Türk Tabipleri Birliği (TTB), işyeri hekimlerinin tüm dünyada yayılmaya devam eden COVID-19 pandemisi ile mücadele kapsamında işyerlerinde yapılması gerekenleri kontrol edebilmeleri amacıyla bir rehber hazırladı.

Rehberde, toplum sağlığının korunması ve işyerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli olacakları bir ortamda işlerini devam ettirebilmeleri temel prensipleri doğrultusunda, işyeri hekimlerinin işyerlerinde uygulayabilecekleri COVID-19 pandemisi ile mücadele yöntemlerine yer veriliyor.

Rehber için tıklayınız.