dr.tr alan adı

 www.adinizsoyadiniz.dr.tr

 

[dr.tr] Bilgi Notu|||[dr.tr] Tahsis Kuralları|||Politika, Yöntem ve Kurallar |||Yardım|||Başvuru Formu

 

I- "dr.tr" PROJESİ

dr.tr açılımı doktor.türkiye olan bir alt alan adıdır. Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Türk Tabipleri Birliği'nin işbirliği içinde yürüttüğü proje çerçevesinde 15 Ağustos 2004 tarihinde hizmete sunulmuştur. dr.tr sanal ortamda doktor kimliğinizle sahip olabileceğiniz (www.isimsoyadı.dr.tr) bir sanal adrestir. Bu alt alan adı ile düzenlenecek sanal adresiniz nüfus cüzdanı, meslek kimliği, pasaport gibi sizin sanal kimliğiniz olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nde alt alan adlarının yönetimi Ulaştırma Bakanlığı, DNS (Türkiye Alan Adı Tahsis) Grubu adına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nce yapılmaktadır. ODTÜ Alan Adı Yönetimi 2003 yılının ikinci yarısında Türkiye'deki tüm alan adlarının bundan böyle online başvuruile tahsis edilmesi sistemine geçmiştir. Ancak aşağıda da değinilecek alt alan adlarının bir kısmının tahsisi için belge sunumu gerekmektedir. Doktorluk bir kamu hizmeti olması dr.tr alt alan adı tahsisinde titiz davranmayı ve başvuran kişinin doktor olduğunu ispat eden bir takım belgelerin sunumunu gerektirmektedir. Bu nedenle alt alan adı almak isteyen doktorların yapacakları başvuru iki aşamalıdır. Öncelikle ODTÜ alan adı yönetiminin www.nic.tr  adresine müracaat ederek almak istedikleri dr.tr alt alan adını online rezerv ettirmeleri daha sonra Türk Tabipleri Birliği'nin web sitesinden (www.ttb.org.tr) online bir başvuru yapmaları gerekmektedir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi olup, üyelik bilgileri MERKAP(TTB Merkezi  Kayıt Programı)'da eksiksiz olan hekimlerin başvuruları otomatik olarak değerlendirilir.  Başvuru sırasında tabip odasına üye olan ancak MERKAP'da bilgileri eksik ya da yanlış olanlar bağlı oldukları tabip odasına başvurup gerekli işlemleri yaptıracaklardır. Yapılan düzenleme MERKAP'da görüldüğünde başvuru değerlendirilir.

Türk Tabipleri Birliği'ne üye olmayan doktorlar çalıştıkları ilin bağlı olduğu tabip odasına üye olabilecekleri gibi eğer TTB'ye üye olmak istemiyorlarsa ya da üye olmalarında yasal bir engel varsa TTB tarafından istenen tıp doktoru olduğuna ilişkin belgeleri (mezun olduğu tıp fakültesi diplomasının ve varsa uzmanlık belgesinin noterden onaylı örneği), muhtarlık onaylı nüfus cüzdanı örneğini, ikametgah ve çalışılıyorsa çalışılan kurum ya da kuruluşun belgelerini ve kişisel başvurular için 150.00 TL, hekim ortaklığı başvuruları için 250.00 TL, hastane başvuruları için 500.00 TL tutarı Garanti BBVA IBAN: TR10 0006200001200006297333 nolu Türk Tabipleri Birliği banka hesabına yatırıp dekontunu TTB Merkez Konseyi'ne iletmekle yükümlüdür. Yukarıda belirlenen tutarlar her yıl o yılın aidatı olarak alan adı tahsis süresinin bitiminden önceki 30 gün içerisinde yatırması istenir. Bu koşul yerine getirilmediğinde alan adı kullanıma kapatılır. Belgeler TTB'ye ulaştıktan sonra bilgiler ilgili kurulun incelemesinden sonra başvuru değerlendirmeye alınır.

dr.tr alan adı kullanımı dünyada benzeri olmayan bir ilk uygulamadır. Yaygın kullanımı ve TTB üyelerine dolayısıyla da Türkiye tıp ortamına ve halk sağlığına önemli katkılar sunacağını umuyoruz. Uygalamanın geldiği nokta ve teknik sürecin başarıyla yürütülmesi, sayfa içeriklerinin gözden geçirilmesi ve şikayetlerin çoğalması Türk Tabipleri Birliği ve ODTÜ Alan Adı Yönetimi'nin hemfikirliğinde dr.tr alan adı kullanıcılarından katılım ücreti alınması gerekebilir.

II-ALAN ADI NEDİR?

