Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Emekliler Sendikası (Emekli-Sen), Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 16 Kasım 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz, Genel Sekreteri Fikri Kalender, Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Özlem Şanlıtürk ve Mali Sekreter Gülefer Akyürek’ten oluşan heyetle görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut katıldı.

Görüşmede Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.