KESK’e bağlık Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından düzenlenen “Neoliberal Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Sistemine Yansımaları” konulu panel, 11 Mayıs 2016 günü Petrol İş Ankara Şubesi’nde gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan panele moderatör olarak katıldı.

Ankara Eczacı Odası, Ankara Dişhekimleri odası, SES, Emekli Sen, Genel iş ile Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası’nın (ESM) katkılarıyla düzenlenen panele Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Avukat Murat Özveri, İşyeri Hekimi Dr. Ercan Yavuz ve Sosyal-İş Eğitim Uzmanı Onur Bakır konuşmacı olarak katıldılar.

Dr. Bayazıt İlhan, panelin başında yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin son derece sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirterek, “Can güvenliğinin olmadığı bir yerde sosyal güvenliğin geleceğini konuşmak anlamlı gelmeyebilir ama öyle değil tabi. Emek, demokrasi, barış mücadelesi devam diyor, durmadan haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

1990’ların sonu, 2000’lerin başında ilgili kurumların buna benzer panelleri oldukça sık yaptığını hatırlatan İlhan, “Tespitlerimizde bir sorun yok ama 10 Ekim saldırısını düşündüğümüz zaman, Türkiye tarihinin en büyük katliamını düşündüğümüz zaman, bu başlıklara yönelik yürütülen mücadelenin bedelinin ağır olduğunu açık bir şekilde görüyoruz. Yine de emeğin haklarından, demokrasi talebinden, barış talebinden vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

Sağlık alanından örnek veren İlhan, zamanında işçilerin paralarıyla kurulan SSK hastanelerinin, Sağlık Bakanlığı’na devrediliyor gibi gösterilerek zaman içinde özelleştirileceğini söylediklerini hatırlattı. İlhan, şimdi Cumhurbaşkanı’nın “hayalim” diyerek ısrarla sözünü ettiği Şehir Hastaneleri Projelerinin tam da bu tespite denk düştüğünü, kamu hastanelerinin tasfiyesinin yeni bir evresini oluşturduğunu söyledi. Mevcut devlet hastanelerinin kapatılarak, bu hastanelerin olanaklarının şehir hastanelerine aktarılmasının, mevcut hastane arazilerinin ticari alanlara dönüştürülmesinin planlandığını belirten İlhan, bu projelerin Kamu-Özel Ortaklığı denilen modelle yapıldığını vurguladı. Bu modelle devletin kendi arazisinde kiracı durumuna düştüğünü ve ciddi kamu zararı oluştuğunu anlatan İlhan, sağlık ve sosyal güvenliğin özelleştirmelerin en çok yaşandığı alanlar arasında olduğunu da sözlerine ekledi.

Dr. Bayazıt İlhan’ın konuşmasının ardından panele geçildi.  Avukat Murat Özveri, “Sosyal Güvenlik Sisteminin Tarihsel Dönüşümü ve Sosyal Güvenlik Hakkı” başlıklı bir sunum yaptı. Dr. Ercan Yavuz “Türkiye’de Sağlık Alanında Yapısal Değişikler ve Neoliberal Ekonomi İle İlişkisi”ni ele alırken, Onur Bakır da, “Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Piyasalaştırılması Sürecinin Temel Dinamikleri”ni, emeklilik ve sağlık hakkı başta olmak üzere Türkiye’de sosyal güvenliğin piyasalaştırılmasının somut örnekleri ve emekçi sınıflar üzerindeki mevcut ve olası etkileri üzerinden değerlendirdi.

Panelin ardından, Genel-İş Sendikası Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Güleryüz, Emekli-Sen Genel Başkanı Veysi Baysülen, SES Eğitim Uzmanı Cahide Sarı, Ankara Dişhekimleri Odası Üyesi Neslihan Sevim, BES Merkez Yönetim Kurulu üyesi Şenol Köksal ve SGK Müfettişi Avukat Tansel Güven’in katılımıyla forum gerçekleştirildi. İlgili İçerikler

Ankara Garı önüne anıt yaptırılması kararı hayata geçiriliyor

Ankara Garı önüne anıt yaptırılması kararı hayata geçiriliyor

“Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz!

