Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Marmara bölge tabip odaları ile gerçekleştirdiği toplantı, 19 Kasım 2022 tarihinde Bursa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ tabip odaları üye ve yöneticileri ile TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları katıldı.

Toplantıda TTB’ye son dönemde artan saldırılar ve bu saldırılara karşı önümüzdeki dönemin planlanması üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca toplantıda Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı Ek Ödeme Yönetmeliği de tartışılan konular arasındaydı.