Sağlık meslek örgütleri, yıllardır mücadelesini yürüttükleri yıpranma payı hakkı ile ilgili olarak, 3 Ağustos tarihli Torba Yasa’da yer alan düzenlemenin yetersiz olduğunu ve beklentilerini karşılamadığını açıkladı. Açıklamada, “Yasanın bu haliyle yürürlüğe girmesini kabul etmiyoruz. Yapımı sürecinde bizlere fikrimizi sormadınız, ancak artık sesimizi duymak zorundasınız” denildi.

Sağlık meslek örgütleri tarafından düzenlenen yıpranma payı hakkı ile ilgili ortak basın toplantısı, 20 Eylül 2018 günü Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Basın toplantısına Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör, Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Genel Başkanı Dr. A.R. İlker Cebeci, TDB Genel Sekreteri Dt. Neslihan Sevim, SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Türk Psikologlar Derneği Başkan Yardımcısı İlkiz Altınoğlu Dikmeer katıldılar. Ortak açıklamayı Gönül Erden okudu.

Erden, yasayı bu haliyle kabul etmeyeceklerini vurgulayarak; sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçilerin dâhil edildiği, geçmiş çalışma yıllarını kapsayan, fiili çalışma süresi şartını kaldıran yeni bir yasal düzenleme istediklerini ve bu taleplerin karşılanması için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Erden, bu amaçla bugünden itibaren imza kampanyası başlatacaklarını, kampanyanın Ekim ayı sonuna kadar sürdürüleceğini, bu süreçte yerelde de çeşitli toplantılar, söyleşiler, etkinlikler gerçekleştirileceğini ve kampanyanın sonunda toplanan imzaların TBMM Başkanlığı’na teslim edileceğini bildirdi.

Ortak açıklama için tıklayınız.