İnternette bulunan ve aslında sayısal bir adres karşılığı olan web ya da mail sunucusu gibi bir servis bilgisayarına ulaşmak için kullanılan isimlerdir. Teknik olarak bilgisayarların birbiri ile iletişim kurmaları için sayısal adreslere gereksinimleri vardır, ancak IP protokolü ile bu sayısal adresler (örneğin : 144.122.1.101) akılda kalır ve insanlar tarafından bilinir isimlerle ulaşılabilecek şekle dönüşmüştür. İşte bu adreslere ALAN ADI denmektedir. Sanal dünyada (internette) yerini almak isteyen herkesin bu türden bir adresi olması gerekmektedir.

Alan adları .COM, .NET ve .ORG ve benzerleri gibi uzantılarla biterler.

COM - (Commercial) ticari ya da kişisel amaçlı site adlandırmaları için kullanılır.
NET - (Network) daha çok bilgisayar veya internet işi ile uğraşan firmalar için kullanılır.
ORG - organizasyonlar, dernekler, vakıflar için kullanılır.
EDU - eğitim kurumları için kullanılır.
GOV - devlet kurumları için kullanılır.
MIL - askeri kurumlar için kullanılır.

1)Top Level Domain (TLD) - Üst Seviye Alan Nedir?

Üst Seviye Alan, bir alan adının sonuna konmuş bir uzantıdır. Örneğin :www.superonline.com da, "superonline" alan adı, ".com" Üst Seviye Alan'dır.

Üst Seviye Alan iki çeşittir ; global ve ülke kodu.

A)Global Üst Seviye Alan (gTLD) - Global Top Level Domain 
İnternetin genel Üst Seviye Alanlarıdır. Global Üst Seviye Alanları şunlardır: 
.com
.net
.org
.edu
.mil
.gov


B)Ülke kodu Üst Seviye alan (ccTLD) - Country Code Top Level Domain
Her bir ülke tarafından kullanılmak üzere ayrı ayrı kendi ülke kodlarına göre yaratılmışlardır. 
Kimi ülkeler alan adlarında global ve ülke kodu alanlarını birlikte kullanmayı tercih etmişlerdir (.com.tr gibi).
Kimi ülkeler ise sadece ülke kodunu kullanmayı tercih etmişlerdir (Almanya .de , İsviçre .ch gibi).

III- "dr.tr" ALAN ADINI KURALLARINA GÖRE ALDIM SONRA NE YAPMALIYIM ?

ODTÜ ve Türk Tabipleri Birliği aşamasını tamamladıktan sonra, sıra kendinize bir web sitesi yaptırmanıza ya da var olanı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Türk Tabipleri Birliği Kanunu, 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hekimlik Meslek Etiği Kuralları (TTB 47. Genel Kurulunda kabul edilmiştir.) mevzuatına uygun çerçevelendirmeniz gerekmektedir.

Web Sitenizi ister basitçe kendiniz yapabilir, ya da istediğiniz bir firmaya yaptırabilirsiniz. Bu konuda Türk Tabipleri Birliği Bilişim Birimi'nin çok yakında sizlere yardımcı olabileceğinizi duyurmak istiyoruz.

Web Sitenizi birisine yaptırdınız, içini bir şekilde doldurdunuz, şimdi sıra bunu internet'e açarak bütün dünyanın erişimine sunmanız gerekmektedir. Bunun için istediğiniz bir Internet Hizmet Sağlayıcısı ile anlaşıp web sitenizi onların Sunucusuna (Server) koyabilirsiniz. Yıllık olarak bu tür hizmetler 40 milyondan başlayıp, istenilen yer ve yapılacak işlere göre  1 milyara kadar çıkabilmektedir.   Ülkemizde kalitesini kanıtlamış bir çok yerel ve Türkiye ölçeğinde web hosting firması vardır. Burada da size en yakın olanı, en iyi ve en kesintisiz hizmet vereni, iyi bir güvenlik altyapısı olan firmalar daima en önemli tercih nedeniniz olması gerekir.

IV- WEB SAYFASI İSTEMİYORUM AMA YALNIZCA dr.tr UZANTILI E-POSTA İSTİYORUM. BUNUN İÇİN BÜTÜN YUKARIDAKİ İŞLEMLERİ UYGULAYACAK MIYIM ?

Evet, Internet Servis Sağlayıcıları genelde elektronik posta hizmeti de vermektedir. Web erişimi ile en az 5 tane e-posta adresini de ücretsiz olarak size vermektedirler. Ancak isterseniz Web Sitesi yaptırmaz ve web sitesi işini sonraya erteleyebilir, yalnızca e-posta adresi alabilirsiniz.