Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Danışma Kurulu toplantısı 7 Aralık 2022 günü çevrimiçi olarak yapıldı.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyesi Dr. Alican Bahadır, TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu II. Başkanı Dr. Orhan Odabaşı, TTB HUV Yürütme Kurulu Koordinatörü Dr. Raif Kaya ile tabip odalarının, uzmanlık derneklerinin, özel sağlık sigortası şirketlerinin, özel hastanelerin, Türkiye Sigortalar Birliği’nin, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2023 TTB HUV katsayısına ilişkin görüşler ve öneriler değerlendirildi.