Sağlık Bakanlığı, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Selma Güngör ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz hakkında,  aile hekimliği sözleşmelerinin feshedilmesi talebiyle idari soruşturma başlattı. Soruşturmaya tepki göstermek üzere 16 Mayıs 2018 tarihinde TTB Merkez Konseyi CHP’li Milletvekillerince TBMM’de basın açıklaması düzenlendi.

Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Selma Güngör ve Dr. Yaşar Ulutaş ile Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Gülgün İncirci Kıran ile Dr. Gül Bakır katıldılar. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vedat Bulut yaklaşık 6 ay önce TBMM’de yapmış oldukları basın açıklaması nedeni ile  “yasaklı” olduğu gerekçesiyle TBMM binasına alınmadı. Açıklamaya CHP Milletvekilleri Dr. Murat Emir, Dr. Ceyhun İrgil,  Şenal Sarıhan, Orhan Sarıbal, Musa Çam, Dr. Niyazi Nefi Kara, Zülfikar İnönü Tümer ve Dr. Ali Şeker de destek verdiler.

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB’nin “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” başlıklı açıklaması dolayısıyla Merkez Konseyi üyeleri Dr. Yaşar Ulutaş, Dr. Selma Güngör ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz hakkında idari soruşturma yürütülmesine tepki gösterdi. Tükel Sağlık Bakanı’nı Merkez Konseyi üyelerine işten atma tehdidiyle baskı yapmaktan vazgeçmeye ve soruşturmaları derhal geri çekmeye davet etti.

TTB yöneticilerini baskı altına almaya çalışıyorlar

Tükel, geçtiğimiz hafta içinde Sağlık Bakanlığı Başdenetçileri tarafından Aile Hekimi Dr. Yaşar Ulutaş ve Dr. Selma Güngör’ün Aile Hekimliği Sözleşmelerinin feshedilmesinin teklif edildiği bilgisini vererek şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde çalışan TTB Merkez Konseyi üyesi üç hekim hakkında idari soruşturma başlatması ve başdenetçinin oluşturduğu rapora dayanarak Valiliklerin aile hekimliği sözleşmesinin sona erdirilmesini önermesi; TTB yöneticilerini baskı altına almaya çalışma, TTB faaliyetlerine müdahale etme anlamı taşımaktadır. İşten atma tehdidiyle TTB Merkez Konseyi üyelerinin, üstlendikleri kamusal görevleri, hekimlik değerlerine ve insan haklarına uygun olarak yerine getirmeleri engellenmeye çalışılmaktadır. Sayın Sağlık Bakanı, bu çabalara ceza vermeye kalkışmanız bizi değil sizi sorunlu ve sorumlu kılar. Sizi hekimliğinizin gereğini yerine getirmeye, Merkez Konseyi üyelerine işten atma tehdidiyle baskı yapmaktan vazgeçmeye ve soruşturmaları derhal ortadan kaldırmaya davet ediyoruz.”

Basın açıklamasının tam metni için