Türkiye’deki hapishanelerde yaşanan tecrit uygulamalarına karşı 7 ülkeden 36 hukukçu, akademisyen ve gazeteciden oluşan Tecride Karşı Uluslararası Delegasyon; Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’daki ziyaretleri kapsamında 25 Ocak 2023 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

Ziyarete TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve TTB Hukuk Bürosu avukatları yüz yüze, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ise çevrimiçi olarak katıldı.

Türkiye’deki hapishane koşullarının ve tecrit uygulamalarının konuşulduğu görüşmede özellikle yüksek güvenlikli hapishanelerdeki mahpusların uyaran eksikliklerine bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunları ve kelepçeli muayene gibi hak ihlalleri ele alındı. TTB heyeti, mahpusların mektuplarında dile getirdiği şikayetleri iletirken; uluslararası sözleşmelerin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasındaki eksikliklerin mevcut sorunları daha da büyüttüğüne dikkat çekildi. TTB heyeti İnsan Hakları Kolu başta olmak üzere ilgili kurullarınca yürüttüğü çalışmaları, raporları ve yazışmaları aktarırken; Dr. Şebnem Korur Fincancı da 2,5 aylık mahpusluk süreci boyunca yaşadığı deneyimlerden söz etti.