Türkiye’de halk sağlığı alanında önemli bir yeri olan, 1983-1990 dönemi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Nusret Fişek anısına 1991’den bu yana “hizmet” ve “araştırma” alanlarında dönüşümlü verdiğimiz “Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülleri” için başvuru süreci başladı.

2021 yılında verilecek olan “Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü” için başvurular ve jüri değerlendirme süreci Nusret Fişek Halk Sağlığı Ödülü Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

Yönerge için tıklayın.