“Emek - Barış ve Demokrasi” Mitingi’ne Güle Oynaya Gelen 103 İnsanın Parçalanmış Bedenleri Arasında Adalet Arıyoruz!

TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı

TTB- DİSK-KESK-TMMOB ve 10 Ekim-Der’den, 10 Ekim Ankara Katliamı Davası’na Çağrı

TTB’ye yurt içinde büyük destek

TTB’ye yurt içinde büyük destek

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da gerçekleştirildi

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da

10 Ekim Katliamı Davası’nın 6. tur duruşması 22-23 Kasım’da

Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi

Ayvalık’ta “10 Ekim Katliamı Öncesi ve Sonrası” paneli gerçekleştirildi

TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz

TTB, DİSK, KESK, TMMOB: OHAL değil, özgürlük ve demokrasi istiyoruz

10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız!

10 Ekim’i unutmayacağız, unutturmayacağız!

10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz'a ertelendi

10 Ekim katliamı davası 10-11 Temmuz'a ertelendi

10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu

10 Ekim davasında Mahkeme, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu

10 Ekim Davası'nın ikinci duruşması 6-10 Şubat'ta yapılacak

10 Ekim Davası'nın ikinci duruşması 6-10 Şubat'ta yapılacak

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan 10 Ekim açıklaması

Psikososyal Dayanışma Ağı'ndan 10 Ekim açıklaması

Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri?

Soruyoruz: Bu Kötücüllük ?KİM?in Eseri?

10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ

10 EKİM'DE TREN GARI ÖNÜNDE OLACAĞIZ VE KAYBETTİKLERİMİZİ ANACAĞIZ

Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

Emek, Barış ve Demokrasi İnadımızdan Vazgeçmeyeceğiz!

10 Ekim'i unutmayacağız!

10 Ekim'i unutmayacağız!

Ankara Katliamı'nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım'a destek

Ankara Katliamı'nı protesto etkinliğine katıldığı için aile hekimliği sözleşmesi feshedilen Dr. Kamiran Yıldırım'a destek

CHP Heyeti TTB'yi Ziyaret Etti

CHP Heyeti TTB'yi Ziyaret Etti

10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz

10 Ekim Katliamında Yitirdiklerimizin Anısına Yapılan Saldırıyı Lanetliyoruz

10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır!

10 Ekim Ankara Katliamı iddianamesi yeniden hazırlanmalıdır!

10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana'da 'Barış Anıtı'

10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler anısına Adana'da 'Barış Anıtı'

Psikososyal Dayanışma Ağı'dan açıklama

Psikososyal Dayanışma Ağı'dan açıklama

10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti

10 Ekim katliamının üzerinden 7 ay geçti

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB: 1 Mayıs'ta Bakırköy'de buluşuyoruz

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'dan 1 Mayıs açıklaması

Ankara Katliamı'nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi

Ankara Katliamı'nın 6. ayında anma etkinlikleri düzenlendi

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

TTB Genel Yönetim Kurulu toplandı

Mardin'de 10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı

Mardin'de 10 Ekim Ankara Katliamı'nı protesto eden kamu çalışanlarının yargılandığı dava başladı

TTB'den 10 Ekim raporu

TTB'den 10 Ekim raporu

Ankara Katliamı'nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı

Ankara Katliamı'nın 5. ayında Gar önünde anma yapıldı

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği kuruldu

Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor

Suruç katliamını protesto edenler yargılanıyor

Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı

Ankara Psikososyal Dayanışma Ağından Çağrı

Ankara Katliamı'nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi

Ankara Katliamı'nın dördüncü ayında Gar önünde anma gerçekleştirildi

Mardin'de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki

Mardin'de kamu çalışanları hakkında başlatılan soruşturmalara tepki

Malatya'da Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

Malatya'da Ankara Katliamı'nda yaşamını yitirenler anıldı

Ankara Katliamı 91. gününde?

Ankara Katliamı 91. gününde?