Kaos GL Derneği tarafından “LGBTİ+ Haklarına Disiplinler Arası Yaklaşımlar Sempozyumu” 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlendi. Ana teması “LGBTİ+ Hakları için Disiplinlerarası Yaklaşımlar” olan sempozyum beş panelden oluştu.  

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimleri Eşgüdüm Kurulu üyesi Dr. Şahika Yüksel, etkinliğin açılış konuşmasında “Hekimler ve LGBTİ+ Uygulama İlkeleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Yüksel, sunumunda LGBTİ+ eşitliğinin sağlanmasına yönelik tıbbi etikte temel ilkeleri aktarırken, bu alanda “TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları”nı ve TTB’nin 73. Büyük Kongresi’nde kabul ettiği “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi”ni hatırlattı. Konuşmasında sağlık alanında LGBTİ+’lara yönelik hizmet için önerilerini sunan Yüksel, hekimlerin insan haklarına saygılı olmasının, muayenelerde kullanılan dil ve tutumun, mesleki eğitimin, hasta mahremiyetine gösterilecek özenin önemine değindi.

Cinsel kimliklerin çeşitlilik gösterdiğini belirten Yüksel, bu çeşitliliğin içinde herhangi bir cinsel kimliğin diğerinden üstün tutulamayacağını vurguladı. Yüksel, LGBTİ+’ların ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldığının altını çizerken Türkiye’nin Avrupa’da kayıtlara geçmiş en çok trans cinayeti görülen ülke olduğunu söyledi.

Yüksel’in konuşmasının ardından LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılıkla nasıl ve hangi yöntemlerle mücadele edileceği tartışılırken konuşmacılar bu konu üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Şahika Yüksel’in sunumu için tıklayınız.

TTB Meslek Etiği Kuralları için tıklayınız.

TTB Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Yönergesi için tıklayınız.

TTB Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi için tıklayınız.