Sol Parti Başkanlar Kurulu üyeleri Gizem Gül Kürekçi, İlknur Başer ve Önder İşleyen 19 Şubat 2021 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti. Görüşmeye TTB Merkez Konseyi üyeleri katıldı.

Son dönemlerde Türkiye’nin ve dünyanın da öncelikli gündemi haline gelen COVID-19 pandemisi ve aşılama çalışmalarında gelinen son durum ele alındığı görüşmede sağlık alanında birlikte yürütülebilecek çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Sol Parti yöneticileri de “Anayasa Tuzağını Toptan Reddedelim” başlıklı hazırladıkları ve demokratik kitle örgütleriyle paylaştıkları mektubu iletti.