Türk Tabipleri Birliği’nin süreli yayınlarından Toplum ve Hekim Dergisi’nin Kasım-Aralık 2022 sayısı yayımlandı. Dosya editörlüğünü Doç. Dr. Aslı Davas, Dr. Halis Yerlikaya ve Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun yaptığı “Hapishanelerde Sağlık ve Sağlık Hizmetleri-I” başlıklı dosyanın ilk bölümünde altı yazı yer alıyor. Dosyada hapishanelerde sağlık hizmetleri ve buna bağlı olarak mahpusların yaşadığı sorunlar, mahpusların çalıştırılması konuları inceleniyor. Bu sayıda ayrıca hapishanelerin mekânsal özellikleriyle ilişkili olarak şiddet olgusu da mercek altına alınıyor.

Yayın hayatına 1978 yılında başlayan Toplum ve Hekim, pandemi sürecinde yenilenen internet sayfası ile 44 yıllık makale arşivini de erişime açtı. Bu süre içerisinde yayımlanan tüm sayı ve makalelerin tam metnine internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Toplum ve Hekim internet sayfasına https://www.belgelik.dr.tr/ToplumHekim adresinden erişilebilir. Sayfada abonelik bilgilerine ulaşmak da mümkün.