Dr. Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından katledilişinin dördüncü yılında, Gaziantep’te çalıştığı ve sonradan kendi adı verilen Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi önünde bir basın açıklaması ve anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe TTB adına Merkez Konseyi üyesi Dr. İsmail Bulca katıldı.

Gaziantep Tabip Odası, Gaziantep Aile Hekimliği Derneği (GAHD), Gaziantep Aile Hekimleri Derneği (GAHADER), Türk Sağlık-Sen, SES Gaziantep Şubesi, Genel Sağlık- İş ve GASED’in oluşturduğu Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi tarafından 18 Nisan 2016 günü düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Gaziantep Tabip Odası Başkanı Dr. Hamza Ağca okudu. Ağca, Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinden bu yana sağlık alanındaki şiddet ortamında iyileşme olmadığına ve hekim katliamlarının sürdüğüne dikkat çekerek, “Sağlık çalışanları birer cam tüp değildir. ‘Düştü, kırıldı’ deyip ayağınızın ucuyla bizleri itip geçemezsiniz. Sizi; şiddeti doğuran, emekçileri ve halkı mağdur eden bu sistemi ortadan kaldırmaya, işkolundaki sağlık emek ve meslek örgütleri olarak birlikte çözüm üretmeye çağırıyoruz. Taleplerimizin yerine getirilmesi için, daha etkili eylemlerle ve kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından, Dr. Ersin Arslan anısına düzenlenen foruma geçildi. TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. İsmail Bulca burada yaptığı konuşmada, TTB ve tabip odalarının 17 Nisan’ı Dr. Ersin Arslan’ın şahsında sağlık alanında yaşanan şiddete karşı bir mücadele günü olarak ele aldığını belirtti. Dört yıl önce Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesinin gerek hekimler ve sağlık çalışanları arasında, gerek kamuoyunda büyük tepkilere neden olduğunu anımsatan Bulca, Hükümetin bu tepkiler karşısında sağlık alanında şiddetin önleneceğine dair sözler verdiğini, TBMM’de Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu kurulduğunu, ancak gelinen noktada şiddetin azalmak bir yana artarak devam ettiğini kaydetti. Bulca, Sağlık Bakanlığı ve yetkililerin Dr. Kamil Furtun’u, Dr. Aynur Dağdemir’i, Dr. Melike Erdem’i koruyamadığını söyledi.

AKP iktidarının oluşturduğu otoriter devlet yapısını tam bir baskı aygıtına dönüştürdüğünü, sadece sağlık alanında değil hayatın bütün alanlarında baskı ve şiddeti yaygınlaştırmakta olduğunu belirten Bulca, akademisyenlerin, gazetecilerin tutuklanıp hapse atıldığını, kadın cinayetlerinin hafifletici nedenler ileri sürülerek adeta teşvik edildiğini, çocuk tacizcilerini koruyabilmek için milletvekilleri ve hükümet yetkililerinin birbiriyle yarıştığını söyledi. Bulca, “Şiddetten beslenen AKP iktidarı bu şiddetin esas failidir. İşte bu nedenle sağlık alanındaki şiddeti önleyemeyeceğini bilsek de yine de uyarıyoruz: Bu şiddeti önleme sorumluluğu sizindir” diye konuştu. İsmail Bulca, sağlık alanındaki şiddetin önlenebilmesi başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının halkla birlikte ortak çaba içerisinde olması gerektiğinin de altını çizdi.