Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak öncelikle Muğla’da başlayan ve doğanın, bireylerin, toplumun ve geçim araçlarının zarar gördüğü yangınlarda yaralananlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Muğla Orman Yangını Hızlı Değerlendirme Raporu, 24 Haziran 2022 tarihinde yangın alanına giden TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu ve Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Devam eden günlerde sürece dair değerlendirme raporu ve ayrıntılı rapor ayrıca paylaşılacaktır.

Muğla ili Marmaris ilçesi Amazon koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde 21 Haziran akşam saatlerinde üç noktadan başladığı belirtilen yangın; sarp ve dağlık arazide genişleyerek yayılmıştır. Gece görüş helikopterleri olmadığı belirtilen yangında hava müdahalesi sabah başlamış; ekipler rüzgârın etkisiyle hızla yayılan yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etmiştir.

Kriz masasının yangından üç saat sonra ilk etapta Değirmenyanı’ndan Bördübet’e geçen yolda kurulduğu; yangının o bölgeye ilerlemesi üzerine Değirmenyanı’na taşındığı bilgisi paylaşılmıştır. İlçe sağlık müdürlüğü, belediye, jandarma, AFAD, kaymakamlık, telekom, emniyet, Aydem, itfaiye, il tarım ve orman müdürlüğü, Kızılay, UMKE ekiplerinin kriz masasında toplandığı ve yangınla mücadelenin kriz masasından yönetildiği belirtilmiştir. Muğla Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri kriz masasındaki meslektaşlarımızla sürekli iletişim sağlamış; yangın alanını ziyaret ederek sağlık yönünden incelemelerde de bulunmuştur.

Yangına müdahale eden ekiplerde birinci derece yanıklar, duman soluma, göz kuruluğu görülmüştür. Bir orman işçisinde yangına müdahale sırasında tibia fraktürü meydana geldiği belirtilmiştir. İnsan can kaybının yaşanmadığı, doğal yaşamdaki hayvanlarda ciddi sayıda can kaybının olduğu, ağaç kaybının da çok fazla olduğu ifade edilmiştir.

Yangın, ikinci gün Değirmenyanı’na doğru ilerlemiş; yakındaki küçük yerleşim yerleri yaşlı nüfus öncelikli olmak üzere tümüyle tahliye edilmiştir. 115 hanenin boşaltıldığı; yaklaşık 30 hane halkının belediye araçlarıyla otellere kalanlarının ise akrabalarının yanına nakledildiği bilgisi paylaşılmıştır. Geçici barınma alanına ihtiyaç olmadığı ifade edilmiştir. Marmaris üzeri yoğun dumanla kaplanmış; zarar gören herhangi bir ev vs. olmamış; risk altındaki bir ev için gerekli zarar görmeden gerekli müdahaleler yapılabilmiştir. Dumandan etkilenmeyi azaltacak uygun maske temininde sorun yaşandığı gözlenmiştir.

Üçüncü gün Armutalan’a doğru ilerleyen yangın söndürülmüş olarak değerlendirilirken rüzgarın da etkisiyle tekrar yayılmıştır. 4800 hektar ormanlık alanın etkilendiği belirtilen yangına tüm çabalara rağmen 6 gün boyunca müdahaleler devam etmiştir. Yangın alanlarında 688’i Orman Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 2388 personelin çalıştığı belirtilmiştir. 172’si arazöz, 17’si dozer, 39’u iş makinesi olmak üzere toplam 363 aracın kullanıldığı yangında; 20’si helikopter, 14’ü uçak toplam 34 hava aracının da müdahalede bulunduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Sağlık hizmeti sunan kurumlarının zarar görmediği; sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklığın yaşanmadığı belirtilmiştir. Su kesintisi yaşanmadığı; kısmen elektrik ve internet kesintisi yaşandığı paylaşılmıştır. Tıbbi sarf ve diğer malzemelerde sorun yaşanmadığı ancak dumandan etkilenmeyi önleyecek maske temininde sıkıntıyla karşılaşıldığı ifade edilmiştir.

Yangınlardaki sayısal artışın nedeni olarak gösterilen iklim krizi; ulusal ve uluslararası alanda hem bizlerin hem de yetkililerin sorumluluklarını artırmaktadır. Bu bilinç ışığında ekolojik politikalar üretilmesi gerekliliği unutulmadan kaybedilen orman alanlarının ranta kurban edilmeden bilimsel olarak yeniden ağaçlandırılmasının önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi