Bir itirafçının yalanları bahane edilerek 23 Kasım 2020’de tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve 2014-2018 dönemi Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılması talebiyle bir basın toplantısı düzenlendi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından 22 Aralık 2020, Salı günü gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Çiğdem Arslan, İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, İTO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Osman Öztürk, Dr. Güray Kılıç, TTB Yüksek Onur Kurulu üyeleri Prof. Dr. Taner Gören, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Irmak Bircan ve İTO Denetleme Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan, Toplum ve Hekim Dergisi Editörü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu katıldı.

Basın toplantısı Dr. Şeyhmus Gökalp’in yaşam öyküsünü paylaşan Dr. Osman Öztürk’ün konuşmasıyla açıldı.

Ardından konuşma yapan Dr. Şebnem Korur Fincancı şunları söyledi: “Türkiye’de uzun zamandır yargıya dair ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Özellikle de yargılamalarda somut deliller yerine yalancı tanıklıklara dayalı ifadeler devreye giriyor. Dr. Şeyhmus Gökalp de bir yalancı tanığın ortaya koyduğu ifadelerle, somut delillerle aksi kanıtlanmış olmasına rağmen, şu anda cezaevinde. Ne yazık ki Dr. Selçuk Mızraklı da aynı süreç işletilerek tutuklanmıştı. Adil yargılama ilkelerinin ihlaline karşı, insan hakkı ihlallerine karşı meslektaşlarımızın yanındayız”

Dr. Taner Gören ise konuşmasında şunları dile getirdi: “Dr. Şeyhmus Gökalp’le 2016-2018 döneminde TTB Merkez Konseyi’nde birlikte çalıştım. Kendisini uzun yıllardan beri tanıyorum. Nasıl bir insan, nasıl bir hekim olduğunu yakından gözlemleme imkanım oldu. O dönemde, 11 Merkez Konseyi üyesi olarak ‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’ açıklaması sebebiyle gözaltına alınmıştık. Daha sonra yargılandık ve 20’şer ay hapis cezası verildi bizlere. Biz tüm insanlık için, sağlık açısından zararlı olabilecek her türlü duruma karşı mücadele yürütmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Dr. Şeyhmus Gökalp’e karşı somut bir kanıt yok, biz kendisinin suçsuz olduğunu biliyoruz. Evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde tutuklu yargılanmasını kabul etmiyoruz. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz.”

Basın toplantısında son konuşmayı yapan Dr. Pınar Saip, “Biliyorsunuz sivil toplum kuruluşlarına kayyum atamanın önünü açan bir tasarı şu an Meclis’te. Daha önceki süreçte barolar parçalandı, ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklaması için TTB’ye davalar açıldı, cezalar verildi. Dr. Şeyhmus Gökalp’in tutuklanması da bu süreçten bağımsız değil. Yeri, adresi belli bir hekimin, bir yalancı şahidin sözleriyle tutuklanmasını kınıyoruz.” dedi ve basın metnini kamuoyuyla paylaştı.

Basın açıklamasının tamamı şöyle:

Hepimiz Kefiliz Suçsuzluğuna
DR. SEYHMUS GÖKALP SERBEST BIRAKILSIN


Dr. Şeyhmus Gökalp 2002 Fırat Tıp Fakültesi mezunudur. Diyarbakır’da işyeri hekimi olarak çalışmaktadır.

Dr. Şeyhmus Gökalp 2014-2018 yılları arasında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeliği yapmış, geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştirilen 72. Büyük Kongrede TTB Yüksek Onur Kurulu’na seçilmiştir.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, 20 Kasım 2020 tarihinde evi basılarak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hayatlarında hiç tanışmadıkları, hiç karşılaşmadıkları bir itirafçının ifadeleri olarak gösterildi.

