Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 salgın sürecinin Türkiye sağlık ortamının salgın öncesi döneme ait uygulamalarının gözden geçirilmesi gerekliliğini açık şekilde ortaya koyduğunu belirterek, özellikle hekim ücretleri arasındaki adaletsizliğin giderilmesi için yeni düzenleme yapılması gerekliliğine dikkat çekti.

TTB Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdi. Yazıda, COVID-19 salgını nedeniyle Mart, Nisan, Mayıs aylarında performans uygulamasının iptal edilmesinin ve yerine döner sermaye ücretlerinin üst orandan verilmesinin sağlık ortamına ve mesleki dayanışmaya olumlu etkileri olduğuna işaret edildi. Bununla birlikte döner sermaye ödemelerinin aile hekimlerinin ücretlerin yansıtılmamasının doğru olmadığına dikkat çekildi.

Yazıda, “Sağlık Bakanlığı’nca önceki ücretlendirmelerdeki adaletsizlikler giderilecek şekilde performans uygulamasının 2020 yılında iptal edilmesi, döner sermaye ödemelerinin üst orandan verilmesi, 2021 yılı itibariyle de performans uygulamasının kaldırılması, hekimlerin temel maaş ve sabit ödemelerinin arttırılarak ücretlerinin emekliliğe de yansıyacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebimizi iletiyoruz” denildi.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız.