Her güne yeni bir sağlıkta şiddet olayı ile uyanıyor, her gün ne yazık ki yeni bir sağlıkta şiddete maruz kalıyoruz. Önlemlerin alınmaması, kapsamlı bir yasa çıkarılmaması, mevcut olanın dahi etkin uygulanmaması, ekranlarda hedef gösterilmemiz bir gün önceki sağlıkta şiddete yetersiz kalırken bir sonraki gün yeni şiddetleri doğmasına sebep oluyor.

Önceki gün Şırnak’ta hekim arkadaşımızın hastasına önerdiği tıbbi yaklaşıma “serum istiyorum” diyerek şiddette bulunan hasta yakını; bugün Ankara’da raporsuz ilaç vermek istemeyen hekim arkadaşımıza şiddet uygulayan hasta…

Şırnak Tabip Odamız ve Ankara Tabip Odamız meslektaşlarımız ile sürekli iletişimde olmuştur ve gerekli hukuki süreç yürütülmektedir. Dün Şırnak’ta şiddetin yaşandığı hastanede Şırnak Tabip Odası tarafından basın açıklaması yapılmıştır. Ankara’da ise yarın Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde basın açıklaması yapılacaktır.

Ocak ayında Adalet Bakanlığı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na Sağlık Çalışanlarına Yönelik Suçlarda Mevzuatın Uygulanmasına yönelik yaptığımız başvuruyu bir kere daha anımsatıyoruz. 10 acil talebimiz içerinde yer alan, 2011’de hazırladığımız “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı”nın eksiksiz kabul edilmesi ve etkin uygulanması çağrımızı bir kez daha vurguluyoruz. 10 acil talebimiz başta olmak üzere emeğimiz, sağlığımız ve geleceğimiz için gerekli adımlar atılmazsa 14-15 Mart’ta Büyük G(ö)revdeyiz. Artık sabrımız kalmamıştır.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi