Yeşil Sol Parti, Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutuklanması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenleme hazırlığının gündeme gelmesi üzerine dayanışma amacıyla 8 Kasım 2022 günü Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ziyaret etti.

Yeşil Sol Parti Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar ile Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Fatma Koçyiğit, Semra Kıratlı ve Sami Evren’den oluşan heyetle görüşmeye TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Karer Yurtdaş katıldı.

Görüşmede Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın serbest bırakılması ve meslek örgütlerini hedef alan yasal düzenlemeye karşı önümüzdeki dönem yürütülecek mücadele hattı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.