10 Ekim Katliamı sonrasında TTB, DİSK, KESK ve TMMOB’un yaptığı etkinliklere yönelik adli ve idari soruşturma furyası devam ediyor. KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp ve Diyarbakır Tabip Odası’ndan Dr. Sinan Gülşen’in katılımıyla, aralarında Mardin Tabip Odası Başkanı Dr. Kamuran Yıldırım’ın da olduğu 8 kamu çalışanı hakkında başlatılan soruşturmayı protesto etmek üzere Mardin’de 4 Şubat 2016 günü basın toplantısı düzenlendi. 

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp burada şu konuşmayı yaptı:

“Biz emek meslek odaları, birlikleri ve sendikalar olarak en temel özelliğimiz demokratik yapılar oluşumuzdur. 

Ülkemizin ve devletimizin en yüksek düzeyde demokrasiye kavuşabilmesini ve hukukla donatılmasını sağlamak ve bir bütün bunların yaşama yedirilmesini savunmak, hem üyelerimize hem toplumumuza hem de kurulduğumuz ve dayandığımız yasalara karşı ödevlerimiz ve sorumluluklarımız arasında yer alır. 

Bu sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla demokrasi çizgisinden ve hukuk devleti olmak için yalpalamaları ve sapmaları gördüğümüzde bunu gündemimize alırız. Bunları dile getirir ve üretimden gelen gücümüzle eleştiririz. Yani daha doğru olana davet ederiz. 

Tüm bu yaptıklarımızla yasama, yürütme ve yargımıza katkıda bulunduğumuza inanırız. 

10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da “Emek, Demokrasi ve Barış” Mitingi’nde 100’ün üzerinde üyemiz katledildi. 400’ün üzerinde üyemiz ise yaralandığı bir vahşetin sonrasında, bizler üyelerimizin yasını tutarken, yüreklerimiz acıyla doluyken, öfkeliyken yaptığımız etkinlik ve eylemlerle hükümet yetkililerine verdiğimiz mesajlara, eleştirilere tahammülsüzlük gösterildi. Üyelerimiz, oda başkanlarımız, aktivistlerimiz daha merkez konsey üyelerimiz hakkında “Hükümete ve Cumhurbaşkanına hakaret”  iddialarıyla  “görevden alıkonma”, “memuriyetten men”e kadar adli ve idari kovuşturmalara tabi tutulduk. 

Açıktır ki tüm bunlar, sivil toplumu, emek meslek örgütleri bu uygulamalarla baskılanıyor ve zayıflatılmak isteniyor. Bu baskılar gelişmiş demokratik ölçülerle bağdaşmamaktadır. Unutmamak gerekir ki emek meslek odaları, birlikleri, sendikaları güçlü olan ülkelerin demokrasisi de güçlü ve gelişkin olur. 

Yetkili makamlardan bu yanlıştan bir an evvel geri dönülmesini ve açılan soruşturmaların bitirilmesini ve baskılara son verilmesini talep ediyoruz. 

Eleştiri demokrasiye hizmet eder, eleştiriye tahammül göstermek ise demokratlığın en temel göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi TTB MK adına saygıyla selamlıyorum.” 

Açıklamanın ardından Dr. Şeyhmus Gökalp, Dr. Sinan Gülşen ve Mardin Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Erdoğan Erol’dan oluşan heyet Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve Özel Mardin Park Hastanesi’ndeki hekimleri ziyaret etti.

 İlgili İçerikler

Ankara Garı önüne anıt yaptırılması kararı hayata geçiriliyor

Ankara Garı önüne anıt yaptırılması kararı hayata geçiriliyor

“Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz!

“Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz!

TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı

TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı

TTB’ye yurt içinde büyük destek

TTB’ye yurt içinde büyük destek

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da

Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi

Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi

TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz

TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz

10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız!

10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız!

10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz'a ertelendi

10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz'a ertelendi

10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu

10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu

10 Ekim Davası'nın ikinci duruşması 6-10 Şubat'ta yapılacak

10 Ekim Davası'nın ikinci duruşması 6-10 Şubat'ta yapılacak

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan 10 Ekim açıklaması

Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan 10 Ekim açıklaması

Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri?

Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri?

10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ

10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ

Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

10 Ekim'i unutmayacağız!

10 Ekim'i unutmayacağız!

Ankara Katliamı'nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım'a destek

Ankara Katliamı'nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım'a destek

CHP Heyeti TTB'yi Ziyaret Etti

CHP Heyeti TTB'yi Ziyaret Etti

10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz

10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz

10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır!

10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır!

'Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları' paneli

'Neoliberal Politikaların Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları' paneli

10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana'da 'Barış Anıtı'

10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana'da 'Barış Anıtı'

Psikososyal Dayanışma Ağı'dan açıklama

Psikososyal Dayanışma Ağı'dan açıklama

10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti

10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması

Ankara Katliamı'nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi

Ankara Katliamı'nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

Mardin'de 10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı

Mardin'de 10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı

TTB'den 10 Ekim raporu

TTB'den 10 Ekim raporu

Ankara Katliamı'nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı

Ankara Katliamı'nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu

Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor

Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor

Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı

Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı

Ankara Katliamı'nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi

Ankara Katliamı'nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi

Malatya'da Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

Malatya'da Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

Ankara Katliamı 91. gününde?

Ankara Katliamı 91. gününde?