Bu itirafçı 2016 yılında teslim olduğu tarihte çok sayıda kişi hakkında ifade vermişti ve Dr. Şeyhmus Gökalp’in ismi bu ifadelerde yer almıyordu. Nasıl oldu bilinmez; bundan üç yıl sonra, 26 Mart 2019'da aklına gelen yeni itiraflarında başka birçok hekim hakkında olduğu gibi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında da ifadede bulunmuştu. Ancak iki buçuk yıl boyunca Dr. Şeyhmus Gökalp ifadeye dahi çağırılmamıştı.

Bu gerçekler ortadayken Dr. Şeyhmus Gökalp 23 Kasım 2020 günü çıkarıldığı mahkeme tarafından somut hiçbir delile dayalı olmadan tutuklandı. Dr. Şeyhmus Gökalp otuz dört gündür özgürlüğünden mahrum, otuz gündür Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu.

Dr. Şeyhmus Gökalp arkadaşımızdır, dostumuzdur, meslektaşımızdır.

Hepimiz tanığıyız Dr. Şeyhmus Gökalp'in iyi hekimlik değerlerinin savunucusu olduğunun.

Tanıyan, tanışan herkes bilir Dr. Şeyhmus Gökalp'in iyiliğini, doğruluğunu, dürüstlüğünü.

Hepimiz eminiz hiç bir itirafçının hiç bir iftirasının Dr. Şeyhmus Gökalp'in beyaz önlüğünü kirletemeyeceğine.

Herkes biliyor Dr. Şeyhmus Gökalp'in haksız, hukuksuz bir şekilde işinden, eşinden, çocuklarından, dostlarından, özgürlüğünden yoksun bırakıldığını.

Hukuk işlesin; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

“Aslolan tutuksuz yargılamadır” ilkesi uygulansın; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

Vicdan ve hakkaniyet esas alınsın; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

İftiracı gizli tanıkların değil, hekimlerin sözüne inanılsın; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

Salgında akla ve bilime, yargılamada somut kanıtlara bakılsın; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

Hepimiz kefiliz Dr. Şeyhmus Gökalp'in suçsuzluğuna!

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULUİlgili İçerikler

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti

TTB, Karar Duruşması Öncesi Diyarbakır’dan Çağrı Yaptı: Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz!

TTB, Karar Duruşması Öncesi Diyarbakır’dan Çağrı Yaptı: Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz!

TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adalet!

TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adalet!

DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanına ve Bakanlara Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’e Yönelik Suçlamalar Hemen Düşürülmelidir!

DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanına ve Bakanlara Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’e Yönelik Suçlamalar Hemen Düşürülmelidir!

Dr. Aysel Ülker’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

Dr. Aysel Ülker’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

TTB’den Adalet Bakanlığı’na Dr. Şeyhmus Gökalp Davası İçin Yazı: Adil Yargılanma Hakkının İhlali Sonlandırılsın

TTB’den Adalet Bakanlığı’na Dr. Şeyhmus Gökalp Davası İçin Yazı: Adil Yargılanma Hakkının İhlali Sonlandırılsın

Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz

Dr. Şeyhmus Gökalp Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlamanın Sonlandırılmasını Talep Ediyoruz

TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı

TTB ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan “Dr. Şeyhmus Gökalp İçin Adil Yargılama” Çağrısı

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Tahliye Edildi

İyi Hekimlik Kazandı, Dr. Şeyhmus Gökalp Tahliye Edildi

Dr. Şeyhmus Gökalp Davasına Diyarbakır’dan Çağrı: “Eminiz, Yarın Sevgili Meslektaşımızı Alacağız”

Dr. Şeyhmus Gökalp Davasına Diyarbakır’dan Çağrı: “Eminiz, Yarın Sevgili Meslektaşımızı Alacağız”

Herkes için Adalet, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’e Özgürlük!

Herkes için Adalet, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’e Özgürlük!

