Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın hukuksuz bir şekilde tutuklanmasının birinci ayında Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri Etkinliği Bileşenleri, Korur Fincancı’nın bir an önce serbest bırakılması, TTB ve tabip odalarına yönelik baskıların sonlandırılması için 26 Kasım 2022’de bir basın açıklaması yaptı. 

Açıklama, bu yıl 25-27 Kasım 2022 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenen “İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri-2” başlıklı sempozyumun arasında yapılırken öncesinde TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Adalet Çıbık söz aldı. Çıbık konuşmasında, TTB’nin yıllardır sürdürdüğü mücadelenin toplumun tüm kesimlerine umut olduğunu belirtti. Korur Fincancı’nın tutukluluğunun sonlandırılması gerektiğinin altını çizen Çıbık, “TTB’nin değerlerinin vücut bulmuş halidir Şebnem Korur Fincancı. Hekimlik duruşu, iyi hekimlik değerlerine bağlılığı; insan haklarındaki, kadın hareketindeki, çevre hareketindeki mücadelesi ile korkulan bir kadındır Şebnem Korur Fincancı. 70 yıldır hedefte olan TTB’nin başkanıdır Şebnem Korur Fincancı. Başkanımız Şebnem Korur Fincancı’ya ve örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’ne olan saldırılara karşı mücadelemiz, her zaman olduğu gibi emek-meslek örgütleriyle birlikte dayanışarak sürecektir” dedi.

Çıbık’ın ardından Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Elif Turan’ın okuduğu basın açıklaması ise şöyle:

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı Serbest Bırakılsın, TTB ve Tabip Odaları Üzerindeki Baskılara Son Verilsin!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın haksız-hukuksuz tutukluluğunun birinci ayını olan bugün bir kez daha sesleniyoruz; Şebnem hocaya özgürlük, TTB susmadı, susmayacak!

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı katıldığı bir televizyon programında uzmanlık alanına dair bir ön değerlendirmede bulunup, kimyasal silah kullanımıyla ilgili ‘iddianın etkili bir şekilde soruşturulması gerektiği’ sözünün ardından hedef gösterilmiş, iktidar ve yandaş medya tarafından başlatılan linç kampanyası sonrasında hakkında soruşturma açılmış, 26 Ekim 2022 tarihinde hukuka aykırı olarak gözaltına alınmasının ardından 27 Ekim 2022 tarihinde Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmasına karar verilmiştir.

21 Ekim 2022 tarihinde TTB Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış, savcılığa medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek, talep halinde Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceği bildirilmiştir. Buna rağmen adresi belli olan hocamızın hukuka uygun olarak Savcılığa çağrılıp ifadesi alınabilecek iken; çok sayıda kolluk kuvveti ile evi basılarak gözaltına alınması, kriminal unsur üretmek için yalan haberlerle gündem yapılması, gözaltında tutulması ve daha sonra tutuksuz yargılanabilecek iken tam bir aydır haksız-hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden alıkonularak tutuklanması hukuken ve insan hakları açısından kabul edilemez.

Şebnem Korur Fincancı bilim insanı ve insan hakları savunucusu olarak her zaman yaşamın ve yaşatmanın yanında; şiddetin karşısında yer almıştır. Toplumun sağlık hakkı, emek, barış, demokrasi mücadelesini birlikte verdiğimiz, hekimlik değerlerine  birlikte sahip çıktığımız insan hakları mücadelesi veren onurlu bir hekimlik geçmişine sahiptir. Şebnem Korur Fincancı bu ülkenin aydınlık yüzüdür.

İktidar çevrelerinin yargıya müdahale niteliğindeki açıklamaların ardından gelen tutuklama kararı, bu çevrelerin uzun zamandır TTB’ye ve tüm emek-meslek örgütlerine yönelik artırdığı baskının ve şiddetin dozunun nasıl bir aşamaya geldiğini göstermektedir.

Şebnem Korur Fincancı şahsında, Pandemi yönetiminde şeffaf ve bilimsel yönteme dayalı veri paylaşımını öneren, toplum sağlığını önceleyen ve gerçek verileri açığa çıkarmaya çalıştığı için defalarca hedef haline getirilen TTB’ye ‘ceza’ verilmek istenmiştir.

Tüm yaşamını bilime, bu ülkede ve dünyada işkencenin önlenmesi ve insan hakları ihlallerinin son bulmasına adayan TTB MK Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya yapılanlar sadece düşünce ve ifade özgürlüğünün ağır bir ihlali değil aynı zamanda insan hakları savunuculuğuna yönelik bir saldırıdır.

Yaşamı boyunca hakikati dile getiren, uluslararası savaş suçlarını, gittiği ülkelerde hapishanelerdeki cinayet ve işkence vakalarını tıbbi değerlendirmelerle açıklığa kavuşturan en yetkin, saygın ve cesur seslerden birinin, Şebnem Korur Fincancı’nın hedef alınması ve tutuklanmasının, şiddet dilinin egemen olduğu bir süreçte ülkedeki eleştirel sesleri susturmaya yönelik genel bir politikanın parçası olduğu açıktır.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın muktedirler tarafından uğradığı siyasi linç sonucu maruz kaldığı hukuksuzluğun yasal bir zeminin olmadığını biliyor, TTB olarak bu uygulamaları kabul etmediğimizi bir kez daha belirtiyoruz.

İktidarın uygulamalarına karşı, emeği, demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla yakından ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya ve TTB'ye sahip çıkarak sürdüreceğiz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı onurumuzdur! Hocamızın da dediği gibi; "aynı umutlu ve eylemci iyimserlikle mücadeleye devam edeceğiz’’

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

İlhan Diken Mezopotamya Halk Sağlığı Günleri-2 Bileşenleri