Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, bir tanesi klinik çalışma aşamasına ulaşmış 8 aşı araştırmasının TÜBİTAK tarafından kamusal olarak desteklendiğinin basına yansımasının ardından, Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha yazı göndererek, Türkiye’de yürütülen COVID-19 aşı araştırmaları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çağırdı. TTB Merkez Konseyi ayrıca, aşı çalışmalarının bilimsel faaliyetlere katkısı olmayan bürokratik süreçlerin gereksiz engelleriyle sekteye uğratılmamasını istedi.

TTB Merkez Konseyi, Dünya Sağlık Örgütü’nün 31 Temmuz 2020 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla dünya genelinde 26 adet klinik, 10 tanesi de ülkemizde olmak üzere, 139’u da klinik öncesi çalışma aşamasında olan toplam 165 aşı araştırmasının devam etmekte olduğu duyurmasının ardından da Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek, Türkiye’de yürütülen aşı çalışmaları konusunda resmi açıklama yapılmasını istemişti.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.

İlgili haber için tıklayınız.