Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 14 Aralık 2022 günü “Sağlık Politikaları, Cinsellik ve Üreme Sağlığı Hizmetlerini Nasıl Etkiliyor?” başlıklı bir panel düzenledi. Panel, TTB’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan Günay, cinsel sağlığın ve üreme sağlığı haklarının insan haklarının önemli bir parçası olduğunu söyleyerek söze başladı. Türkiye’de cinsel sağlığın üreme sağlığı hizmetlerini nasıl değiştirdiğini 1923-1960, 1960-1980 ve 1980-2000 olmak üzere üç dönemde ayrıntılı bir biçimde aktaran Günay, sunumunun son bölümünde bu tarihsel süreçteki düzenlemelerin sonuçlarını inceledi.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı Akademi üyesi Doç. Dr. Aslı Davas; 10’uncu ve 11’inci Kalkınma Planları başta olmak üzere iktidarın söylem değişimine örneklerle dikkat çekti. Davas, “Temel olarak kadınlarla ilgili bir dert var. ‘Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, fıtrata terstir’ ile başlayan bir dert bu” vurgusunu yaptı. Sosyalizasyon politikasından neoliberal Sağlıkta Dönüşüm Programı’na geçişin yarattığı tahribatın cinsellik ve üreme sağlığına olumsuz etkilerini de irdeleyen Davas, doğum kontrol yöntemlerine ilişkin veriler sundu, kadınların doğum kontrol yöntemlerine erişimindeki sorunları ifade etti. Davas, sunumunu yapılması gerekenleri sıralayarak bitirdi.

Etkinlik, soru-yanıt bölümü ile son buldu.