Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 21 Şubat 2021 Pazar günü 14.30-20.00 saatleri arasında çevrimiçi yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konsey üyeleri, TTB’nin kol, kurul, çalışma grubu ve yayın organlarının temsilcileri ile Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu-Düzce, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep-Kilis, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van-Hakkâri tabip odalarının yöneticileri katıldı.

GYK’nin açılış konuşmasını TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. Türkiye’de pandeminin genel durumuna ilişkin bilgi aktarımı yapan Korur Fincancı, tüm katılımcılara teşekkür ederek ve birlikte güzel bir sağlık ortamı dileyerek konuşmasını sona erdirdi.

TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Merkez Konsey’in iki aylık çalışma sonuçlarını sundu. Ardından tabip odalarının yöneticileri ile kol ve kurul temsilcileri söz alıp çalışmalarına dair bilgi verdi.

Tabip odalarının yöneticileri yerellerde yaşanan sıkıntıları ve sağlık çalışanlarının sorunlarını dillendirmenin yanı sıra, illerdeki günlük COVID-19 vaka sayısına ilişkin aktarımlar yaptı. Günlük vaka sayı ortalamalarında 850 ile İstanbul ilk sırada yer alırken; Ankara’da 500-600, Samsun’da 300, İzmir’de 280-300, Mersin’de 240, Kocaeli’de 200, Balıkesir’de 150-200, Hatay’da 120, Urfa’da 75-80, Diyarbakır’da 45, Van’da 30, Edirne’de 20-30, Batman’da 10, Bitlis’te 10, Bolu’da 10 ve Bartın’da 10 ortalama günlük vaka sayısı bilgileri verildi.

Kasım-Aralık aylarında çok ciddi bir artış gösteren vaka ve ölüm sayılarının düştüğünü belirten tabip odalarının yöneticileri, son haftalarda ise mutant virüslerin yaygınlaşması ile birlikte yeniden artış emareleri görüldüğünü, ayrıca test sayısındaki düşüşün de dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Toplantıda 14 Mart Tıp Haftası kapsamında odaların ve Merkez Konsey'in programları paylaşılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda aşağıdaki sorun tespitleri ve yol haritaları çıkarıldı:

1. COVID-19 hastalığı henüz kontrol altına alınamamıştır ve aşı uygulamaları yavaş ilerlemektedir.

2. Eğitim döneminin de başlayacak olmasıyla birlikte  gerekli toplumsal bağışıklık oranı yakalanamamıştır.

3. Okullar gerekli önlemler alınarak açılmalıdır.

4. 11-20 Mart 2021 tarihleri arasında “Türkiye’de Pandeminin Birinci Yılı: Doğa, İnsan ve Geleceğimiz” başlıklı uluslararası bir sempozyum yapılacaktır.

5. 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinin ana teması “Pandemide Kaybettiğimiz Sağlık Emekçilerini Saygı ve Özlemle Anıyoruz Toplumsal Sağlık İçin Demokrasi ve Adalet İstiyoruz” olarak belirlenmiştir. Taleplerimiz ise şöyledir:

  • COVID-19 meslek hastalığıdır, önerdiğimiz yasa tasarısı kabul edilsin.
  • Toplumsal sağlık için güçlü ve etkin birinci basamak sağlık örgütlenmesi sağlansın.
  • Yeni ve etkili “Sağlıkta Şiddet Yasası” ile şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışmak istiyoruz.
  • Ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini, emekliliğimize de yansıyacak temel ücret istiyoruz.
  • Özgür ve bilimsel çalışma ortamı için meslek örgütleri üzerindeki baskılara son verilsin.
  • Liyakatsiz atamalar, tip sözleşme dayatmaları, niteliksiz tıp fakülteleri ve yetersiz tıp eğitimine son verilsin.

6. Tabip odaları 14 Mart Tıp Haftası’nda çakışma olmaması için etkinliklerde planlama yapacaklardır.