Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Şırnak Tabip Odası Başkanı Dr. Serdar Kuni’nin aile hekimliği sözleşmesinin askıya alınması üzerine 19 Nisan 2022 günü Şırnak İl Sağlık Müdürü Osman Özdemir ile görüştü.

Görüşmeye TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve SES Eş Genel Başkanı Hüsnü Yıldırım katıldı. Görüşmede Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin hukuksuz olduğu belirtilirken yönetmeliğin keyfi uygulamalara kapı araladığı vurgulandı.

TTB ve SES heyeti hastanelerde hekim ve sağlık çalışanlarını da ziyaret ederek “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecini paylaşıp karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.