Türk Tabipleri Birliği (TTB), COVID-19 aşıları bilgilendirilmiş tıbbi onam formlarının aşı tereddüdünü artırması ile ilgili olarak 29 Haziran 2021 günü Sağlık Bakanlığı’na bir yazı gönderdi.

“Aşının uzun süreli etkilerinin şu an bilinmediği”, “aşının henüz bilinmeyen olumsuz etkilerinin olabileceği”, “maddi ve manevi zararlar konusunda üretici firmanın sorumlu olmayacağı” gibi ifadelerin yer aldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ndeki aşı onam formunun örnek gösterildiği yazıda, bu ve benzeri vurguların aşı tereddüdünü artırabileceğine dikkat çekildi.

Yazıda bilgilendirme ve onam formlarında endişeleri giderici düzenlemeler yapılması ile bu düzenlemeler yapılırken tıbbi etik uzmanlarından, psikologlardan ve iletişim uzmanlarından görüş alınması talep edildi.

Yazının tamamı için tıklayın.