Dünya Hekimleri TTB ve Dr. Şeyhmus Gökalp ile Dayanışma İçerisinde

Dünya Hekimleri TTB ve Dr. Şeyhmus Gökalp ile Dayanışma İçerisinde

Tekirdağ Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Adil Yargılanma Hakkı Üzerinden Serbest Bırakılmalıdır

Tekirdağ Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Adil Yargılanma Hakkı Üzerinden Serbest Bırakılmalıdır

“TTB, Hekimlik, Adil Yargılanma Hakkı” Paneli: Dr. Şeyhmus Gökalp’i Savunmak, İyi Hekimliği ve Adaleti Savunmaktır

“TTB, Hekimlik, Adil Yargılanma Hakkı” Paneli: Dr. Şeyhmus Gökalp’i Savunmak, İyi Hekimliği ve Adaleti Savunmaktır

Şırnak Tabip Odası ve SES Şırnak Şubesi: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

Şırnak Tabip Odası ve SES Şırnak Şubesi: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

Manisa Tabip Odası: Hukuk, Vicdan ve Hakkaniyet Esas Alınmalı; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır

Manisa Tabip Odası: Hukuk, Vicdan ve Hakkaniyet Esas Alınmalı; Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır

TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu’ndan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu’ndan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali İhsan Ökten’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Ali İhsan Ökten’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

Muğla Tabip Odası: Tutuklama TTB’yi Yıpratmaya Yönelik Bir Çabadır, Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır

Muğla Tabip Odası: Tutuklama TTB’yi Yıpratmaya Yönelik Bir Çabadır, Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır

Gaziantep-Kilis Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Adil Yargılanma İsteği Anayasal Bir Haktır

Gaziantep-Kilis Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Adil Yargılanma İsteği Anayasal Bir Haktır

Hatay Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Haksız Tutukluluğu Sonlandırılmalıdır

Hatay Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Haksız Tutukluluğu Sonlandırılmalıdır

Çanakkale Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Arkasındayız

Çanakkale Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Arkasındayız

Adana Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

Adana Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

Edirne Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır

Edirne Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ö. Özkan Özdemir’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Ö. Özkan Özdemir’den Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Berna Arda’dan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Berna Arda’dan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Sermet Koç’tan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

TTB Yüksek Onur Kurulu eski üyesi Dr. Sermet Koç’tan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Mektup

Mersin Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

Mersin Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

Bursa Tabip Odası: Hayali İfadelerle Tutuklu Bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır!

Bursa Tabip Odası: Hayali İfadelerle Tutuklu Bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır!

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası: Şeyhmus Gökalp Derhal Serbest Bırakılsın

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası: Şeyhmus Gökalp Derhal Serbest Bırakılsın

Antalya Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır!

Antalya Tabip Odası: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılmalıdır!

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp derhal serbest bırakılsın!

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp derhal serbest bırakılsın!

Tutuklu Bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Dayanışma Kartı Gönderildi

Tutuklu Bulunan Dr. Şeyhmus Gökalp’e Dayanışma Kartı Gönderildi

Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Tutuksuz Yargılansın

Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Tutuksuz Yargılansın

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi’nden Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlemevi’nden Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

IRCT’den Sağlık Bakanlığı’na Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp Hemen Serbest Bırakılsın

IRCT’den Sağlık Bakanlığı’na Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp Hemen Serbest Bırakılsın

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

DİSK-KESK-TMMOB-TTB: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanlığı’na Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Hemen Serbest Bırakılması Çağrısı Yapıyoruz

DTB ve AHDK’den Cumhurbaşkanlığı’na Mektup: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Hemen Serbest Bırakılması Çağrısı Yapıyoruz

TTB ve SES’ten Ortak Açıklama: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

TTB ve SES’ten Ortak Açıklama: Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın

TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İtibarsızlaştırılamaz!

TTB Yüksek Onur Kurulu: Dr. Şeyhmus Gökalp İtibarsızlaştırılamaz!

Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklandı: İyi hekimlik değerlerini savunmak suç değildir!

Dr. Şeyhmus Gökalp tutuklandı: İyi hekimlik değerlerini savunmak suç değildir!

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Serbest Bırakılsın!

Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Bir An Önce Serbest Bırakılsın

Yüksek Onur Kurulu Üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp Bir An Önce Serbest Bırakılsın