluşmaları Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’de Devam Etti

TTB Hekim Buluşmaları Kırklareli, Ankara ve Kocaeli’de Devam Etti

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Karadeniz’de Devam Etti

TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir!

TTB Eylem Takvimini Açıkladı: Bu Sağlık Sistemi İflas Etmiştir, Artık Söz Bizdedir!

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı

Bölge Tabip Odaları Toplantıları Başladı

TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim!

TTB ve Tabip Odaları Yeni Bir Mücadele Süreci Başlattı: Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz - Emek Bizim Söz Bizim!